Arcadis: Buy | Koers €50,60 | Koersdoel €55 | Upside 9% Arcadis: Buy | Koers €50,60 | Koersdoel €55 | Upside 9% Arcadis: Buy | Koers €50,60 | Koersdoel €55 | Upside 9%

Arcadis: Buy | Koers €50,60 | Koersdoel €55 | Upside 9%

IEX Analysis
IEX.nl

Samenvatting:  Zoals verwacht mocht worden heeft Arcadis ook over het slotkwartaal van 2023 een stevige set cijfers overhandigd. Vele records werden gebroken. Een analyse door Peter Schutte van IEX.


Level: Starter


Deze content wordt u aangeboden door IEX.nl. Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.

Let op: Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.In het kort

  • Autonome groei valt terug in Q4 2023 naar 6,5%
  • Netto-omzet Q4 €941 miljoen, iets lager dan verwacht
  • Operationele Ebita van €107 miljoen beter dan verwacht
  • Operationele Ebita-marge naar record van 11,4%
  • Leverage ratio verbeterd naar 1,7
  • Dividendvoorstel: €0,85 per aandeel (+15%)
     


Zoals verwacht mocht worden heeft Arcadis ook over het slotkwartaal van 2023 een stevige set cijfers overhandigd. Vele records werden gebroken. De autonome omzetgroei viel wel terug van 9% over het derde kwartaal tot 6,5%, maar dat is nog altijd een hoog niveau. Belangrijker vinden wij het sterke kasgenererende vermogen en de goede verbetering van de leverage ratio, want de rentelasten zijn wel fors gestegen vorig jaar.


Cijfers fraai

Arcadis boekte over het vierde kwartaal een omzet van €941 miljoen, 9% meer dan het jaar ervoor. Autonoom bedroeg de groei 6,5%. Dat is lager dan de 7,6% waar analisten gemiddeld op hadden gerekend, maar de vergelijkingsbasis was ook sterk. Over geheel 2023 rolt er nog altijd een zeer hoge autonome groei van 9% uit.

Door de grote overnames in het afgelopen jaar heeft Arcadis zijn dienstenpakket mooi kunnen uitbreiden, wat tot een significante groei van het aantal gewonnen projecten heeft geleid. Het concern kan nu ook selectiever zijn in de keuze van projecten en de focus volledig leggen op groeimarkten en belangrijke klanten.

Het vierde kwartaal leverde dan ook een beter dan verwachte operationele Ebita op van €107 miljoen (+25%). De consensus lag hier op €103 miljoen. Dit resulteerde in een operationele Ebita-marge van 11,4%- een record. Een jaar terug lag de marge nog op 10%. Geheel 2023 leverde daarmee een operationele Ebita op van €391 miljoen (+33%) en een marge van 10,4%: een verbetering met 60 basispunten. Vrijwel alle onderdelen hebben aan de groei en margeverbetering bijgedragen.

De doelstelling van een operationele Ebita-marge over 2023 van boven de 10% is daarmee behaald. Operationele leverage, verbeteringen bij alle overnames en kostensynergieën dreven de operationele marge verder omhoog het afgelopen jaar.

Door fors gestegen rentelasten (€65 miljoen versus €24 miljoen) blijft de stijging van de nettowinst beperkt tot 22% naar €160 miljoen, gelijk aan €2,51 per aandeel (+11%). Arcadis stelt voor een dividend van €0,85 per aandeel uit te keren, 15% meer dan over 2022.


Kasstroom en financiële positie

Sterk is ook de vrije kasstroom van €208 miljoen over het slotkwartaal, ook een nieuw record en een stuk hoger dan de €146 miljoen van een jaar eerder. Geheel 2023 leverde daarmee een vrije kasstroom op van €190 miljoen, waar de markt had ingezet op €162 miljoen. Arcadis schrijft de sterke kasstroom toe aan alle operationele verbeteringen en goed werkkapitaalbeheer.

De nettoschuld kon daardoor het afgelopen jaar worden teruggebracht van €1.012 miljoen naar €873 miljoen. Dat brengt flinke verlichting in de leverage ratio (nettoschuld/operationele Ebitda): die verbeterde van 2,2 naar 1,7 en ligt daarmee comfortabel binnen de eigen strategische range van 1,5 à 2,5. Wij zien de flink teruggebrachte nettoschuld door de sterke kasgeneratie als een van de belangrijkste pluspunten uit het rapport van Arcadis.


Vooruitzichten

Arcadis sloot het jaar af met een record-orderontvangst van €1.028 miljoen (+18%), waarmee het orderboek autonoom met 4,0% is aangedikt tot liefst €3.155 miljoen, goed voor 84% van de netto-omzet over 2023. In de meeste regio's gaat het dan ook goed, uitgezonderd China waar Arcadis wel last heeft van de marktomstandigheden.

Medio november vorig jaar lanceerde het concern nieuwe financiële doelstellingen voor de periode 2024-2026. Die behelzen een autonome omzetgroei van gemiddeld 5-9% en een operationele Ebita-marge van 12,5% in 2026. Deze targets werden door de markt als ambitieus maar haalbaar gezien, en de beurskoers reageerde er dan ook positief op.


Taxaties

In onderstaande tabel zijn de Bloomberg-consensusramingen opgenomen. Deze zijn na de opwaartse bijstellingen sinds de beleggersdag van afgelopen november niet veel meer gewijzigd. Naar verwachting zullen de resultaten blijven verbeteren en vooral voor 2026 wordt een stevige sprong voorzien.

Arcadis2022A2023A2024E2025E2026E
Bruto-omzet (€ mrd)3,0154,845,255,52
Ebitda (€ mln)400506537,2598689,3
Nettowinst (€ mln,adjusted)202232,7254,4297,1374,6
Nettowinst per aandeel (€)2,262,512,853,314,19
Koers/winstverhouding18,620,217,815,312,1
Dividend per aandeel (€)0,740,850,961,081,43
Dividendrendement1,50%1,70%1,90%2,10%2,8%

Peer-vergelijking

Door de goede koersperformance van Arcadis is ook de waardering weer wat gestegen. Het verschil in waardering met concurrenten is echter niet heel veel kleiner geworden en in sommige gevallen zelfs toegenomen. Vooral de Noord-Amerikaanse bedrijven worden veel hoger gewaardeerd. Dat is al heel lang zo, maar de verschillen blijven opmerkelijk groot.


CompanyMarket cap (€ mrd)K/W 24EEV/Ebitda 24EDiv.yield 24E
Arcadis (NL)4,5517,8101,90%
Sweco (Zweden)3,619,713,22,80%
WSP Global (Can)17,733,313,60,70%
TetraTech (VS)8,6328,8180,60%

Advies Arcadis

De koers van Arcadis is het goed blijven doen en zit dicht tegen ons koersdoel van €52,50 aan. Wij zien echter wel ruimte dit verder te verhogen tot €55, vooral ingegeven door de goede integratie van de overnames en de teruggebrachte nettoschuld.

Door de overnames is Arcadis veel meer data-gedreven, wat het onder meer toepast bij het in kaart brengen van overstromingen. Klimaatverandering, energietransitie en milieuverontreiniging zijn belangrijke thema's die voor veel werk zullen blijven zorgen. De doelstellingen voor 2026 zien wij dan ook als haalbaar.

Een blik op de verwachte vrije kasstromen de komende drie jaar leert dat die cumulatief even hoog zijn als de nettoschuld nu. Dat geeft aan dat de financiën goed onder controle zijn en Arcadis zich volledig op de eigen groei-activiteiten kan richten. Wij blijven Arcadis van een Buy-advies voorzien, zeker ook nu de financiële risico's verder zijn teruggebracht.


Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland