Grootschalige prijscontroles om officiële inflatie te beteugelen Grootschalige prijscontroles om officiële inflatie te beteugelen Grootschalige prijscontroles om officiële inflatie te beteugelen

Grootschalige prijscontroles om officiële inflatie te beteugelen

Steen Jakobsen

Chief Investment Officer

Samenvatting:  "In een oorlogseconomie zal de arm van de regering zich meedogenloos uitstrekken zolang de prijsdruk de stabiliteit bedreigt." - Steen Jakobsen.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions en is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

De inflatie zal een uitdaging blijven om onder controle te houden zolang de globalisering achteruit blijft gaan en de energiebehoeften op lange termijn niet worden aangepakt.

Bijna alle oorlogen hebben prijscontroles en rantsoenering met zich meegebracht, schijnbaar net zo onvermijdelijk als slachtoffers in de strijd. In 2022 zijn er diverse initiatieven genomen om de inflatie te beheersen. Belastingen op ‘gevonden winsten’ voor energiebedrijven zijn helemaal in, terwijl regeringen het klassieke instrument van rantsoenering niet gebruiken. In plaats daarvan subsidiëren zij actief een te grote vraag door de verwarmings- en elektriciteitsprijzen voor consumenten te maximeren.

In Frankrijk betekent dit simpelweg dat nutsbedrijven failliet gaan en genationaliseerd moeten worden. De rekening wordt doorgeschoven naar de regering, dan naar de munt via inflatie, en dan hebben we de waarschijnlijk tot mislukken gedoemde poging van westerse functionarissen om de Russische energieprijzen vanaf 5 december te plafonneren. De bedoeling is Rusland van inkomsten te beroven en hopelijk overal de exportprijzen van ruwe olie te verlagen, maar dat zal waarschijnlijk geen van beide gebeuren.

In een oorlogseconomie zal de overheidsinvloed genadeloos uitbreiden zolang de prijsdruk de stabiliteit bedreigt. De gedachte onder beleidsmakers is dat stijgende prijzen op de een of andere manier wijzen op het falen van de markt en dat meer ingrijpen nodig is om te voorkomen dat de inflatie de economie en zelfs de samenleving destabiliseert. Verwacht in 2023 bredere prijs- en zelfs looncontroles, misschien zelfs zoiets als een nieuwe National Board for Prices and Incomes die in het VK en de VS wordt opgericht.

Maar het resultaat zal hetzelfde zijn als bij bijna elk overheidsbeleid: de wet van de onbedoelde gevolgen. Prijsbeheersing zonder het onderliggende probleem op te lossen zal niet alleen meer inflatie veroorzaken, maar ook het sociale weefsel scheuren door een dalende levensstandaard als gevolg van negatieve prikkels om te produceren en een verkeerde toewijzing van middelen en investeringen. Alleen prijzen die in de markt tot stand komen kunnen zorgen voor een hogere productiviteit en efficiëntie door investeringen.

Marktimpact: zie Outrageous Prediction over goudprijs die omhoog schiet.

Lees alle Outrageous PredictionsAanmelden voor het webinar

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland