Prestaties van de markt in maart: iedereen droeg bij aan het feest Prestaties van de markt in maart: iedereen droeg bij aan het feest Prestaties van de markt in maart: iedereen droeg bij aan het feest

Prestaties van de markt in maart: iedereen droeg bij aan het feest

Thought Starters
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Het eerste kwartaal van 2024 is sterk begonnen. De maand maart zet deze positieve trend voort. Welke sectoren presteerde het beste? Lees het in de nieuwe Market Rewind, en bekijk gelijk de maandperformance.


Level: Starter


Terwijl we het eerste kwartaal van 2024 afsluiten, presteerde de financiële markt uitstekend in maart, waarbij op alle fronten werd gescoord. Wereldaandelen stegen met gemiddeld 3% in een maand waarin alle regio's positieve resultaten boekten.
NL global eq performance
De best presterende regio in maart was Europa, met een stijging van 3,5%. Hoofdzakelijk komt dit door de inflatiecijfers en het algehele macro-economische beeld. Deze indicatoren lieten een situatie zien waarin versoepelde financiële omstandigheden in de vorm van renteverlagingen steeds waarschijnlijker lijken in vergelijking met renteverhogingen. Daarnaast is de angst voor een mogelijke recessie lager, hoewel er nog steeds risico's aan de horizon zijn.

In de VS blijven renteverlagingen uitgesteld vanwege een economie die volgens de aandelenmarkten nog steeds in relatief goede staat verkeert, ondanks aanhoudende onzekerheden door bijvoorbeeld overgewaardeerde waarderingen, de komende verkiezingen en groeiende schulden. Als zodanig boekte de S&P 500 een rendement van iets meer dan 3%.

De regio's Azië en opkomende markten boekten respectievelijk rendementen van 2,2% en 2,3%. De prestatie werd gedreven door een herstel in Chinese aandelen, aangewakkerd door onder andere enkele positieve winstcijfers, hoewel het laatste deel van de maand enkele minder positieve rapporten zag van bedrijven zoals Alibaba.
NL Web 1200x500 Regional performance 20240201
Energie is de best presterende sector in maart aangezien de olieprijzen een goede maand hadden, wat ook duidelijk is uit de grondstoffengrafiek in de infographic verderop.

Hoewel alle sectoren positieve rendementen voor maart hebben geboekt, beginnen de zogenaamde Magnificent Seven-aandelen enkele scheuren te vertonen, met twee van de drie sectoren waartoe ze behoren - informatietechnologie en consumentengoederen - die de laagste rendementen boekten.
NL Web 1200x500 Sector performance 20240402
Obligaties (met ondersteuning van Althea Spinozzi, Saxo Hoofd van Vaste Inkomsten Strategie):

Gedurende maart zagen we een opvallende trend: risicovolle activa overtroffen kwaliteitsinvesteringen terwijl de economie veerkrachtig blijft in de VS en tekenen van herstel vertoont in Europa. Echter, de zorgen blijven bestaan aangezien de inflatie lijkt te stabiliseren op een niveau dat aanzienlijk hoger is dan het 2% doel gesteld door de centrale banken. Deze aanhoudende inflatiedruk tempert de vooruitzichten voor een obligatie bull-markt, aangezien beleggers hogere rendementen zoeken om vastrentende effecten te houden. 
NL Web 1200x500 Global bond performance 20240201
Bronnen: Bloomberg en Saxo

Wereldaandelen worden gemeten met de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gemeten met de S&P 500 (VS) en de MSCI-indexen Europa, AC Asia Pacific en EM respectievelijk. Aandelensectoren worden gemeten met de MSCI World/Sector] indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Obligaties worden gemeten met de USD gehedgede Bloomberg Aggregate Total Return indices voor totaal, soeverein en bedrijfsrespectievelijk. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met de Bloomberg

Commodity Index. Olie wordt gemeten met het contract voor WTI ruwe olie van de volgende opeenvolgende maand (Generic 1st CL Future). Goud wordt gemeten met de goud spot dollar prijs per ons. De spot van de Amerikaanse dollar wordt gemeten met de Dollar Index Spot, waarbij deze wordt afgewogen tegen een mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders vermeld, zijn cijfers in lokale valuta.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland