NLNL-Dividendrendement-L NLNL-Dividendrendement-L NLNL-Dividendrendement-L

Financiele kerngetallen: dividend & dividendrendement

Starten met beleggen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Onder beleggers die inkomen uit hun vermogen willen halen, zijn aandelen met een aantrekkelijk dividend vaak geliefd. Maar wat is dividend nou precies en hoe berekent u het dividendrendement?


Level: Starter


In het artikel over ‘Financiële kengetallen: winst per aandeel en koers-winstverhouding’ stonden twee ratio’s centraal die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. In dit afsluitende artikel zoom ik in op een andere belangrijke selectiemaatstaf: dividend(-rendement).

In onderstaande video leggen we u meer uit over deze begrippen. De tekst gaat onder de video verder.


Dividend

Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen een gedeelte van die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren elk halfjaar of elk kwartaal dividend uit. Het komt van het Latijnse woord ‘dividere’, wat verdelen betekent. Vaak wordt gedacht dat het uitkeren van dividend een verplichting is, maar dat is niet zo. Een bedrijf moet natuurlijk wel winst maken of voldoende reserves hebben om een uitkering te kunnen doen. Gaat het minder goed, dan kan het dividend worden overgeslagen. Om inkomen uit hun vermogen te halen, zijn aandelen met een aantrekkelijk dividend vaak geliefd onder beleggers die met pensioen zijn.


Ex-dividend en betaalbaarstelling

Gaat een onderneming over tot de uitkering van dividend, dan wordt dat automatisch door Saxo geregeld. Wel moet u met een aantal belangrijke data en zaken rekening houden:

  • Ex-dividend datum: bijvoorbeeld woensdag 27 juni
  • Aandeel moet dinsdag 26 juni na het slot van de beurs in portefeuille staan (na 00:00 heeft u dan recht op dividend)
  • Beurshandel opent 27 juni: aandeel noteert ex-dividend. Doorgaans leidt dat tot een koersdaling ter grootte van het dividendbedrag. Ook verschijnt een dividendregel in uw portefeuille. In onderstaande figuur ziet u zo’n dividendregel
  • De betaalbaarstelling: enkele dagen/weken na de ex-dividend datum krijgt u de uitkering. De dividendregel in uw portefeuille verdwijnt dan

Dividend en de belasting

Ontvangt u cashdividend? Dan moet u in Nederland 15% dividendbelasting betalen. Daar hoeft u niets voor te doen: de vennootschap die het dividend betaalt, houdt de dividendbelasting automatisch in. Wordt er een bruto dividend van € 1 per aandeel beschikbaar gesteld, dan wordt er uiteindelijk € 0,85 per aandeel uitbetaald. Overigens kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting als u aangifte doet. Heeft u een zakelijke rekening, dan kunt u ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting.

Ontvangt u stockdividend, dan betaalt de vennootschap het bruto dividend uit in de vorm van aandelen. Waarom bruto? Dat komt omdat de uitkering van de aandelen plaats vindt vanuit de agioreserve, een reserve die door aandeelhouders zelf is gekweekt.


Stockdividend: steeds minder populair

Ondernemingen kiezen voor stockdividend, omdat ze dan geen geld uit hoeven te keren aan aandeelhouders. Kortom: geen cash out. Toch is stockdividend tegenwoordig steeds vaker punt van discussie. Dat komt doordat stockdividend leidt tot verwatering. De aandelen die u krijgt uit de agioreserve, maken dat het aantal uitstaande aandelen in de markt toeneemt. Dat betekent dat toekomstige winst over meer aandelen verdeeld moet worden. Indien de nettowinst niet (genoeg) toeneemt, kan dat leiden tot een daling van de winst per aandeel. En dat geeft doorgaans geen positieve impuls aan de aandelenkoers. Blijft stockdividend bestaan, dan herhaalt deze cyclus zich.

Om verwatering tegen te gaan, starten bedrijven soms een aandeleninkoopprogramma. Ze kopen dan aandelen in de markt terug om de winst per aandeel op niveau te houden. En dat betekent dan alsnog…cash out! Om deze reden verdwijnt stockdividend langzaam maar zeker.


Dividend en tegenwind

Ervaart een onderneming tegenwind, dan kan het dividend worden gepasseerd (overgeslagen) of worden verlaagd. Aangezien dividend een belangrijke inkomstenstroom voor beleggers is, wordt zo’n stap niet gewaardeerd. Sterker nog, het kan een reden zijn voor beleggers om afscheid te nemen van het aandeel. Toen KAS BANK 24 augustus 2016 aankondigde geen interim (tussentijds) dividend uit te keren over 2016, zakte het aandeel flink. Ook de dagen na de berichtgeving stond de koers onder druk

Overigens keren bedrijven soms gewoon dividend uit, ook al gaat het niet goed. Toen Royal Dutch Shell in de herfst van 2015 het grootste verlies in tien jaar tijd aankondigde, reageerden beleggers vrij laconiek. Dat kwam doordat de topman (Ben van Beurden) aangaf niet alleen het kwartaaldividend te handhaven, maar ook aankondigde flink wat maatregelen te nemen om het dividend in de toekomst veilig te stellen.


Dividendrendement

In het verlengde van dividend ligt het dividendrendement. Dat vindt u door het (verwachte) dividend per aandeel te delen door de beurskoers van het aandeel. In formulevorm:

(Dividend per aandeel)
            __________________   *   100
(Beurskoers aandeel)

Stel dat een bedrijf dit jaar naar verwachting een dividend uitkeert van € 0,70 per aandeel en de koers van het aandeel staat € 20. Dan is het verwachte dividendrendement:

0,70
                               ___________   *  100 = 3,5%
20


Interpretatie dividendrendement

De vraag is nu of dit aantrekkelijk is. Om dat te bepalen is het zinvol het percentage te vergelijken met:

  • De rente op een spaarrekening. Is het dividendrendement van het aandeel dat u in het vizier heeft hoger dan de spaarrente, dan is dat positief. Als alternatief kunt u het vergelijken met het rendement op staatsobligaties.
  • Het dividend van sectorgenoten. Is het percentage van het aandeel dat u analyseert hoger dan dat van sectorgenoten, dan is dat positief.
  • Het gemiddelde dividendrendement van de AEX. Scoort uw aandeel hoger dan het gemiddelde dividendrendement van de aandelen uit de AEX, dan is dat een pluspunt. Andersom is ook waar.

Een belegging met een hoog dividendrendement is interessant. Bedrijven die echter te veel dividend uitkeren, kunnen dit geld niet herinvesteren om te groeien. Daarmee remmen ze eventueel de ontwikkeling van de winst en de aandelenkoers af. Een vuistregel in dit kader: het is goed als een bedrijf niet meer dan 75% van de nettowinst uitkeert. Op die manier blijft minstens 25% van de nettowinst over voor de toekomstsplannen die de winst op peil houden…en daarmee uiteindelijk ook het dividend!

Samengevat is dividend een winstuitkering door een onderneming. Er zijn twee vormen, cash- en stockdividend, met ieder hun eigen fiscale verhandeling. Wordt het dividend verlaagd of slaat een bedrijf het over, dan reageren beleggers doorgaans negatief. Koppelt u het verwachte dividend aan de aandelenkoers, dan krijgt u het dividendrendement.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland