NLNL-CEOLetter-M NLNL-CEOLetter-M NLNL-CEOLetter-M

Brief van de CEO: Goed nieuws van Saxo

Saxo Nederland

Samenvatting:  Een korte update van onze CEO, Saskia Klep.


Level: Starter


Met het tweede kwartaal van dit beursjaar alweer een flink eind onderweg, wil ik u graag een update geven over Saxo. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat we onlangs een investment grade rating van S&P hebben gekregen. Bovendien overweegt de Deense financiële toezichthouder (FSA) of Saxo in aanmerking komt voor een status als Systemically Important Financial Institution (SIFI).


Wat heeft u aan een S&P rating?

Een rating van S&P is een van de belangrijkste indicatoren van financiële gezondheid van een onderneming. Door de gebeurtenissen op de markten in de afgelopen maanden zijn veel beleggers voorzichtiger geworden met hun geld en beleggingen. Veiligheid en zekerheid bij een bank of broker is dus relevanter dan ooit. Deze rating bevestigt dat Saxo een goed gekapitaliseerde bank is. En dat u met een gerust hart uw geld bij ons kunt neerzetten.


Waarom is een SIFI-benoeming relevant voor u als klant?

Het SIFI-keurmerk wordt gegeven aan financiële instellingen die als essentieel worden beschouwd voor het functioneren van het financiële systeem. Voor banken met een SIFI-classificatie gelden strenge kapitaalregels, verscherpt toezicht en eisen om in tijden van financiële crisis of faillissement te kunnen blijven opereren.

De mogelijke benoeming tot SIFI is, net als onze S&P rating, het bewijs van het belang en de stabiliteit van Saxo Bank. En het is een duidelijk signaal dat Saxo een veilige plek is én blijft om meer van uw geld te maken.


Meer goed nieuws: aangepaste rentetarieven

Mocht u het nog niet gehoord hebben, Saxo heeft onlangs een nieuw dynamisch rentemodel geïntroduceerd, waarmee u rente kunt verdienen op uw niet-geïnvesteerde geld. Zonder lock-in periode of maximum kassaldo. De rente voor particuliere beleggers bleef historisch gezien achter bij de marktrente, maar dat is nu verleden tijd. Onze rentetarieven volgen dagelijks de marktontwikkelingen. Verhoogt de Europese Centrale Bank de rente, dan profiteert u daar automatisch en direct van. Met de interactieve rentecalculator ziet u hoeveel rente u kunt ontvangen, afhankelijk van uw beleggingspakket, kassaldo en de valuta.

Dus ook als u even niet belegt, kunt u meer uit uw geld halen bij Saxo.

Met vriendelijke groet,
Saskia Klep
CEO Saxo Nederland

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland