Saxo Morningstar High Dividend – Kommentar til 2. kvartal 2021

Saxo Morningstar High Dividend – Kommentar til 2. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenterAktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilKvalitetsaktier med et attraktivt udbytte
Afkast fra udbytte3,8%
Afkast for kvartalet5,1 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelsen)
 19,0%

Markedsoversigt

Aktie- og obligationsmarkederne opnåede generelt stigninger i 2. kvartal, og volatiliteten faldt som følge af investorernes afsøgning af modstridende tendenser i en global økonomi, der var ved at rette sig efter COVID-19-pandemien. Aktierne var primært drevet af dynamikkerne i en økonomi under genopretning: realiteten af højere inflation, blandede signaler for beskæftigelsen og fortsatte støttetiltag fra centralbankerne. Forandringen kom, da Federal Reserve i juni signalerede, at den måske vil hæve renten lidt tidligere end forventet, dog næppe før i 2023. 

Det betød, at den store spredning i afkastudviklingen for de enkelte sektorer i 1. kvartal blev indsnævret, og at alle sektorer bortset fra forsyningssektoren opnåede kursstigninger. Ved udgangen af 2. kvartal begyndte én af de mest dominerende tendenser fra slutningen af 2020 og 1. kvartal 2021, nemlig cashflow-genererende value-aktiers positive afkastudvikling i forhold til populære vækstaktier, at aftage. 

Da centralbankerne (og især Federal Reserve) imidlertid fortsatte de finanspolitiske stimuli, lod markederne sig ikke skræmme. Nogle faktorer ændrede sig ikke i forhold til den tidligere udvikling, for eksempel gav den genopblussende økonomiske aktivitet et løft til olieprisen og dermed også til energiaktier. Faktisk steg olieprisen 20 % i kvartalet og 94 % sidste år. 

I den forbindelse var de nye vækstmarkeder ikke mærkbart påvirket af Kinas regulatoriske stramninger over for kæmpestore teknologivirksomheder. Den brede kurv af aktier fra nye vækstmarkeder matchede kurven af aktier fra udviklede markeder i kvartalet.

Obligationsmarkedet havde et hårdt 1. kvartal, hvor kurserne blev ramt af frygt for stigende inflation, men investorerne vendte tilbage i 2. kvartal. Centralbankernes meldinger påvirkede deltagerne på obligationsmarkedet, hvor den fornyede investorinteresse betød, at noget af det tabte kunne indhentes. Amerikanske obligationer klarede sig bedre end europæiske. På de mere risikobetonede rentemarkeder fortsætter højrenteobligationer med at løbe fra obligationer fra europæiske kernelande samt virksomhedsobligationer. 

På valutamarkedet sås også højere volatilitet. Den amerikanske dollar rettede sig i juni efter at være faldet kraftigt igennem hovedparten af kvartalet. Til gengæld viste den japanske yen, det britiske pund, euroen og den australske dollar relativ styrke, men svækkedes ved kvartalets udgang. Federal Reserves signaler om højere renter og et skarpere syn på inflationen var her en sigende udvikling. 

 

Porteføljeudvikling (efter omkostninger)

Apr1,0%
Maj2,3%
Juni1,8%
Oprettelse (juli 2018)23,0 % (kumulativt afkast)

De 10 største porteføljebeholdninger (pr. 30/06/2021)
35,2 % af den samlede portefølje

NavnVægt (%)
Maxim Integrated Products Inc4,75
Hubbell Inc3,70
Basf SE3,67
Roche Holding AG3,39
Enterprise Products Partners LP3,36
ING Groep NV3,28
Bank of Montreal3,27
Magellan Midstream Partners LP3,27
Microsoft Corp3,27
Royal Bank of Canada3,27

Positioner med det bedste afkast (de angivne afkast er det samlede afkast i USD for 2. kvartal):

 • Roche Holding AG. Aktiekursen steg 17,4 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien lavt værdiansat i forhold til handelsværdien. 

 • Roche er et schweizisk biotekselskab og producent af diagnostisk udstyr. Blandt selskabets bedst sælgende lægemidler er en række præparater til kræftbehandling fra den opkøbte partner Genentech, og på området for diagnostisk udstyr blev selskabet styrket af opkøbet af Ventana i 2008. Onkologiske produkter udgør 60 % af lægemiddelsalget, mens produkter til centraliseret diagnosticering og diagnosticering på behandlingsstedet udgør mere end halvdelen af det diagnostikrelaterede salg.

 • Canadian Imperial Bank of Commerce. Aktiekursen steg 16,5 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien højt værdiansat i forhold til handelsværdien. 

  Canadian Imperial Bank of Commerce er Canadas femtestørste bank og har tre forretningsområder: detailbank- og erhvervsbankvirksomhed, formueforvaltning og kapitalmarkeder. Banken har omkring 11 millioner privat- og erhvervskunder, primært i Canada.

 • Bank of Montreal. Aktiekursen steg 15,0 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien højt værdiansat i forhold til handelsværdien.

  Bank of Montreal er en diversificeret udbyder af finansielle ydelser, som har base i Nordamerika og fire forretningsområder: detailbank- og erhvervsbankvirksomhed i Canada, detailbank- og erhvervsbankvirksomhed i USA, formueforvaltning og kapitalmarkeder. Banken har primært aktiviteter i Canada, men har også en væsentlige aktiviteter i USA.

 • Maxim Integrated Products Inc. Aktiekursen steg 14,3 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien højt værdiansat i forhold til handelsværdien.

  Maxim Integrated producerer højeffektive mikrochips til analoge og digitale signaler. Selskabet udbyder en lang række produkter til forskellige analogintensive applikationer, herunder styring af strømforbrug, lydkonvertering og sensorer. Maxim Integrated sælger sin diversificerede produktportefølje til en bred kundebase inden for kommunikation, databehandling, industri, bilindustrien og forbrugerrelaterede slutmarkeder.

 • Magellan Midstream Partners LP. Aktiekursen steg 14,1 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien lavt værdiansat i forhold til handelsværdien. 

  Magellan Midstream Partners er et amerikansk selskab, der ejer rørledninger og lagerterminaler i den centrale og østlige del af USA. Selskabets aktiver transporterer, lagrer og distribuerer raffinerede olieprodukter og råolie og indtjener pengestrømme baseret på gebyrer. Aktiverne omfatter landets længste netværk af olierørledninger, terminallagre og adskillige råolieledninger. Raffinerede produkter udgør omkring 65 % af selskabets driftsmargin, mens især råolieledninger tegner sig for resten.

Positioner med det laveste afkast:

 • Intel Corp. Aktiekursen faldt 12,5 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktiens værdiansættelse i overensstemmelse med handelsværdien.

  Intel er en af verdens største chipproducenter. Selskabet udvikler og producerer mikroprocessorer til det globale pc- og datacentermarked, men har på det seneste kæmpet med produktionsforsinkelser. Intels serverprocessorforretning har nydt godt af skiftet til clouden, men selskabet har også udvidet forretningen til nye tilgrænsende områder, i takt med at pc-markedet er gået tilbage. Disse områder omfatter eksempelvis Internet of Things, kunstig intelligens og bilindustrien. Intel har været aktiv på M&A-området og har senest opkøbt Altera, Mobileye og Habana Labs med henblik på at styrke indsatsen på andre områder end pc-markedet.

 • Compass Minerals International Inc. Aktiekursen faldt 5,2 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien lavt værdiansat i forhold til handelsværdien.

  Compass Minerals producerer to primære produkter: salt og specialgødning. Blandt selskabets vigtigste aktiver er klippesaltminer i Ontario, Louisiana og Storbritannien samt mineaktiviteter i Great Salt Lake i Utah. Selskabets saltprodukter anvendes som vejsalt, hvor slutkunderne er både industrivirksomheder og forbrugere. Selskabets primære specialgødningsprodukt er kaliumsulfat, som anvendes af avlere af højværdiafgrøder, der ikke tåler almindeligt kaliumkarbonat.

 • AT&T Inc. Aktiekursen faldt 4,1 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien lavt værdiansat i forhold til handelsværdien.

  Mobiltelefoni er AT&T's største forretningsområde med 40 % af omsætningen. Selskabet er USA's tredjestørste operatør af mobiltelefoni og forbinder 64 millioner kunder med efterbetalt abonnement og 17 millioner kunder med forudbetalt abonnement. WarnerMedia bidrager til knap 20 % af omsætningen med medieaktiver, der blandt andet omfatter HBO, Turner-kabelnettet og Warner Brothers-studierne. Fastnetbaserede erhvervsmæssige kommunikationstjenester, der leveres til en lang række enheder, udgør ca. 15 % af omsætningen. Segmentet for bredbånd til forbrugere (ca. 7 % af omsætningen) leverer primært bredbåndstjenester til 15 millioner husholdninger. 

  Selskabet har for nylig solgt en andel af sin traditionelle tv-forretning, som har 17 millioner kunder og genererer ca. 17 % af omsætningen. Denne forretning vil fremover ikke indgå i AT&T's regnskab.

 • Amcor PLC. Aktiekursen faldt 3,0 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien lavt værdiansat i forhold til handelsværdien.

  Amcor er en global mastodont inden for plastemballage med en global omsætning på 12,5 mia. USD i regnskabsåret 2020 efter opkøbet af Bemis i juni 2019. Selskabet har aktiviteter i 43 lande og har blandt andet betydelig eksponering mod nye vækstmarkeder, der tegner sig for ca. 20 % af omsætningen. Amcors kompetencer ligger inden for emballage af fleksibel og hård plast, som anvendes til dagligvarer, sundhedsartikler og produkter til personlig pleje til slutmarkeder.

 • Basf SE. Aktiekursen steg 2,8 %, og ifølge Morningstars egen analyse er aktien højt værdiansat i forhold til handelsværdien.

  BASF er hjemmehørende i Tyskland og er verdens største kemiske virksomhed med produkter, der dækker hele spektret fra råvarer til specialprodukter. Selskabet har også store aktiviteter inden for landbrugsmæssige plantebeskyttelsesmidler. Alene i kraft af sin størrelse er BASF nr. tre på markedet inden for 70 % af selskabets forretningsområder.
   

Forventninger

Aktier er steget markant i de seneste 12 måneder, og nogle vigtige markeder nåede rekordniveauer den sidste dag i kvartalet. Kursernes himmelflugt efter pandemien ses meget tydeligt på for eksempel de amerikanske aktier, der er steget 97 % fra lavpunktet den 20. marts 2020. Det er naturligvis en god nyhed for investorer med en højere risikovillighed, som har nydt godt af de høje afkast, men det betyder samtidig, at mange investorers risikovillighed og afkastforventninger er steget til et bekymrende niveau. Nogle investorundersøgelser indikerer ligefrem, at markedsdeltagerne nu forventer afkast på over 15 % i hvert af de kommende fem år, hvilket er usædvanligt set med historiske briller.  Ligesom det gælder for tyngdekraften, bør investorer huske på, at aktivpriser på langt sigt uvægerligt afspejler de fundamentale forhold nedenunder. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.