Wat is rendement?

Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op uw beleggingen over een (meestal) bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden weergegeven. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.

 • Rendementsberekening

  Een simpele definitie van rendement is de winst die behaald is met een investering. Hier is geen speld tussen te krijgen. Toch kan een rendementsberekening snel complex worden als er sprake is van stortingen en onttrekkingen. De basis van een (eenvoudige) rendementsberekening is de volgende formule:

  ((Eindsaldo / beginsaldo) / beginsaldo) x 100%

 • Rendement vs. Risico

  Veel beleggers kijken aan het einde van het jaar wat hun rendement is geweest. Hoe hoger het rendement, hoe beter ze hebben belegd, zegt men vaak. Maar is dit wel zo? Wordt er wel voldoende rekening gehouden met het risico als er alleen naar rendement gekeken wordt? Want risico en rendement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegenover een hoger rendement staat een hoger risico.

 • Benodigd rendement

  Nadat u uw doel en beleggingshorizon bepaald hebt, kunt u vaststellen welk rendement u nodig heeft om uw doel te bereiken. Stel, u heeft een kapitaal van € 20.000 beschikbaar om te beleggen, en u wil dat in 12 jaar tijd laten groeien tot € 40.000 voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto. Wat voor rendement hefft u hiervoor dan nodig?

 • Rendement berekenen voor de toekomst

  Als rekenhulp voor het berekenen van uw rendement voor de toekomst kan u de regel van 72 gebruiken. Dit is een vuistregel waarmee u de beleggingsperiode of het benodigde rendement eenvoudig kant berekenen:

  1. Verdubbelingstijd = 72/vereist rendement, ook geldt:
  2. Vereist rendement = 72/verdubbelingstijd
 • Voorbeeld rendement berekening

  In bovenstaand scenario wilt u in 12 jaar uw vermogen verdubbelen (van € 20.000 naar € 40.000). Uw vereiste rendement komt dan te liggen op 72/12 = 6% per jaar. De regel van 72 is overigens een vuistregel. De uitkomsten kloppen niet exact, maar benaderen wel de werkelijkheid. 

 • In het verleden behaald rendement

  Een veel gemaakte beleggersfout is te kijken naar het rendement dat bijvoorbeeld een aandeel heeft gemaakt en te denken dat dit rendement door kan worden getrokken. Het is goed om altijd in het achterhoofd te houden dat de waarde, en dus ook het rendement van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden daarom geen garantie voor de toekomst.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.