Wat is vermogensbeheer?

Bij vermogensbeheer wordt het beheren van een vermogen door gespecialiseerde beheerders gedaan. Zij gaan aan de slag om het vermogen zoveel mogelijk te laten groeien of juist te behouden.Vaak gaat dit in overleg met de eigenaar van het vermogen en wordt van tevoren afgesproken hoeveel risico genomen mag worden. Een vermogensbeheerder belegt het kapitaal vaak in diverse soorten beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties of ETF’s (trackers). Vermogensbeheer wordt ook wel investment management genoemd.

  • Wat doet een vermogensbeheerder?

    Een beheerder heeft als doel om een bepaald vermogen te beschermen of te laten groeien. Dit kan gedaan worden door te beleggen in zeer risicovolle of juist minder risicovolle producten en bedrijven. Op welke wijze het vermogen wordt belegd is een beslissing van de vermogensbeheerder en de klant. Zij maken gezamenlijk een risicoprofiel aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de eigenaar van het vermogen. Op basis van dit risicoprofiel wordt een beleggingsstrategie uitgestippeld en aankoop- en verkoopbeslissingen genomen. Om gebruik te kunnen maken van een individuele vermogensbeheerder is bij veel vermogensbeheerders een fors kapitaal nodig.

  • Kosten van een vermogensbeheerder.

    Een vermogensbeheerder werkt niet gratis. Vaak wordt er een beloning afgesproken op basis van procentuele vergoedingen. Dat betekent dat er kosten bijkomen voor het uitbesteden van het beheer van het vermogen. De goedkoopste methode is in de regel om zelf te beleggen, u betaalt dan wel transactiekosten maar deze zijn lager dan de kosten die bij vermogensbeheer komen kijken. Of er gekozen wordt voor zelf beleggen of vermogensbeheer is afhankelijk van de wensen van de klant, de kennis en de beschikbare tijd.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland