Het belang van een gediversifieerde portefeuille Het belang van een gediversifieerde portefeuille Het belang van een gediversifieerde portefeuille

Het belang van een gediversifieerde portefeuille

Thought Starters
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  Beleggers met slechts één of enkele aandelen in hun portefeuille nemen volgens Peter Garnry te veel risico. In dit artikel beschrijft hij waarom en hoe diversificatie uw potentieel voor winst op de lange termijn kan maximaliseren door het risico te verminderen.


Level: Starter


Een groot risico: slechts een paar aandelen bezitten

Wanneer iemand begint met beleggen dient diegene rekening te houden met het feit dat de portefeuille die wordt opgebouwd een heel leven lang mee kan gaan.

Natuurlijk beginnen beginnende beleggers dit proces vaak met het uitproberen van een paar aandelen in bedrijven waar ze een band mee hebben of waar ze iets voor voelen, maar de ervaring leert dat dit zelden een opzet voor succes op de lange termijn is. Daarnaast is het opbouwen van een gediversifieerde kernportefeuille een belangrijk eerste principe voor een stabieler succes op de lange termijn.

Als je slechts in een paar bedrijven belegt, hangt je hele portefeuille af van de prestaties van die bedrijven. Wanneer je in de achteruitkijkspiegel kijkt kan je altijd zien wat er is gebeurd, alleen kan niemand weten hoe de toekomst er voor een bedrijf uit zal zien. Stel je voor dat je aan het eind van de jaren 90 een portefeuille had opgebouwd met aandelen van Kodak, Blockbuster en Nokia, nadat deze drie namen jarenlang spectaculaire winsten hadden geboekt. Tegen de jaren 2010 waren alle drie de bedrijven ingestort, waardoor beleggers vrijwel niets overhielden. Beleggers die voor individuele aandelen hebben gekozen voelen zich vaak getrouwd met hun positie, in de hoop dat de koersen terugkeren naar hun hoogtepunten in het verleden. Het is lastig voor beleggers om de beslissing te nemen om uit een aandeel te stappen, uit angst voor de emotie dat ze net op het verkeerde moment de aandelen hebben verkocht. Het zal je maar gebeuren dat precies op dat moment de koersen drastisch zullen stijgen.


Diversificatie als redding 

Diversificatie is een eerste mogelijkheid dat beleggers moeten overwegen om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in een risicovolle portefeuille waar één negatieve gebeurtenis je belegd vermogen in gevaar kan brengen Diversificatie zorgt voor een spreiding in beleggingen over sectoren, landen en bedrijfstakken om het risico van een portefeuille te verkleinen, terwijl je toch blijft blootgesteld aan de opwaartse beweging van de markt in de loop van de tijd. 

Met een gediversifieerde portefeuille kan een financiële gebeurtenis negatief zijn voor sommige beleggingen, maar positief voor andere. Daarnaast zorgt een brede blootstelling in de markt voor minder gedragsrisico's dan wanneer je enkel in individuele aandelen belegt. Het kan zekerheid geven om te weten dat met een meer gediversifieerde aanpak de aandelenmarkt historisch gezien altijd herstelt over een lange tijdshorizon, zelfs als individuele bedrijven dat niet doen.

Dit concept wordt weergegeven in bovenstaande grafiek. Zoals je kunt zien, is het aandelenspecifieke risico in deze portefeuille metweinig verschillende aandelen hoog, maar daalt het naarmate je meer aandelen toevoegt.

Een gediversifieerde portefeuille komt dichter in de buurt van het zogeheten aandelenmarktrisico, wat neerkomt op het risico dat je zou hebben als je aandelen zou bezitten in alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Kortom: hoe breder gediversifieerd de portefeuille, hoe lager het risico.

Beginnen met diversifiëren met aandelen

In onderstaande tabel hebben wij ter inspiratie de twee grootste bedrijven uit de belangrijkste sectoren in de VS en Europa uitgelicht:

Diversifieer je aandelenportefeuille met ETF's

Wanneer je opzoek bent naar een grondig gediversifieerde portefeuille, is de meest eenvoudige en kosteneffectieve manier een ETF met wereldwijde aandelen of obligaties. Een ETF staat voor een mandje aandelen of obligaties die gezamenlijk verhandeld worden als een beleggingsproduct. De meest populaire ETF's volgen de grootste aandelenindices wereldwijd. In Europa is de grootste ETF op basis van belegd vermogen in individuele aandelen de volgende:

Wereldwijde aandelenspreidingiShares Core MSCI World UCITS ETF

o Saxo ticker: IWDA:xams;
o Bevat: 1.500 aandelen verspreid over 23 ontwikkelde markten;
o Totaal belegd vermogen: 72 miljard USD;
o Dividenden worden niet uitgekeerd maar fiscaal geherinvesteerd in de ETF;
o Jaarlijkse kosten bedragen 0,2%.

Voeg obligaties toe aan je portefeuille voor nog meer diversificatie

Een andere mogelijkheid om een portefeuille verder te diversifiëren is met behulp van obligatie ETF's. Deze ETF staat voor een mandje van (wereldwijde) obligatiesIn Europa is de grootste obligatie ETF op basis van belegd vermogen in obligaties de volgende:

Wereldwijde obligatiespreidingiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

o Saxo tickerAGGH:xams;
o Bevat: ongeveer 14.300 obligaties in de belangrijkste ontwikkelde markten binnen staats-, bedrijfs- en hypotheekobligaties;
o Totaal belegd vermogen: 8,9 miljard USD;
o Dividenden worden niet uitgekeerd maar fiscaal geherinvesteerd in de ETF;
o Jaarlijkse kosten bedragen 0,1%.

Om verder in te gaan op het gerealiseerde rendement van de afgelopen jaren, staat hieronder een rendementsvergelijking in Amerikaanse dollars van de aandelen-ETF, obligatie-ETF en een portefeuille die voor 50% is belegd in beide ETF's. Hoewel de aandelen-ETF de beste resultaten heeft gerealiseerd, is er minder volatiliteit in de portefeuille die in beide ETF's is belegd. Obligaties hebben een minderpositieve reeks gehad door de historische stijging van de rente. De spreiding heeft er echter wel voor gezorgd dat de portefeuille beter in balans is.

 

De data uit bovenstaande grafiek is op basis van het verleden en kan niet worden gebruikt om uitspraken te doen over de toekomst.
Het belangrijkste van diversificatie in de portefeuille is dat je moet voorkomen dat je bedrijfsspecifieke risico's neemt die je niet hoeft te nemen. Daarnaast zorgt een goede balans voor een gevoel van rust. Dat is tenslotte waar het bij beleggen op de lange termijn allemaal om draait. 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland