Verbod op belastingparadijzen doet private equity das om Verbod op belastingparadijzen doet private equity das om Verbod op belastingparadijzen doet private equity das om

Verbod op belastingparadijzen doet private equity das om

PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  "De OESO besluit in 2023 om over te gaan tot een agressievere houding ten aanzien van belastingparadijzen, en lanceert een volledig verbod op de grootste belastingparadijzen ter wereld." -Peter Garnry.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions. Het artikel is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

In 2016 introduceerde de EU een zwarte lijst van belastingparadijzen met landen of rechtsgebieden die als "niet-coöperatief" werden beschouwd omdat ze agressieve belastingontwijking en -planning in de hand werken. Dit was een reactie op de uitgelekte Panama Papers, een verzameling van miljoenen documenten die belastingfraude door rijke personen, waaronder politici en sportsterren, aan het licht brachten.

Naarmate de mentaliteit van de oorlogseconomie in 2023 verder verdiept, keren de nationale veiligheidsperspectieven zich steeds meer naar binnen, naar het industriebeleid en de bescherming van binnenlandse industrieën. Aangezien defensie-uitgaven, reshoring en investeringen in de energietransitie duur zijn, gaan regeringen op zoek naar alle beschikbare potentiële bronnen van belastinginkomsten. Belastingparadijzen zijn het laaghangend fruit. Geschat wordt dat belastingparadijzen de regeringen jaarlijks tussen 500 en 600 miljard dollar kosten aan gederfde vennootschapsbelastinginkomsten.

In 2023 lanceert de OESO een volledig verbod op de grootste belastingparadijzen ter wereld. In de VS wordt ook de ‘carried interest’ die als vermogenswinst wordt belast, overgeheveld naar het gewone inkomen. (Carried interest is een gedeelte van de winst voor partners van private equity partijen). Het verbod op belastingparadijzen in de EU en de wijziging van de belastingregel voor carried interest in de VS schokken de hele private equity- en durfkapitaalsector, waardoor een groot deel van het ecosysteem wordt stilgelegd en beursgenoteerde private equity-bedrijven een tik van van 50% krijgen.

Marktimpact: iShares Listed Private Equity UCITS ETF daalt met 50 procent.

Lees alle Outrageous PredictionsAanmelden voor het webinar

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland