NL-sellinmay-M NL-sellinmay-M NL-sellinmay-M

Sell in May, remember to comeback in September - of toch niet?

Starten met beleggen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een van de bekendste beurswijsheden luidt voluit ‘Sell in May and go away, but remember to come back in September’. Klopt deze spreuk echt, en er is een sprake van een seizoenseffect? Hans Oudshoorn dook erin.


Level: Starter


Hoewel beurswijsheden vaak grappig klinken, kennen ze meestal een serieuze ondertoon. Afgelopen week besprak ik al tien bekende beurswijsheden. Vandaag duik ik dieper in één van de bekendste gezegdes: ‘Sell in May and go away, but remember to come back in September’. Deze veelgebruikte uitspraak onder beleggers stelt dat aandelenrendementen van mei tot en met augustus minder goed zijn en suggereert dat het verstandig is aandelen in het voorjaar te verkopen. En weer te kopen begin september, omdat dan betere beurstijden aanbreken.

Aangezien we midden in de maand mei zitten, rijst de vraag of er een kern van waarheid in deze spreuk zit. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het verschijnsel. En enkele daarvan lijken in eerste instantie het adagium te bevestigen. Is het daarom tijd uw aandelen te verkopen nu de maand mei is begonnen? Of is dat – ook met het oog op de recente koersdruk op de beurzen wereldwijd – veel te voorbarig? In dit artikel proberen we u meer inzicht te geven over dit seizoenseffect.


Het ontstaan van de spreuk

Het verhaal gaat dat de spreuk ontstond in de tijd dat de notabelen – vroeger was beleggen alleen weggelegd voor artsen, burgemeesters en notarissen – zich in de zomer terugtrokken op hun landgoed en pas rond de herfst weer terugtrokken naar de stad om zich met werk en (aandelen-)handel bezig te houden. 

Tegenwoordig wordt de verkoop van een deel van de aandelenportefeuille ter bekostiging van de zomervakantie – of als extra zakcentje op reis – aangestipt als een van de mogelijke verklaringen voor lagere rendementen in de zomer en daarmee als bevestiging van de beurswijsheid. Ook zouden beleggers in de zomermaanden wat risico van tafel willen halen, aangezien ze tijdens hun vakantie minder vaak met hun beleggingen bezig kunnen óf willen zijn. Maar wat zeggen onderzoekers?


Het Halloween-effect

De wetenschappers Sven Bouman en Ben Jacobsen kwamen in juli 2001 met een heldere conclusie in hun onderzoek. In 36 van de 37 door hen onderzochte landen bleken de gemiddelde maandelijkse beursrendementen in de periode november tot en met april aanzienlijk hoger te liggen dan die in de periode mei tot en met oktober (van 1970 tot en met 1998). Halloween (31 oktober) was in hun ogen het keerpunt voor beleggers, zodat Bouman en Jacobsen spraken van het Halloween-effect. Na Halloween volgde een gunstiger periode voor beleggers: het rendement in de wintermaanden lag meestal boven 8%. Hoewel zij de maand september niet als comeback-maand zagen, was wel sprake van een positieve ontwikkeling gedurende de periode november tot en met april, vooral in Europese landen.


Kritisch geluid, groter onderzoek 

Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek, publiceerden wetenschappers Edwin Maberly en Raylene Pierce in 2004 een kritisch geluid op het onderzoek van Bouman en Jacobsen. Ze onderzochten de resultaten van Bouman en Jacobsen voor wat betreft de Amerikaanse aandelenmarkt en kwamen voor dat deel van het onderzoek tot een andere conclusie. Wanneer extreme koersbewegingen – bijvoorbeeld de beurscrash van oktober 1987 – buiten beschouwing worden gelaten, is van een Halloween-effect geen sprake. 

Deze sceptische uitspraken leidde ertoe dat Ben Jacobsen een nieuw en veel groter onderzoek startte, dit keer met Cherry Zhang. Ze gebruikten daarbij data van 109 landen die terugging tot 1694 (!). De belangrijkste conclusies die zij in oktober 2012 presenteerden (voor het laatst herzien in oktober 2018)? Gemiddeld bedroeg het ‘zomerrendement’ (mei-november) van de dataset 2,4% en het ‘winterrendement’ (november-mei) 6,9%. Een verschil van 4,5% in het voordeel van de ‘wintermaanden’. 

Wat toonden zij nog meer aan? Dat het echte comebackmoment – net als in het eerste onderzoek waar Bouman bij betrokken was – niet begin september, maar eind oktober was. Ook nu was sprake van een Halloween-effect.


Wat kunt u hiermee als belegger?

Anders gezegd, moet u 'in mei verkopen en weggaan'? Misschien alleen als u een actieve belegger bent en in de zomermaanden betere kansen ziet. Als u een langetermijnbelegger bent, zijn er over het algemeen andere factoren waarop u uw investeringsbeslissingen moet nemen. Is uw portefeuille nog in lijn met uw risicoprofiel? Kortom, hoe zit het met uw verhouding kasgeld, aandelen en obligaties die nodig is om uw beleggingsdoelstelling te bereiken? En heeft u een goede balans tussen waarde- en groeiaandelen binnen de portefeuille nu markten een rotatie uit tech naar meer klassieke aandelen (olie en financials) laten zien?

Naast het feit dat (delen van) verschillende onderzoeken elkaar soms tegenspreken, hebben we te maken met statistische data op basis van historische koersen. En het hoeft niet zo te zijn dat voor de toekomst vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken. Er is namelijk geen zekerheid dat een seizoenseffect een blijvend karakter heeft. En wat te denk van het coronavirus? Ook dit zou (vermeende) seizoenspatronen in de (nabije) toekomst onbetrouwbaar kunnen maken. 

Diverse wereldbeurzen staan op dit moment zo’n 10-25% onder hun top vanwege inflatiezorgen, corona lockdowns in delen van China, oplopende rentes en de strijd tussen Rusland en Oekraïne. Nieuws over een wapenstilstand of einde van het conflict, berichtgeving dat het virus meer endemisch van karakter wordt of de introductie van een coronamedicijn , kan de koersen flink laten herstellen. En dat rendement loopt u dan mis.… als u in (mei) afscheid zou hebben genomen van uw aandelen.


Meer weten?

Zoals ik aan het begin van het artikel al zei, plaatste ik vorige week ook een stuk over tien beurswijsheden van bekende en minder bekende beleggers, economen, bankiers en een enkele politicus. U vindt bij de gezegdes ook een uitleg over de betekenis. Verder kunt u altijd terecht op onze blog voor meer inspiratie en educatie. Of meld u aan voor een van onze webinars. U vindt de volledige agenda hier.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland