NLNL-OP23-WP NLNL-OP23-WP NLNL-OP23-WP

Saxo's 2023 Outrageous Predictions staan live

Thought Leadership

Saxo Nederland

Samenvatting:  Vandaag maken we de 10 Outrageous Predictions voor 2023 bekend. Deze "voorspellingen" zijn onwaarschijnlijke maar onderbelichte gebeurtenissen die, als ze zouden plaatsvinden, schokgolven door de financiële markten en de politieke realiteit teweeg zouden brengen.


Level: Starter


Saxo maakt vandaag de 10 Outrageous Predictions voor 2023 bekend. De voorspellingen zijn onwaarschijnlijke maar onderbelichte gebeurtenissen die, als ze zouden plaatsvinden, schokgolven door de financiële markten en de politieke realiteit teweeg zouden brengen.

De voorspellingen dienen als gedachte-experiment om alle mogelijkheden - ook al zijn ze niet noodzakelijkerwijs waarschijnlijk - te overwegen. Soms komen ze uit. Saxo publiceert daarom ook een lijst met correcte Outrageous Predictions, met daarin bijvoorbeeld het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Hoewel deze voorspellingen niet Saxo's basisvoorspellingen zijn voor wat er in 2023 zal gebeuren, worden alle grote marktbewegingen veroorzaakt door iets buitensporigs, omdat een grote marktbeweging een grote verrassing vereist. De Outrageous Predictions zijn bedoeld om aan te zetten tot nadenken. Ze vormen geen beleggingsadvies of -aanbeveling om bepaalde investeringen wel of niet te doen.

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo, zegt dat de Outrageous Predictions van dit jaar stellen dat elk geloof in een terugkeer naar de tijd van weelde van voor de pandemie onmogelijk is. “We zijn in een wereldwijde oorlogseconomie beland. Elke grote wereldmacht in de wereld zal zich op alle fronten inspannen om zijn nationale veiligheid te versterken; hetzij in militaire zin, of als gevolg van diepgaande onzekerheden op het gebied van toelevering, energie en zelfs financiën, die door de pandemie en de Russische invasie in Oekraïne aan het licht zijn gekomen.”


Europa op herhaling

De Outrageous Predictions 2023 zijn geïnspireerd op de overeenkomsten tussen het huidige Europa en de situatie op het continent aan het begin van de twintigste eeuw. In 1910 schreef Norman Angell in ‘The Great Illusion’ dat Europa nooit meer in een ernstige oorlog verwikkeld zal raken, omdat de voor beide partijen voordelige handel in de voorafgaande decennia van vrede enorme proporties heeft aangenomen.

Binnen tien jaar lag Europa in puin na een verschrikkelijke uitputtingsslag op diverse fronten. De situatie anno 2022 is vrijwel identiek. De Oekraïense invasie heeft Europa in een mentaliteit van oorlogseconomie gebracht die sinds 1945 niet meer voor is gekomen. En het gaat niet alleen om de ontoereikende militaire capaciteit in West-Europa, maar ook om een industrieel, op Duitsland gericht model dat existentieel op de proef wordt gesteld doordat Europa zich heeft afgesneden van goedkope en overvloedige Russische olie en gas. In drie van de Outrageous Predictions voor 2023 wordt bekeken hoe Europa op deze situatie kan reageren.


Inflatie jaagt extremen aan

Saxo voorspelt dat deze oorlogseconomieën de wereldmachten zullen achtervolgen. De VS en China komen in een staat van een oorlogseconomie terecht nu hun rivaliteit op het gebied van handel en technologie voortduurt. Voor andere landen kan het moeilijk worden om geen kant te kiezen in deze 'koude handelsoorlog'. Als Saxo's thesis van de oorlogseconomie in 2023 juist blijkt, dan wordt een aanhoudende inflatie verwacht. Als de inflatie eind volgend jaar zelfs maar iets meer dan de helft van de piek van 2022 bedraagt, zijn extreme uitkomsten bijna een garantie.

De Outrageous Predictions 2023 zijn hier in het Nederlands te vinden. Ook kunt u zich nog aanmelden voor het webinar vanavond (dinsdag 6 december) waarin Steen Jakobsen aan tafel schuift bij beleggerstrainer Peter Siks om meer te vertellen over de Outrageous Predictions. U kunt dit webinar uiteraard ook op een moment later terugkijken. Let wel: dit webinar zal in het Engels gesproken.

Lees alle Outrageous PredictionsAanmelden voor het webinar

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland