Beleggen voor Dummies Beleggen voor Dummies Beleggen voor Dummies

Beleggen voor Dummies

Starten met beleggen 7 minuten leestijd
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Wilt u beginnen met beleggen? Lees u dan goed in, we zetten een aantal leerpunten op een rij.Wilt u beginnen met beleggen? Lees u dan goed in, we zetten een aantal leerpunten op een rij.


Level: Starter


Een beleggingsrekening heeft u tegenwoordig met een paar muisklikken geopend. En als u dan geld overmaakt bent u klaar om te beginnen. Aandelen kopen is zo gepiept, maar iets kopen betekent niet gelijk dat u winst maakt. Net als bij sport heeft u bij beleggen toewijding nodig én moet u niet alleen geld maar ook tijd investeren om uiteindelijk succes te kunnen oogsten, en u moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Een eenvoudige manier om u in beleggen te verdiepen is door een boek te lezen. Populair onder zowel beginnende als gevorderde beleggers is de evergreen Beleggen voor Dummies, geschreven door de auteur van dit artikel. Schrik niet, dit artikel wordt geen boekrecensie. Wel delen we graag een paar leerpunten met u.


Sport en beleggen

Sport en beleggen hebben best wat met elkaar gemeen. Een belangrijke parallel deel ik graag met u. Bij de opbouw en het onderhoud van een beleggingsportefeuille kan het zinvol zijn te denken als een coach; een voetbalcoach bijvoorbeeld. Een coach stuurt niet tien keepers en één aanvaller het veld in, maar zorgt voor een evenwichtig team.

Dat geldt bij beleggen ook. Dus houd cash op de bank en op het doel voor de financiële reddingen, zorg voor een achterhoede met - naar mijn mening - relatief veilige obligaties en maak een middenveld met aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s (indexfondsen).

In de voorhoede kunt u eventueel turbo's of opties voor extra rendement opstellen. Voor beginnende beleggers raden we deze producten echter af. Immers, over het algemeen hoort bij een hoger rendement een hoger risico. Turbo's en opties zijn daarom complexe en risicovolle producten zijn die niet voor elke belegger geschikt zijn. Saxo Bank vindt het belangrijk dat u begrijpt wat de kansen en risico’s van dit soort producten zijn. U kunt hier meer over vinden in de Informatiebrochure en de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen. 

 

Verdeling over assetcategorieën

Vervolgens is het belangrijk na te denken hoe u uw vermogen verdeelt over de beschikbare beleggingsproducten. Dat kan best een uitdaging zijn. Begrijpelijk, want het opbouwen en onderhouden van een portefeuille behoort voor de meeste beleggers niet tot hun dagelijks werk. Wat helpt: beperkt u zich naast cash voor het gemak tot de hoofdcategorieën aandelen en obligaties.

Aansluitend kan de volgende vuistregel houvast bieden die vaak wordt gebruikt in de beleggingswereld: beleg uw leeftijd in obligaties. Bent u 43, beleg dan 43% in obligaties. Houdt u bijvoorbeeld 5% cash aan voor onverwachte uitgaven, dan blijft er 52% over om in aandelen te beleggen.

Voor de duidelijkheid, het betreft een vuistregel en de uitkomst is niet in beton in gegoten. Uiteraard hangt de uiteindelijke verdeling over de assetcategorieën van uw persoonlijke risicoprofiel af.


Lifecycle beleggen

Wie de vuistregel echter toepast, verschuift het risico van de portefeuille met het verstrijken van de tijd van aandelen (hoger risico) naar obligaties (lager risico). In vaktermen wordt dit ook wel lifecycle beleggen genoemd. U neemt steeds minder risico met uw beleggingen naarmate u dichter bij uw doeldatum komt waarop u over uw vermogen wilt beschikken om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen. In de praktijk merk ik dat de vuistregel naast houvast, beleggers ook rust biedt. En juist rust komt het rendement, naar mijn mening, op lange termijn vaak ten goede.


Welke analysevorm gebruikt u?

De grote lijnen voor een evenwichtig team en de spelregels zijn bekend, maar hoe selecteert u de juiste spelers? Met een breed middenveld bestaande uit beleggingsfondsen en ETF’s kunt u eenvoudig slim spreiden. Echter, voordat u een individueel aandeel of obligatie koopt is het belangrijk een analyse te maken om uw beslissing te rechtvaardigen. Hiervoor kunt u gebruik maken van verschillende analysevormen. De bekendste zijn de fundamentele en technische analyse, kortweg vaak FA en TA genoemd. Deze twee stromingen staan grofweg tegenover elkaar.

Technische analyse draait om de vraag ‘wanneer moet ik kopen?’ en gaat over timing. Fundamentele analyse is het vergaren van kennis van en inzicht in bedrijfstakken en individuele bedrijven en geeft antwoord op de vraag ‘wat moet ik kopen?’. Deze laatste analysevorm is bij uitstek geschikt voor de achterhoede en het middenveld. Het meer vluchtige karakter van de voorhoede kan het beste ‘getackeld’ worden met TA.


Fundamentele analyse

Een selectie van fundamenteel goede aandelen vindt in stappen plaats, waarbij u de informatie filtert via een trechter. De eerste fase van het selectieproces betreft het niveau van de internationale en nationale economie, het macro-economische niveau. De belangrijkste vraag daarbij is: in welke regio of welke landen is het economisch zomer of winter? De ontwikkeling van het ‘bruto nationaal product’ (bnp) en de werkgelegenheid (werkloosheid) zijn twee variabelen om hierbij goed in de gaten te houden.

Het zwaartepunt van de analyse ligt bij de meso- en microfase. Voor wat betreft de mesofase: de groeivooruitzichten van een bedrijfstak worden sterk bepaald door de fase van de levenscyclus waarin de producten of diensten van de bedrijfstak zich bevinden. De meest relevante kwestie is dus te achterhalen in welke fase een bedrijf(-stak) zich bevindt.

Last, but not least: de microfase. Het is belangrijk winstcijfers van bedrijven te leren interpreteren en de financiële situatie van een onderneming te meten en te beoordelen. Voor aandelen en obligaties kan dat met financiële kengetallen zoals solvabiliteit (financiële gezondheid) en rentabiliteit (winstgevendheid). Naast deze ratio’s zijn er berekeningen te maken die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Voor deze ratio’s worden boekhoudkundige gegevens en marktgegevens gebruikt. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is, kijkt u vooral naar de winst per aandeel, de koers-winstverhouding en het dividendrendement.


Technische analyse

Technische analyse kent twee varianten: visuele en statistische technische analyse. Bij de visuele variant worden grafieken van historische koersen bestudeerd, bij de statistische toepassing worden berekeningen gemaakt op reeksen van historische koersen. In beide gevallen met als doel het meest waarschijnlijke koersverloop in kaart te brengen. Let wel op dat Technische analyse slechts een hulpmiddel is en natuurlijk geen 100% voorspellende waarde heeft.

Een van de belangrijkste taken is het in kaart brengen van de trend. Die kan dalend, stijgend of zijwaarts zijn. Dat kan door naar het verloop van de grafiek te kijken, of rekensommen te maken zoals het moving average. Naast het in kaart brengen van de trend en het bepalen van steun- en weerstandsniveaus, zijn technisch analisten altijd op zoek naar patronen die een verandering in het ritme van de markt suggereren. Zo’n trendbreuk kan interessant zijn om te bespelen met opties en turbo’s, oftewel de voorhoede.


Het belang van dividend bij aandelen

Een belangrijk onderdeel van uw totaalrendement is dividend. Het is zinvol hier aandacht voor te hebben bij de selectie van de middenvelders. Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen (een gedeelte van) die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren elk halfjaar of elk kwartaal dividend uit.

Op lange termijn wordt totaalrendement van aandelen (binnen de portefeuille) voor een belangrijk deel – tussen de 30-45% – bepaald door het dividend (bron: Empirical Research Partners, Global Portfolio Strategy, June 2016). Naar mijn mening is het daarbij cruciaal om het dividend te herbeleggen in de onderliggende aandelen. Het toaalrendement draait in ieder geval zeker niet alleen om koerswinst.

Overigens geldt hetzelfde voor couponrentes van obligaties. Ook deze geldstromen leveren op lange termijn een belangrijke bijdrage voor het totaalrendement. Het effect wordt versterkt als de couponrentes worden herbelegd.


Hoe nu verder?

Als co-auteur van Beleggen voor Dummies werk ik, net als medeschrijver Peter Siks, voor Saxo Bank. Ons motto: bij Saxo Bank belegt u weliswaar online, maar onze dienstverlening is persoonlijk wanneer u het wilt! Met artikelen, klassikale presentaties en trainingen, video’s, webinars en het SaxoAcademy in het platform bieden we u de nodige ondersteuning.

Educatie en inspiratie zijn daarbij twee speerpunten. Of het nu gaat over het inrichten van de portefeuille, de uitleg van instrumenten, vermogensopbouw of trading, de Saxo Academy is er voor beleggers op alle niveaus, zowel beginnend als ervaren. Nieuwsgierig wat onze Academy voor jou kan betekenen? Kijk dan snel verder in onze blog.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Deze pagina is een reclame-uiting voor Binck turbo’sTurbo’s zijn complexe beleggingsproducten. Saxo Bank vindt het belangrijk dat u begrijpt wat de kansen en risico’s van dit soort producten zijn. Daarom kun u hier de prospectus lezen. De prospectus is echter geen aanprijzing om te gaan handelen in dit product. Ook vindt u meer informatie in de Informatiebrochure en de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank. En kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen.

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland