NLNL-stagflation-M NLNL-stagflation-M NLNL-stagflation-M

Wat is stagflatie, en waarom moet u zich er iets van aantrekken?

Macro
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Stagflatie verwijst naar zeldzame economische crisis die het gevolg is van een ongebruikelijke combinatie van hoge inflatie en lage economische groei. Saxo's hoofdeconoom Steen Jacobsen stelt dat er op dit moment een Stagflatie Light aan de hand is. Wat betekent dat, en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?


Level: Enige ervaring


Stagflatie is en niet heel bekende term. Het verwijst naar een uiterst zeldzame economische crisis die het gevolg is van een ongebruikelijke combinatie van hoge inflatie en lage economische groei.

Iain Macleod, een Brits politicus, is vermoedelijk degene die de term voor het eerst gebruikte in een toespraak tot het parlement in 1965 tijdens een moeilijke tijd van werkloosheid en hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk.

In de nabije toekomst zal er sprake zijn van Stagflation Light, zo stelt Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo. Dit zou kunnen zorgen voor een reset van de wereldeconomie. Na deze (verwachte) periode van Stagflation Light is er misschien zelfs een kans voor een nieuw economisch tijdperk waarin de focus moet liggen op de echte uitdagingen: betere en schonere energie, een grotere reële economie en veel beter onderwijs en sociaal beleid.


Wat houdt Stagflation "Light” in?

Een zware stagflatie zoals in de jaren 1970 ligt – nog - niet in de verwachting. Steen’s light definitie gaat meer uit van een periode van lage groei in combinatie met een stijging van de werkloosheid en een aanhoudende inflatie van rond de 4% op jaarbasis.

Mocht dit echter omslaan in een volledige stagflatie, dan kan dit ongekende en jarenlange schade toebrengen aan de wereldeconomie. Als de inflatie de kosten van levensonderhoud blijft doen stijgen en de rentevoeten blijven stijgen, zullen bedrijven (en ook huishoudens) een steeds hogere prijs moeten betalen voor hun schulden.

Dit kan vervolgens leiden tot wijdverspreide faillissementen, wanbetalingen en banenverlies. We zien nu al een toename van de schuldenlast in stijgende rentetarieven voor creditcards, hypotheken en nieuwe autoleningen. Zie bijvoorbeeld onderstaande grafiek van FRED, waarbij de lijn in 2022 na een dip weer omhooggaat.

NLNL-stagflatie-FRED-debts
Bron: FRED

Stagflatie en sectoren

Peter Garnry, Saxo's Head of Equities, zegt: "Tijdens periodes van stagflatie doen sectoren zoals gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen, nutsbedrijven en energie het doorgaans beter, terwijl sectoren zoals industrie, vastgoed, financiële instellingen en technologie het minder doen. Met andere woorden, het zijn juist de vier defensieve GICS-sectoren (de Global Industry Classification Standard) die het beter doen tijdens stagflatie dan de cyclische sectoren. Wel is het belangrijk een kanttekening te plaatsen: doordat stagflatie zo’n zeldzaam fenomeen is, is er zeer beperkte data beschikbaar om dit op te baseren.

En vergeet obligaties niet. “Aangezien de inflatie hoog blijft en de economie stagneert, kunnen Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) een afdekking bieden tegen stagflatie," zegt Althea Spinozzi, hoofd vastrentende waarden bij Saxo. Bij dit type obligatie wordt de coupon en/of de hoofdsom namelijk gecorrigeerd voor inflatie.

Helaas is er geen wondermiddel of knop waarmee u stagflatie kunt laten verdwijnen. De twee belangrijkste factoren - lage economische groei en relatief hoge inflatie - zijn onderling afhankelijk. Het verhogen van de rentetarieven zou helpen om de inflatie omlaag te brengen, maar heeft een negatief effect op de economische groei. Lagere rentetarieven kunnen de economische groei een impuls geven, maar zouden de inflatie onder opwaartse druk kunnen zetten. Het meest waarschijnlijke pad om ons uit dit scenario te halen is hogere productiviteit

 

Wat kunt u doen?

Een beleggingsportefeuille beheren in tijden van stagflatie kan een uitdaging zijn. U heeft immers weinig controle op de macro-ontwikkelingen. Maar u kunt zich wel richten op wat u wél onder controle hebt: de spreiding in uw portefeuille.

Natuurlijk moet u allereerst kijken wat past bij uw persoonlijke situatie, strategie en doelen. Maar mocht u dan het risico van uw portefeuille willen verlagen, dan kunt u overwegen om., zoals Peter Garnry al benoemde, meer diversificatie aan te brengen in uw beleggingscategorieën. Daarnaast kunt blootstelling aan de cyclische sectoren verminderen en aan defensieve sectoren juist vergroten.

Ook obligaties (eventueel in de vorm van obligatiefondsen) kunnen een belangrijkere rol spelen, gezien de aantrekkelijke rendementen op dit moment en hun defensievere karakter. De door Althea benoemde TIPS kunnen hun waarde verbeteren en hetzelfde geldt voor kortlopende obligaties van hoge kwaliteit

Tot slot kan worden overwogen om de diversificatie in de totale portefeuille te verbeteren door de blootstelling aan grondstoffen te vergroten.

 

Hoe komt er een einde aan stagflatie?

U vraagt zich misschien af wat er moet gebeuren om een einde te maken aan Stagflatie. Volgens Steen zou een verhoogde productiviteit kunnen helpen. Verdere automatisering (denk ook aan AI), digitalisering en robotisering zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Andere maatregelen om de productiviteit te verhogen zijn meer Research & Development, innovatie en het verder opleiden van werknemers. Ook het verbeteren van de mobiliteit van werknemers zal de productiviteit verhogen.

Tegelijkertijd moeten regeringen en centrale banken blijven balanceren tussen economische groei en rentetarieven managen om te voorkomen dat een volledige stagflatie ontstaat, waarbij de inflatie aanzienlijk hoger kan zijn dan nu en waarbij de werkloosheid dramatisch zal toenemen.

Bij Saxo zullen we de situatie blijven volgen. Houd de blog en onze webinars dus in de gaten en blijf op de hoogte! 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden/

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland