Wat is vermogensbeheer?

Bij vermogensbeheer wordt het beheren van een vermogen door gespecialiseerde beheerders gedaan. Zij gaan aan de slag om het vermogen zoveel mogelijk te laten groeien of juist te behouden.Vaak gaat dit in overleg met de eigenaar van het vermogen en wordt van tevoren afgesproken hoeveel risico genomen mag worden. Een vermogensbeheerder belegt het kapitaal vaak in diverse soorten beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties of ETF’s (trackers). Vermogensbeheer wordt ook wel investment management genoemd.

  • Wat doet een vermogensbeheerder?

    Een beheerder heeft als doel om een bepaald vermogen te beschermen of te laten groeien. Dit kan gedaan worden door te beleggen in zeer risicovolle of juist minder risicovolle producten en bedrijven. Op welke wijze het vermogen wordt belegd is een beslissing van de vermogensbeheerder en de klant. Zij maken gezamenlijk een risicoprofiel aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de eigenaar van het vermogen. Hier volgt vaak een risicoprofiel uit. Op basis van dit risicoprofiel wordt een beleggingsstrategie uitgestippeld en aankoop- en verkoopbeslissingen genomen. Om gebruik te kunnen maken van een individuele vermogensbeheerder is vaak een fors kapitaal nodig.

  • Kosten van een vermogensbeheerder.

    Een vermogensbeheerder werkt niet gratis. Vaak wordt er een beloning afgesproken op basis van procentuele vergoedingen. Dat betekent dat er kosten bijkomen voor het uitbesteden van het beheer van het vermogen. De goedkoopste methode is vaak om zelf te beleggen, u betaalt dan wel transactiekosten maar deze zijn vaak lager dan de kosten die bij vermogensbeheer komen kijken. Of er gekozen wordt voor zelf beleggen of vermogensbeheer is afhankelijk van de wensen van de klant, de kennis en de beschikbare tijd.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.