Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is de verhouding tussen een inkomen of winst in verhouding tot het vermogen. Er wordt gekeken hoeveel vermogen er nodig is om het inkomen of de winst te behalen. Dit is afgeleid van het rendement.

Verschillende vormen van rentabiliteit

Er zijn drie verschillende formules om de rentabiliteit te berekenen. Deze gaan allemaal in op een ander onderdeel van het bedrijf. De drie verschillende versies zijn Rentabiliteit van het Totale Vermogen (RTV), de Rentabiliteit van het Eigen Vermogen (REV) en als laatste de Rentabiliteit over het Vreemd Vermogen (RVV). Deze hebben allemaal een andere uitkomst en zijn voor verschillende onderdelen van belang.

Hoe berekent u de rentabiliteit?

  • Waarvoor gebruikt u de rentabiliteit?

    De rentabiliteit is een indicatie voor banken en aandeelhouders of een bedrijf genoeg verdient om op de lange termijn winst te behalen. Daarnaast geeft dit ook een indicatie over het feit of bedrijven een financiële tegenvaller kunnen opvangen of niet. Meestal geldt hiervoor ook de regel hoe hoger de rentabiliteit hoe ‘rendabeler’ een investering is. Natuurlijk is rentabiliteit niet het enigste waarop u een keuze kan of moet maken. Ook blijft het zo dat beleggen risico’s kent en deze cijfers ook. De rendabiliteit is puur een indicatie.

  • Wanneer is de rentabiliteit goed?

    Wat een goede rentabiliteit is verschilt per bedrijf en sector. In veel gevallen gaat men ervanuit dat een hogere rentabiliteit beter is. Echter hoeft dit niet altijd op te gaan.

    Sommige bedrijven kunnen streven naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit. Maar houdt dit ook vaak in dat projecten die niet direct de rentabiliteit ten goede komen niet worden uitgevoerd. Dit hoewel deze wel goed of belangrijk zouden kunnen zijn voor het bedrijf.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.