Wat zijn Junk Bonds?

Junk bonds, ook wel ‘High Yield obligaties’ genoemd, zijn obligaties met een lage creditrating. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven zonder of met heel summiere documentatie over hun winsten en verliezen, of door bedrijven met een twijfelachtige kredietwaardigheid. Omdat de koersfluctuaties meestal hevig zijn, zijn deze effecten erg populair bij beleggers die veel risico willen nemen.

Geschiedenis van junk bonds

Junk bonds werden in de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw populair onder beleggers. Voornamelijk door het hoge mogelijke rendement van een junk bond. Natuurlijk geldt bij beleggen altijd dat als u meer rendement kan behalen u ook meer risico loopt. Dat is ook zo bij junk bonds.

  • Waarop worden obligaties beoordeeld?

    Er zijn verschillende onderdelen die altijd een rol spelen in de beoordeling van een obligatie. De belangrijkste graadmeting bij een bond is of ze wel of niet terug betaald kunnen worden.

  • Waarom zijn Junk Bonds laag gewaardeerd?

    In veel gevallen hebben de partijen die obligatie of junk bond uitgeven geen duidelijke wijze om genoeg winst te generen zodat de investeerder zeker is van zijn investering. Ook hebben de partijen in veel gevallen weinig vaste activa die kunnen worden verkocht als men niet kan terug betalen. Denk hierbij aan bezittingen zoals een gebouw, kantoorartikelen of machines. Stel dat ze deze wel hebben zal de waardering snel omhoog gaan. Hierdoor kan een obligatie soms van de junk bond status afkomen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland