Wat is een beleggingshorizon?

Een beleggingshorizon is de periode waarin het beschikbare vermogen belegd kan worden en niet aangewend hoeft te worden voor andere zaken. De beleggingshorizon verschilt dus per persoon en per belegging. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe minder risico men hoeft te nemen. Als de beleggingshorizon kort is zou men meer risico moeten nemen om een bepaald rendement in die periode te kunnen behalen.

Uw beleggingshorizon in de praktijk

U heeft momenteel een vermogen van € 5.000 en je wil hiermee beleggen voor je kind, zodat hij over 15 jaar kan studeren. Op dat moment wil je voldoende rendement hebben behaald om de studie te kunnen bekostigen. Uw beleggingshorizon is dan 15 jaar. Wij raden u altijd aan om alleen te beleggen in producten die u begrijpt en die passen bij uw kennis en ervaring. Daarom raden wij u aan om het Financieel Rijbewijs te doorlopen en te kijken of bepaalde producten aansluiten bij uw kennis en ervaring.

  • Beleggingsinstrumenten die meer voor de lange termijn gebruikt worden.

    Sommige beleggingsproducten zijn in de regel geschikt voor gevallen waarin de beleggingshorizon lang is:

    We raden u altijd aan zich goed in te lezen in deze producten. Immers, beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

  • Beleggingsinstrumenten die vaker voor de korte termijn gebruikt worden.

    Andere producten passen juist weer goed bij situaties waarin de beleggingshorizon kort is. In dat geval zal men vaak meer risico willen nemen om in een relatief korte tijd een bepaald rendement te behalen. Instrumenten die geschikt kunnen zijn voor een korte beleggingshorizon zijn:

    Opties, turbo's en futures zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in deze instrumenten belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In ons document center vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Saxo Bank de Essentiële-informatiedocumenten van elk instrument raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in deze instrumenten als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België