Terugblik op de maand juni Terugblik op de maand juni Terugblik op de maand juni

Terugblik op de maand juni

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  De situatie op de wereldwijde financiële markten is nog steeds uitdagend en volatiel . Dit blijkt ook wanneer we kijken naar de marktresultaten: aandelen, obligaties en grondstoffen sluiten de maand allemaal in de min.


Level: Starter


Aandelen wereldwijd daalden met meer dan zes procent. Dit zou erop kunnen wijzen dat de gebeurtenissen die 2022 hebben gedomineerd nog steeds hun impact op de markt hebben: de Russische invasie in Oekraïne, de problemen met de toeleveringsketen – mede als gevolg van lokale lockdowns in China – en de tekorten aan grondstoffen en energie, die vervolgens  de inflatie opdreven tot hoogten die we in decennia niet hebben gezien. 

NLNL-Globalequityperformance

Alle aandelenregio's daalden met meer dan vijf procent. Europa en de VS leden de grootste verliezen, terwijl in Azië en de opkomende markten iets minder negatief werd gepresteerd. 

NLNL-regionalperformancev2

Tussen de diverse aandelensectoren zijn er grote verschillen. Het opvallendst is de energiesector: in mei was dit nog de best presterende markt, nu de op een na slechtste. De daling kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan (een herbalancering op) de zeer sterke stijging eerder in het jaar, maar ook de toegenomen angst voor een recessie. Dit laatste speelt in de VS en Europa en zou  tot een lager energieverbruik kunnen leiden. Desalniettemin is energie nog steeds de best presterende sector sinds de start van dit jaar. 

nlnl-Sectorperformance-v2

Grondstoffen daalden in juni gemiddeld met meer dan zeven procent. Ook hier lijkt een belangrijke reden  de angst voor een wereldwijde recessie. Dit zou kunnen leiden tot minder vraag naar kerngrondstoffen.Ook hernieuwde lockdowns in China hebben gezorgd voor een lagere vraag. Hoewel olie en goud minder daalden, was er over de brede linie  sprake van negatieve prestaties in de grondstoffenmarkt. Aardgas, tarwe en katoen presteerden het slechtst. 

NLNL-Globalcommodityperformancev2

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand juni 2022. Peildatum: 30 juni, 9:30 uur (CEST).

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland