3 tips voor een goed gespreide portefeuille 3 tips voor een goed gespreide portefeuille 3 tips voor een goed gespreide portefeuille

3 tips voor een goed gespreide portefeuille

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Voor de balans van uw portefeuille kan het verstandig zijn om meer spreiding aan te brengen. Daarom 3 tips om uw spreiding te verbeteren.


Level: Starter


Of u nu net begint met het opbouwen van een portefeuille of al een tijdje belegt maar misschien wat eenzijdig in een bepaalde beleggingscategorie of regio, voor de balans van uw portefeuille is het wellicht verstandig om meer spreiding in uw portefeuille aan te brengen. Ik geef u 3 tips om de spreiding van uw portefeuille te verbeteren. 


Tip 1: Vergroot uw beleggingsmix met meerdere beleggingscategorieën

Veel beleggers zitten uitsluitend in aandelenfondsen. Dat kan uiterst lucratief zijn in stijgende markten, maar bij een flinke beursdaling kunt u zomaar tegen een fors verlies aanlopen. 

Als u ook belegt in beleggingscategorieën als obligaties en vastgoed vermindert u de beweeglijkheid van uw portefeuille. Deze beleggingscategorieën bewegen vaak niet gelijk met of zelfs tegengesteld aan aandelen. Daardoor gaat er een risicodempende werking vanuit. 

Over het algemeen geldt dat aandelen een risicovolle belegging zijn met meer kans op rendement. Obligaties zijn, over het algemeen gesproken, historisch gezien een veiligere belegging met een lager rendement. Vastgoed zit tegen aandelen aan, qua rendement en risico. Ook het deel van uw vermogen dat u in cash of op een spaarrekening aanhoudt, maakt onderdeel van de beleggingsmix.


BeleggingscategorieënDefensief profiel Neutraal profiel Offensief profiel
Aandelen25%40%60%
Obligaties65%50%30%
Vastgoed5%10%10%
Cash/Spaarrekening5%0%0%

 Voorbeelden van mogelijke portefeuilleverdelingen


De verhoudingen in die beleggingsmix bepalen de risicoklasse van uw portefeuille. Een belegger die risico’s niet schuwt, zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een ‘offensieve’ mix van 60% aandelen, 30% obligaties en 10% vastgoed. 

U kunt de mix eventueel uitbreiden met andere beleggingscategorieën zoals grondstoffen en goud. 


Tip 2: Denk ook aan regionale spreiding

Een bekend fenomeen onder beleggers is ‘home bias’. Veel Nederlanders beleggen bijvoorbeeld overwegend in aandelen van Nederlandse bodem. Daarmee is hun portefeuille relatief gevoelig voor de economische conjunctuur in Nederland. Vanuit spreiding is het daarom aan te raden wat verder te kijken dan de landsgrenzen. 

Als het economisch belang in de wereld leidend is, ligt het voor de hand om ook in de aandelenmarkten van zwaargewichten zoals de VS, Duitsland en Japan te beleggen. U kunt zich echter de moeite besparen om voor elk land of regio een geschikt fonds te vinden. Er zijn fondsen die op basis van het economisch gewicht in 1 keer in al deze landen beleggen. Vaak volgen deze fondsen 1-op-1 bekende benchmarks zoals de MSCI World Index. Deze index bestaat uit meer dan 1600 aandelen, genoteerd op de beurzen van meer dan 23 ontwikkelde landen.

3-tips-voor-een-goed-gespreide-portefeuille-2020 

Bron: overzicht van developed en emerging markets op basis van categorisering MSCI


Naast de ontwikkelde economieën van Europa, VS en Japan (developed markets) kunt ook beleggen in de meer risicovolle opkomende markten (emerging markets) zoals China, India en Brazilië. Ook voor emerging markets kunt u kiezen voor een eenvoudige 1-fonds oplossing.

Houdt u wel rekening met valutarisico als u in landen belegt die niet deel uitmaken van het eurogebied. De fluctuaties van de wisselkoersen zoals de euro/dollar kunnen een relatief grote impact hebben op het beleggingsresultaat. U kunt dit als gegeven accepteren of u kunt er actief op inspelen als u ook een visie heeft op een bepaalde valuta.


Tip 3: Herbalanceer uw portefeuille

Kunt u als u eenmaal een breed gespreide portefeuille heeft samengesteld alles rustig op zijn beloop laten gaan? Niet helemaal. Omdat markten niet allemaal hetzelfde bewegen, kunnen de beleggingscategorie-verhoudingen in uw portefeuille op termijn wijzigen. Kijken we naar het voorbeeld van de offensieve belegger, dan is het mogelijk dat de beleggingsmix na een goed aandelenjaar bijvoorbeeld is veranderd in 75% aandelen, 20% obligaties en 5% vastgoed. Als in de tussentijd de risicobereidheid van deze belegger niet is veranderd, dan is het raadzaam dat de portefeuille door de aan- en verkoop van fondsen teruggebracht worden naar de initiële beleggingsmix-verhoudingen. Dit noemen we het herbalanceren of ‘rebalancen’ van een beleggingsportefeuille. Over het algemeen is een vast herwegingsmoment van 1 keer per jaar voldoende. Is er binnen korte tijd veel beweging in de markt, dan kan het noodzakelijk zijn om tussentijds in te grijpen.


Hoe kan ik beginnen?

Ik heb u een aantal handvatten aangereikt om een gebalanceerde portefeuille samen te stellen. Maar beleggen is zoals u weet geen exacte wetenschap, dus er is geen absolute waarheid als het gaat om de vraag wat voor úw situatie de ideale beleggingsportefeuille is. Veel hangt natuurlijk af van hoeveel risico u wenst te lopen en hoe lang uw beleggingshorizon is. De informatie over portefeuillemanagement in dit artikel is ook maar het tipje van de ijsberg, er zijn boekenkasten vol geschreven over dit onderwerp.

Maar het leuke van beleggen is dat u het zichzelf heel makkelijk kunt maken, bijvoorbeeld door de aankoop van een fonds dat al breed gespreid is zoals wereldwijde ETF of een mixfonds. Maar u kunt ook de diepte in en zelf sleutelen aan de verhoudingen van uw beleggingen. Heeft u een duidelijke visie op Europese staatsobligaties, de Chinese aandelenmarkt of Amerikaanse vastgoed? Met SaxoInvestor heeft u alle vrijheid om de beleggingsportefeuille samen te stellen die het beste past bij úw visie.


Beleggen brengt risico’s met zich mee, uw geld kan minder waard worden. 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland