Belasting besparen via groen beleggen Belasting besparen via groen beleggen Belasting besparen via groen beleggen

Belasting besparen via groen beleggen

Actueel
Ronald Veerman

Samenvatting:  Zo profiteert u met duurzame fondsen van de fiscale korting in Box 3


Level: Starter


Iets goeds doen voor het klimaat en tegelijk ook minder belasting betalen? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch kan het. 

Sinds een aantal jaren is hiervoor vanuit de overheid zelfs een speciale regeling voor opgetuigd, die groen beleggen stimuleert via een tweetal belastingvoordelen. Zeker nu de belastingaangifte er weer aan komt is het wellicht een goed moment eens na te denken of u – een deel van – uw geld wilt beleggen in duurzame fondsen en zo minder belasting betaalt.


Extra vrijstelling én belastingkorting

Ondanks dat ook Saxo-klanten steeds vaker kiezen voor duurzaam beleggen, is nog bij lang niet alle spaarders en beleggers even goed bekend dat de Belastingdienst al geruime tijd een gunstige regeling aanbiedt voor zogenaamde groene beleggingen, ofwel beleggingen in door de fiscus erkende fondsen die investeren in duurzame projecten die gunstig zijn voor het milieu en klimaat.

Daarbij is spraken van twee belastingvoordelen (peildatum 1 januari):

  1. Erkende groene beleggingen zijn tot een maximum van 60.429 euro (voor fiscale partners is dit 120.858 euro) vrijgesteld van belastingheffing in Box 3. Dit kan dus een belastingvoordeel opleveren indien uw vermogen groter is dan het heffingsvrije vermogen van 50.000 euro per persoon.
  2. Deze groene beleggingen zijn daarnaast tot hetzelfde maximum van 60.429 euro (voor fiscale partners eveneens 120.858 euro) goed voor een heffingskorting van 0,7 procent van uw bedrag aan groene beleggingen op de door u te betalen belasting.

Voordeel kan honderden of zelfs duizenden euro’s per jaar bedragen

Om u meer een idee te geven van de jaarlijkse fiscale voordelen, zijn hieronder enkele voorbeelden uitgewerkt op basis van een individuele belastingplichtige. Ongeacht de hoogte van uw box-3-vermogen levert elke duizend euro (tot aan de maximumgrens van 60.429 per belastingplichtige) aan erkende duurzame beleggingen direct een voordeel in box 1 van 70 euro per jaar op.

Het box 3-voordeel wordt zichtbaar indien uw vermogen boven het heffingsvrije bedrag van 50.000 euro per belastingplichtige uitkomt. De box 3-heffing neemt toe naarmate het vermogen groter is en varieert tussen 0,58 procent voor vermogens tot 100.000 euro en 1,76 procent over het vermogen boven 1 miljoen.

Bij de berekeningen van het box 3-voordeel is de tabel per 1 januari 2021 gebruikt. Deze wordt jaarlijks aangepast aan onder meer de actuele rente- en rendementsontwikkelingen.

(artikel gaat verder na de tabellen)


Voorbeelden zonder fiscale partner

Totaal vermogen 30.000 euro
Wv belegd in groenfondsen15.000
Box 3 voordeel op heffing0
Box 1 belastingkorting105
Belastingvoordeel groen beleggen 105

Totaal vermogen 60.000 euro
Wv belegd in groenfondsen30.000
Box 3 voordeel op heffing59
Box 1 belastingkorting210
Belastingvoordeel groen beleggen 269


Totaal vermogen 100.000 euro
Wv belegd in groenfondsen50.000
Box 3 voordeel op heffing295
Box 1 belastingkorting350
Belastingvoordeel groen beleggen 645

Totaal vermogen tussen 110.000 en 1.000.000 euro
Wv belegd in groenfondsen60.000
Box 3 voordeel op heffing837
Box 1 belastingkorting420
Belastingvoordeel groen beleggen 1.257

Voorbeelden met fiscale partner

Totaal vermogen 60.000 euro
Wv belegd in groenfondsen30.000
Box 3 voordeel op heffing0
Box 1 belastingkorting210
Belastingvoordeel groen beleggen 105

Totaal vermogen 120.000 euro
Wv belegd in groenfondsen60.000
Box 3 voordeel op heffing118             
Box 1 belastingkorting420
Belastingvoordeel groen beleggen 538             

Totaal vermogen 200.000 euro
Wv belegd in groenfondsen100.000
Box 3 voordeel op heffing590
Box 1 belastingkorting700             
Belastingvoordeel groen beleggen 1.290             

Totaal vermogen tussen 220.000 en 2.000.000 euro
Wv belegd in groenfondsen120.000
Box 3 voordeel op heffing1674
Box 1 belastingkorting840
Belastingvoordeel groen beleggen 2.514


In welke fiscaal vriendelijke groenfondsen kan ik beleggen?

Via de platformen van Saxo Bank zijn momenteel twee beleggingsfondsen beschikbaar die onder de hierboven omschreven regeling van de Belastingdienst vallen. Dit zijn:

  • Triodos Groenfonds (ISIN: NL0000440204)

    Triodos Groenfonds verstrekt leningen aan projecten die in het belang zijn van natuur, milieu en bos en die van overheidswege zijn aangewezen als Groenproject. De aanwijzing heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 jaar.

  • ASN Groenprojectenfonds (ISIN: NL0014270258)

    Dit fonds streeft naar een optimaal rendement op basis van een gespreide portefeuille in onderhandse leningen en vastrentende waarden. Er wordt hoofdzakelijk belegt in via de Regeling Groenprojecten 2010 erkende projecten die in het belang zijn van het milieu, waaronder natuur en bos.


Voordeel vanaf 1 januari 2022

Besef wel dat het fiscale voordeel niet direct beschikbaar is. De fiscus peilt immers elk jaar op 1 januari de hoogte van uw Box 3-vermogen (bezittingen minus schulden) inclusief eventuele groene beleggingen. Indien u dit jaar voor het eerst besluit te investeren in een van beide groenfondsen dan zult u dus – tenzij u gebruik maakt van een voorlopige aanslag - pas bij uw aangifte in 2022 van uw belastingvoordeel profiteren.

Let bovendien op dat door een richting het eind van het jaar steevast toenemende vraag naar beide fondsen deze voor particuliere beleggers vaak niet beschikbaar zijn in de tweede helft van het jaar.


Zijn er nadelen bij groen beleggen?

Vergelijkbaar met fondsbeleggen in andere thema's of een bepaalde sector is het verstandig om ook bij duurzaam beleggen de spreiding van uw portefeuille in de gaten te houden. Hoewel u met beleggingsfondsen in principe gespreider belegt dan met een los aandeel, zijn de bovengenoemde fondsen wel specifiek gericht op één thema, en daardoor wellicht (te) eenzijdig. Zorg voor een goed gebalanceerde portefeuille om risico's te spreiden, bijvoorbeeld met deze 3 tips.


Ja, ik wil fiscaal vriendelijk groen beleggen

Hebt u reeds een rekening bij Saxo Bank of hebt u deze net geopend, dan kunt u inloggen en eenvoudig de laatste actuele (koers)informatie van het fonds zoeken - en indien gewenst direct een order plaatsen. U vindt ze via de eerder genoemde ISINs. En indien u nog geen beleggingsrekening bij Saxo Bank heeft en toch graag wilt starten met fiscaal vriendelijk groen beleggen, dan kunt u via onze website eenvoudig een rekening openen.

Tot slot willen we u er op wijzen dat de persoonlijke situatie invloed kan hebben op uw belastingvoordeel, en dat de situatie in de toekomst kan veranderen. Kijk daarom ook op de website van de Belastingdienst of vraag advies van een belastingadviseur. Ook willen wij u meegeven dat wij bij Saxo Bank geen belastingadvies geven, enkel tips om mogelijk belasting te besparen.


Beleggen kent risico’s, uw geld kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland