Terugblik op de maand juli Terugblik op de maand juli Terugblik op de maand juli

Terugblik op de maand juli

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Ondanks de renteverhogingen van de Centrale Banken en steile inflatie lieten de aandelenmarkten van juli positieve resultaten zien. De resultaten zijn het gevolg van een (tot dusver) beter dan verwacht winstseizoen en positieve Europese groeicijfers. En daarbij daalde de rente op de 10-jaars obligaties in zowel Duitsland als Amerika, ondanks de verhogingen van de Centrale Banken.


Level: Starter


Wereldwijde aandelen klommen in juli meer dan 7%. Deze positieve prestatie kan verrassend lijken. De wereldeconomie wordt immers nog steeds gedomineerd door onzekerheid, inflatie en problemen met de toeleveringsketen. Maar andere financiële gebeurtenissen, zoals het winstseizoen voor het tweede kwartaal en de Europese groeicijfers in de loop van de maand, waren positiever en stuwden de aandelen naar boven. Ook de FOMC-vergadering eind juli, waar de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rentetarieven bespreekt (en aanpast), leek door de markten als positief te worden ervaren.

Web 1200x500 Global equity performance

De VS was de sterkst presterende regio: de aandelenindex steeg met 9%. Europa volgde met 7,5%, terwijl Azië licht positief presteerde. De opkomende markten daalden in de loop van de maand met 0,7%.

Web 1200x500 Regional performance (1)

Alle sectoren eindigden positief. Consumptiegoederen en Informatie & Technology waren de grootste stijgers met een winst van respectievelijk meer dan 15% en 13% als gevolg van onder meer positieve winstrapporten.

NLNL SWC Rewind july sector

De Bloomberg Dollar Spot Index steeg in de loop van juli met meer dan een vol procentpunt. (Deze index geeft aan hoe de dollar zich verhoudt ten opzichte van een mandje van tien andere valuta's). Het ging op en neer: aan het begin van de maand schoot de Amerikaanse munt omhoog, maar daalde daarna weer vrij sterk na de FOMC-vergadering en in de nasleep van de negatieve eerste raming voor de groei van het Amerikaanse BBP over het tweede kwartaal.

Web 1200x500 US Dollar Spot Index

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.


Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand juli 2022. Peildatum: 1 augustus, 9:30 uur (CEST).

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland