De weg naar een bullmarkt voor obligaties is geplaveid, hoewel er nog uitdagingen zijn De weg naar een bullmarkt voor obligaties is geplaveid, hoewel er nog uitdagingen zijn De weg naar een bullmarkt voor obligaties is geplaveid, hoewel er nog uitdagingen zijn

De weg naar een bullmarkt voor obligaties is geplaveid, hoewel er nog uitdagingen zijn

Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  Ligt er een bullmarkt voor obligaties in het verschiet? Inflatie vormt nog steeds een risico voor beleggers, maar het moment om de duration van je portefeuille te verhogen nadert misschien tegen het einde van het jaar, wanneer centrale banken gedwongen kunnen worden om de rente te verlagen.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Quarterly Outlook. Deze serie artikels is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als marktvoorspelling of als beleggingsadvies of -aanbevelingen. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 3oktober om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

In het laatste kwartaal van het jaar zal de stagflatie aan beide kanten van de Atlantische Oceaan toenemen. De recessie die in Duitsland en Nederland begon, zal overslaan naar andere Europese landen en de groei in de Verenigde Staten zal aanzienlijk vertragen. Toch zal de inflatie de rest van het jaar en het volgende jaar hoog blijven, wat centrale banken dwingt om een ‘Hawkis-koers’ aan te houden.

Dit betekent echter niet dat we meer renteverhogingen zullen zien. De stappen van de verhogingen zijn al kleiner geworden en sommige centrale banken hebben de verhogingen op sommige vergaderingen gepauzeerd. Dat betekent dat we het einde van de verhogingscyclus naderen of dat we misschien al klaar zijn met verhogen. Wat zal volgen is het finetunen van het monetaire beleid om te proberen een hawkish koers aan te houden nu de inflatie boven de streefcijfers van de centrale banken blijft. De horizon zal echter worden vertroebeld door een vertraging van de economische activiteit en geopolitieke risico's, die de weg vrijmaken voor een bullmarkt voor obligaties.

Binnen dit kader is het veilig om het steiler worden van de rentecurves te verwachten in het laatste kwartaal van het jaar aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, omdat de markten overwegen hoe lang de rente op het huidige niveau kan worden gehouden voordat de verlagingscyclus begint. Hoewel renteverlagingen gunstig zijn voor kort- en langlopende obligaties, is de periode die eraan voorafgaat mogelijk niet gunstig voor langlopende obligaties. Dat is wat we de laatste tijd hebben gezien, toen de rentecurves in de ontwikkelde markten een beweging vertoonden, waarbij de tienjarige rente op Amerikaanse staatsobligaties in augustus 4,36% bereikte, het hoogste niveau sinds 2007.

De 'hoger-voor-langer'-boodschap weerklinkt ook als we kijken naar de break-even tarieven. Ondanks dat de inflatieverwachtingen na de piek van 2022 naar beneden zijn bijgesteld, zijn ze iets boven de doelstelling van 2% van de Federal Reserve gestabiliseerd. Dat betekent dat de centrale bank misschien niet gemotiveerd is om de rente verder te verhogen, maar ook niet om de rente te verlagen.

Daarom zou de lange rente verder kunnen stijgen als de volgende factoren opwaartse druk uitoefenen op de rente:

  • Centrale banken houden vast aan hun mantra 'hoger-voor-langer'. Dat betekent dat terwijl de rente op de korte termijn verankerd blijft, het lange deel van de rentecurve vrij kan stijgen.
  • De Bank of Japan wil uit de controle over de rentecurve stappen. Dat betekent dat Japanse beleggers geleidelijk zullen repatriëren naarmate de rente op binnenlandse obligaties stijgt.
  • Kwantitatieve verkrapping (QT). Alle centrale banken in de ontwikkelde markten gebruiken beleid om hun enorme balansen te verkleinen door een deel van of alle aflossingen niet opnieuw te investeren.
  • De verwachting dat centrale banken klaar zijn met de renteverhogingscyclus zal beleggers motiveren om te profiteren van de steiler worden van de rentecurve. Dit betekent dat beleggers de ‘voorkant’ (kortlopend) van de rentecurve zullen willen kopen en de ‘lange kant’ zullen willen verkopen, waardoor de langetermijnrente verder onder druk komt te staan.

Daarom zouden we getuige kunnen zijn van een laatste stijging van de rente voordat deze zal dalen wanneer centrale banken zich klaarmaken om de rente te verlagen. Daarom blijven we de voorkeur geven aan kortlopende staatsobligaties, terwijl we tegen het einde van het jaar ruimte zien om de duration te verhogen.

Het moment om de exposure aan langlopend te verhogen nadert

Inflatie vormt nog steeds een aanzienlijk risico voor obligatiebeleggers. Als het weer aantrekt nadat centrale banken hun piekrente hebben bereikt, kan dat betekenen dat er meer verkrapping nodig is ondanks een diepe recessie. Hoewel deze beslissing het meest van directe invloed zal zijn op het voorste deel van de rentecurve, is het belangrijk op te merken dat de lange termijn rendementen ook zullen stijgen. Dat gebeurde in de jaren '70: de rendementen stegen voor alle looptijden toen de stagflatie verergerde. Toch zal een kleine rentebeweging veel meer impact hebben op de lang lopende obligaties.

Tweejarige US Treasuries (US91282CHV63) bieden nu een rendement van 5% en hebben een modified duration van 1,5%, wat betekent dat als het rendement plotseling met 100bps zou stijgen, een belegger slechts 1,5% zou verliezen. Aan de andere kant hebben tienjaars Amerikaanse Treasuries (US91282CHT18) een modified duration van 8%.

Aangezien de inflatievooruitzichten nog steeds onzeker zijn, zijn kortlopende obligaties daarom ideaal om contanten te parkeren en te wachten op een beter beleggingsklimaat. Tegelijkertijd worden staatsobligaties met een langere looptijd aantrekkelijk zodra de inflatie geen kans meer krijgt om op te veren.

Naarmate de recessie dieper wordt, zal inflatie een minder groot probleem worden. Er zullen zich betere kansen voordoen om duration (= obligaties met langere looptijden) aan de portefeuille toe te voegen tegen het einde van het jaar, wanneer centrale banken gedwongen kunnen worden om de rentes te verlagen.

Stagflatie pleit voor inflation linked bonds

Inflation linkers bieden de beste kans van de laatste tien jaar. Amerikaanse linkers met een looptijd van twee jaar (US912810FR42) betalen 3% rendement. US inflation linkers met een looptijd van tien jaar (US91282CHP95) en US inflation linkers met een looptijd van vijf jaar (US91282CGW55) betalen iets meer dan 2% en bieden daarmee het hoogste rendement sinds 2008 en creëren de krapste omstandigheden sinds de wereldwijde financiële crisis.

Het mooie van inflation linked bonds is dat ze een dubbele blootstelling hebben aan zowel inflatie als rente. Dat betekent dat als de inflatie stijgt, hun nominale waarde en coupon zullen stijgen. Als de inflatie echter terugkeert naar het gemiddelde, zullen linkers profiteren van een daling in de rente..

De inflatie zal dit jaar en volgend jaar naar verwachting hoog blijven, ondanks de agressieve renteverhogingscyclus. We zijn dus aangekomen bij een buigpunt waar ofwel de rente te hoog is of de verwachte inflatie te laag wordt ingeschat door de markt. In beide scenario's bieden inflation linkers een uitstekende risico-rendementverhouding in een goed gespreide portefeuille.

De spreads op junkobligaties zullen waarschijnlijk toenemen. Kwaliteit is koning.

Terwijl reële rentes van 2% in de US een kans zijn voor spaarders, vormen ze een bedreiging voor leners en voor economische groei in het algemeen. De enige keer dat de reële rente boven de 2% bleef, was tussen 2005 en 2007, voorafgaand aan de wereldwijde financiële crisis. Het zou naïef zijn om niet te verwachten dat reële rentes op historisch hoge niveaus risicovolle activa vandaag niet zouden ondermijnen.

Naarmate de stagflatie toeneemt en de centrale banken de rente hoog houden, zal de financiële fundamentals van bedrijven verslechteren. Bedrijven zullen te maken krijgen met hogere financieringskosten en het vermogen om zich aan te passen aan hogere kosten van schulden zal afhangen van de kredietkwaliteit van een bedrijf.

Op dit moment is de spread tussen high yield en investment grade bedrijfsobligaties op het niveau van voor de COOVID, waarbij junk gemiddeld 270bps (2,7%) meer betaalt dan investment grade obligaties. Daarom verwachten we dat het verschil tussen High Yield en Investment Grade zullen toenemen naarmate de wanbetalingen stijgen en de rentedekkingsratio's meer onder druk komen te staan.

We blijven voorzichtig en verkiezen kwaliteit boven High Yield. Investment-grade bedrijfsobligaties zijn aantrekkelijk en bieden nu gemiddeld 5,1% rendement, ongeveer het hoogste rendement sinds 2008.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland