NLNL-stock-vs-sector-M NLNL-stock-vs-sector-M NLNL-stock-vs-sector-M

Beleggen in één bedrijf of spreiden in de sector?

Starten met beleggen 4 minuten leestijd
Peter Siks

Samenvatting:  Wat kunt u doen als uw aandeel gedaald is? En hoe spreidt u uw risico beter? Peter Siks legt uit hoe u belegt in een (sub)sector in plaats van een individueel aandeel.


Veel aandelenbeleggers hebben een aantal – en soms alleen maar – individuele aandelen in de portefeuille. Dit is begrijpelijk want vaak hebben die beleggers ‘iets’ met die specifieke bedrijven. Het kan zijn dat ze vertrouwen hebben in de fundamentals en de vooruitzichten van de onderneming. Maar soms zijn de redenen emotioneler van aard.

Het kan zijn dat die beleggers regelmatig langs de betreffende onderneming rijden. Of dat dit aandeel in het verleden voor een mooie koerswinst gezorgd heeft. Of dat ze zelf frequent spullen gebruiken die het bedrijf maakt. Kortom, het beleggen in dit bedrijf is een bewuste keus, met al dan niet een emotionele component.

Als gevolg van deze keuzes worden er (hopelijk) beleggingswinsten gemaakt. Helaas gaat het ook wel eens fout. Immers, de koers van het gekozen aandeel kan niet alleen stijgen maar ook dalen. Na de marktpiek van november 2021 is dit helaas geen uitzondering. Hoe gaat u hier als belegger mee om? In dit artikel schets ik een aantal mogelijkheden.


Pijnlijke voorbeelden

Om bovenstaande te illustreren heb ik een screener gemaakt voor Nederlandse aandelen, de slotkoers van 20 juli 2022 en het rendement van 1 jaar. Ook vindt u het consensus koersdoel van de analisten en het (potentiële) impliciete rendement als het koersdoel gehaald wordt.


Screenshot SaxoInvestor
Screenshot uit SaxoInvestor, 20 juli 2022 17:35 uur

Wat kunt u doen wanneer uw aandeel gezakt is?

Het kan zijn dat er een aantal aandelen tussen staan die u ook in portefeuille heeft. Daarbij is de kans groot dat u nú zegt: ik had het nooit zover moeten laten komen. Maar ja, u kent de uitdrukking van de koe en zo. (Hier vindt u trouwens een artikel met de drie redenen waarom verlies nemen zo verdraaid lastig is).

Uiteraard zijn er erg veel legiomanieren om dit te managen, van eenvoudig tot meer geavanceerd. Ik zet hieronder 5 van de meer eenvoudige mogelijkheden op een rij:

  • Niets doen: gewoon blijven zitten en wachten dat het goed komt. In een aantal gevallen zal dit werken, maar in een aantal ook niet. En realiseer u hierbij wel twee dingen: om een verlies van 50% goed te maken, moet het aandeel met 100% stijgen. Pas dan staat u weer op nul. Ten tweede betekent het ook dat u geld ‘vastzit’ in een verliesgevende positie. U kunt dus niet inspelen op andere, en wellicht betere mogelijkheden die u ziet;
  • Mogelijkheid twee is verlies nemen. Dit is wellicht de meest pijnlijke mogelijkheid maar het geeft wel de ruimte om nieuwe posities op te zetten. Kortom, een keer goed slikken en doorgaan;
  • Variant van 2: de positie reduceren om zodoende wel opwaarts potentieel te blijven behouden en tegelijkertijd het risico op verdere daling te verkleinen;
  • Bijkopen, ofwel het zogenaamde middelen. Bij middelen wordt de positie te snel te groot in relatie tot de totale portefeuille én het wel of geen goed beleggingsresultaat halen in een jaar wordt steeds meer afhankelijk van dat ene aandeel. Het is beleggen met de verkeerde emotie en kan eigenlijk alleen een goed idee zijn als dit epliciet onderdeel is van uw instapstrategie.
  • Overwegen om van individueel bedrijf naar een meer gespreide belegging te gaan. Dit kan op meerdere manieren, maar hieronder licht ik toe hoe u een passende belegging kiest in de (sub)sector te gaan waar het deel van uitmaakt. En deze laatste mogelijkheid wordt hieronder toegelicht.

Niet beleggen in het bedrijf maar in de sector

Een manier – en misschien ook wel de goedkoopste manier – om bij beleggen risico te beperken is spreiding. Dit inzicht kunt u ook gebruiken in het managen van posities die op verlies staan. U zou namelijk kunnen overwegen het individuele aandeel (met verlies) te verkopen. Het vrijgekomen kapitaal investeert u dan in de (sub)sector waartoe het individuele aandeel behoort. Denk hierbij aan ETF's (Exchange Traded Fund, ofwel een mandje aandelen) of beleggingsfondsen die zich focussen op de (sub)sector. U heeft dan direct veel meer spreiding in vergelijking met het beleggen in één individueel aandeel. Uiteraard doet u dit alleen als u (nog) wel vertrouwen heeft in de sector als geheel.

Wat u hiermee bereikt is dat het specifieke risico van het bezitten van één individueel aandeel wordt verminderd. U blijft wel exposure houden in de sector waartoe het aandeel behoort maar het risico is veel minder specifiek geworden.


Fast forward naar juli 2023

Als u over een jaar terug zou kijken is de kans aanwezig dat de actie van het ‘swappen’ van een individueel aandeel naar een sector-ETF goed heeft uitgepakt. Het individuele aandeel is verder gedaald en de sector als geheel is minder gedaald of zelfs gestegen. Kortom, het kiezen voor meer spreiding heeft positief uitgepakt.

Uiteraard gaat het in juli 2023 ook voorbeelden geven waarbij het individuele aandeel het vele tientallen procenten beter heeft gedaan dan de sector-ETF. De beleggers die niet verkocht hebben, zullen zeggen: ”Zie je wel? Ik zei toch dat het goed zou komen?!”. Het lastige is dat we nu nog niet weten welke individuele aandelen dat zullen zijn. En kijk nog even naar het bovenstaande lijstje. Want wat waren uw voorspellingen in de zomer van 2021 voor de koers van JustEat, Akzo en Philips in de zomer van 2022 geweest? De kans is zeer groot dat u deze dalingen niet voorzien had.

Het punt is dat we (helaas) niet in de toekomst kunnen kijken. Maar wat we nu wel kunnen doen is kiezen voor een lager risico door meer spreiding aan te brengen.


In de praktijk

Het bedrijf JustEatTakeaway valt in de sector ‘Cyclische consumentengoederen’ en het subsector niveau is ‘Retail internet’. Vivoriyon Therapeutics valt bijvoorbeeld onder de sector ‘Healthcare’ en in de subsector ‘Biotechnologie’.

U kunt nu met de screener op zoek gaan naar ETF binnen deze (sub)sectoren ‘Biotechnologie’. U zou zelfs het individuele aandeel met de ETF kunnen vergelijken in de grafiek. Hieronder een voorbeeld van Vivoriyon versus een willekeurig gekozen Biotechnologie-ETF. (Deze laatste heeft het ook niet goed gedaan het laatste jaar met – 15%). U ziet echter wel dat de uitslagen in de ETF veel minder groot zijn dan in het individuele aandeel. Ofwel, meer gespreid en daardoor in principe minder risicovol.

Uiteraard moet ik daarbij wel zeggen dat historische resultaten geen garantie geven voor de toekomst. Zoals gezegd, we kunnen helaas niet in de toekomst kijken. Maar u heeft op deze manier in ieder geval gekozen voor minder risico.

Vivoryon versus de iShares Healthcare
Screenshot: Vivoryon versus de iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), d.d. 21 juli 2022

Take away

Spreiding is een goede manier om risico te beperken. U kunt dus het risico van de portefeuille verlagen door vanuit de individuele aandelen de overstap te maken naar een ETF die bijvoorbeeld focust op de bijbehorende sector. U geeft daarmee wel de potentie op van het individuele aandeel maar tegelijkertijd heeft u wel aan risicoreductie gedaan.

Meer te weten komen over sectorbeleggen? U kunt dit webinar terugkijken waarin collega Hans Oudshoorn inging over beleggen in de sectoren Gezondheidszorg en biotech, duurzame energie & AI, robotisering en automatisering. Ook gaat op 22 augustus ons webinarprogramma weer van start. In het eerste webinar bespreken we met Albert Jellema (ProBeleggen en DeAandeelhouder.nl) zijn visie op de huidige markt en de rest van het jaar. U kunt zich hier alvast aanmelden.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan ook minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland