Wat zijn Junk Bonds?

Junk bonds, ook wel ‘High Yield obligaties’ genoemd, zijn obligaties met een lage creditrating. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven zonder of met heel summiere documentatie over hun winsten en verliezen, of door bedrijven met een twijfelachtige kredietwaardigheid. Omdat de koersfluctuaties hevig zijn, zijn deze effecten erg populair bij de beleggers die veel risico durven nemen.

Geschiedenis van junk bonds

Junk bonds werden in de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw populair onder beleggers. Voornamelijk door het hoge mogelijke rendement van een junk bond. Natuurlijk geldt bij beleggen altijd dat als je meer rendement kan behalen je ook meer risico loopt. Dat is ook zo bij junk bonds. De waardering van een junk bond kan wel verschillen per bond.

  • Waarop worden obligaties beoordeeld?

    Er zijn verschillende onderdelen die altijd een rol spelen in de beoordeling van een obligatie. Dit zijn de items die ervoor zorgen dat het dus wel of niet een Junk bond wordt. De belangrijkste graadmeting bij een bond is of ze wel of niet terug betaald kunnen worden. Bij obligaties gaat men er vanuit dat ze hun volledige inleg terug krijgen. De waardering geeft aan hoe waarschijnlijk de kans hierop is.

  • Waarom zijn Junk Bonds laag gewaardeerd?

    In veel gevallen hebben de partijen die de obligatie of junk bond uitgeven geen duidelijke wijze om genoeg winst te generen zodat de investeerder zeker is van zijn investering. Ook hebben de partijen in veel gevallen weinig vaste activa die kunnen worden verkocht als men niet kan terug betalen. Denk hierbij aan bezittingen zoals een gebouw, kantoorartikelen of machines. Stel dat ze deze wel hebben zal de waardering snel omhoog gaan. Hierdoor kan een obligatie dus van de junk bond status afkomen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België