Oprichting EU-strijdmacht Oprichting EU-strijdmacht Oprichting EU-strijdmacht

Oprichting EU-strijdmacht

John Hardy & Christopher Dembik

Samenvatting:  "In 2023 wordt het duidelijker dan ooit dat Europa de defensie van de unie op orde moet krijgen." - John Hardy & Christopher Dembik


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions en is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

De inval van Rusland in Oekraïne bracht de grootste oorlog in Europa sinds 1945, en de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen van 2022 zagen een sterke stijging van de rechts-populistische Republikeinse vertegenwoordiging in het Congres, waarbij oud-president Trump zich kandidaat stelde voor het presidentschap in 2024.

In 2023 wordt het duidelijker dan ooit dat Europa de defensie van de Unie op orde moet krijgen, omdat het minder kan vertrouwen op de steeds wispelturiger wordende Amerikaanse politieke cyclus en het risico loopt dat de VS hun oude verbintenis met Europa volledig intrekken, misschien na een Oekraïens-Russische wapenstilstand. In een dramatische zet zetten alle EU-leden zich in om vóór 2028 de strijdkrachten van de EU op te richten, met als doel een volledig bemande en inzetbare operationele strijdmacht te land, ter zee, in de lucht en in de ruimte, te financieren met 10 biljoen euro aan uitgaven, gespreid over 20 jaar.

Om de nieuwe EU-legermacht te financieren, worden EU-obligaties uitgegeven, op basis van de verhoudingen van het bbp van elke lidstaat. Dit leidt tot een drastische groei van de EU-markt voor staatsobligaties en tot een sterk herstel van de euro dankzij de enorme investeringsimpuls.

Lees alle Outrageous PredictionsAanmelden voor het webinar

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland