Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is de verhouding tussen een inkomen of winst in verhouding tot het vermogen. Er wordt gekeken hoeveel vermogen er nodig is om het inkomen of de winst te behalen. Dit is afgeleid van het rendement.

Verschillende vormen van rentabiliteit

Er zijn drie verschillende formules om de rentabiliteit te berekenen. De drie verschillende versies zijn Rentabiliteit van het Totale Vermogen (RTV), de Rentabiliteit van het Eigen Vermogen (REV) en als laatste de Rentabiliteit over het Vreemd Vermogen (RVV).

Hoe berekent u de rentabiliteit?

 • Rentabiliteit totaal vermogen

  Hierbij gaat het om het totale vermogen van het bedrijf. Hierbij deelt u het bedrijfsresultaat door het totaal geïnvesteerde vermogen wat u vervolgens x 100% doet.

 • Rentabiliteit eigen vermogen

  Bij de REV gaat het niet om het volledige vermogen van het bedrijf maar om het eigen vermogen van het bedrijf. De berekening is dan als volgt: de winst na belasting gedeeld door het eigen vermogen x 100%.

 • Rentabiliteit vreemd vermogen

  De RVV berekening gaat over het vreemd vermogen. De berekening is hier: betaalde rente gedeeld door het vreemd vermogen x 100%.

 • Waarvoor gebruikt u de rentabiliteit?

  De rentabiliteit is een indicatie voor banken en aandeelhouders of een bedrijf genoeg verdient om op de lange termijn winst te behalen. Daarnaast geeft dit ook een indicatie over of bedrijven een financiële tegenvaller kunnen opvangen of niet. Meestal geldt hiervoor ook de regel hoe hoger de rentabiliteit hoe ‘rendabeler’ een investering is. De rendabiliteit is echter puur een indicatie.

 • Wanneer is de rentabiliteit goed?

  Wat een goede rentabiliteit is verschilt per bedrijf en sector.  

  Sommige bedrijven kunnen streven naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit. Maar houdt dit ook vaak in dat projecten die niet direct de rentabiliteit ten goede komen niet worden uitgevoerd. Dit hoewel deze wel goed of belangrijk zouden kunnen zijn voor het bedrijf.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland