NL NVIDIA 5 NL NVIDIA 5 NL NVIDIA 5

Hoe NVIDIA een kwaliteitsaandeel werd

Aandelen
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  NVIDIA heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt. In dit artikel duikt Head of Equities Peter Garnry in dit bedrijf en geeft aan waar de kansen maar ook de bedreigingen liggen


In het kort

• Nvidia werd opgericht in 1993 en heeft sindsdien een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd, met onder andere de introductie van de GPU in 1999 en de lancering van het CUDA Toolkit in 2006. Deze innovaties hebben geleid tot baanbrekende ontwikkelingen zoals het AlexNet neurale netwerk in 2012 en real-time ray tracing met het RTX-platform in 2018.

• Het bedrijf heeft consequent ongeveer 25% van de omzet geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, wat heeft geleid tot aanzienlijke technologische vooruitgang en een voorsprong op de concurrentie.

• De omzet van Nvidia is aanzienlijk gegroeid, van $3,4 miljard in FY09 (FY = Fiscal Year) naar een verwachte $143,2 miljard in FY26. Deze groei wordt aangedreven door diverse bronnen, waaronder gaming, Bitcoin mining en AI-ontwikkelingen zoals ChatGPT.

• Door gebruik te maken van uitbestede productie met TSMC en het ontwikkelen van een sterk software-ecosysteem met CUDA, heeft Nvidia een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal behaald en heeft het lage kapitaaluitgaven nodig.

• Hoewel Nvidia aanzienlijke groeikansen heeft, zijn er ook risico's, zoals verstoringen in de toeleveringsketen, marktconcurrentie en regelgevingsuitdagingen. Het bedrijf streeft er echter naar om zijn technologische leiderschap en marktdominantie te handhaven.

Hoe NVIDIA een kwaliteitsaandeel werd.

Nvidia is opgericht in 1993 met als doel 3D grafische kaarten te maken voor gaming en multimedia. In 1999 introduceerde Nvidia de GPU, wat het begin betekende van de hervorming van de computerindustrie. Nvidia zag al vroeg in dat het creëren van een ecosysteem niet alleen waarde toevoegde aan klanten, maar ook hun overstapkosten verhoogde. Dit leidde tot de ontwikkeling en lancering van de CUDA Toolkit in 2006, die parallelle verwerkingsmogelijkheden van GPU's opende en leidde tot de doorbraak van het AlexNet-neurale netwerk in 2012. In 2018 bracht Nvidia het RTX-platform uit, de eerste GPU die in staat is tot realtime ray tracing, een methode voor het renderen van graphics die het fysieke gedrag van licht simuleert.

Deze innovaties hebben de basis gelegd voor Nvidia als een hoogwaardig bedrijf. Hoogwaardige bedrijven creëren sterke concurrentievoordelen die moeilijk te overwinnen zijn, en de aanzienlijke R&D-uitgaven van Nvidia hebben hieraan bijgedragen. Het bedrijf heeft gemiddeld ongeveer 25% of meer van de omzet geïnvesteerd in R&D vóór het begin van het boekjaar 2017. Dit vertegenwoordigt een R&D-intensiteit die ver boven de directe concurrentie ligt en vele malen boven het gemiddelde bedrijf in deze wereld. Hoewel de hoge R&D-uitgaven Nvidia er op korte termijn minder kwalitatief uit lieten zien in termen van ROIC (rendement op geïnvesteerd kapitaal), zijn hoge omzetgroei en R&D-uitgaven als percentage van de omzet twee belangrijke indicatoren van toekomstig succes. Dit is een belangrijke les voor beleggers. ROIC meet de winstgevendheid van een bedrijf in verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal en is een cruciale maatstaf voor het beoordelen van de efficiëntie van kapitaalinvesteringen.

Opmerkelijke groei

Nvidia was een pionier in het voorzien van de toekomst en was daardoor goed gepositioneerd om te profiteren van de grote verschuivingen in de computerindustrie naar parallelisatie en vooruitgang in machine learning. Het boekjaar 2017, dat eindigde in januari 2017, markeerde een keerpunt voor Nvidia. Tot dat moment kwam het grootste deel van de winst van Nvidia uit de verkoop van GPU's voor gaming, een snelgroeiende industrie, maar niet op de schaal die we vandaag zien.

In 2016 begonnen twee trends snel te evolueren. Bitcoin schoot omhoog en leverde aanzienlijke winsten op voor Bitcoin-miners, die steeds meer GPU's nodig hadden voor het valideren van Bitcoin in het Bitcoin-ecosysteem. Tegelijkertijd boekte de machine learning-gemeenschap grote vooruitgang, waardoor de vraag naar Nvidia's GPU's snel toenam. Deze vraag werd echter overschaduwd door de vraag naar GPU's voor Bitcoin-mining, vanwege de complexe berekeningen die nodig waren voor het ontgrendelen van Bitcoin in het validatieproces. Toen Bitcoin in 2018 een neergang doormaakte, werd dit direct weerspiegeld in de vraag naar GPU's en de resultaten van Nvidia voor het boekjaar 2019 (eindigend in januari 2019, dus de 11 maanden van 2018).

Terwijl Nvidia aanvankelijk werd getroffen door de wereldwijde pandemie in 2020, herstelde de vraag naar GPU's sterk na de publicatie van het vaccin eind 2020. Beleggers werden bezorgd over mogelijke inflatie in 2021 en zochten naar veilige havens, waardoor de interesse in Bitcoin toenam. De stijgende prijzen leidden tot een ongekende vraag naar Nvidia's GPU's, wat resulteerde in een omzet van $26,9 miljard in het boekjaar 2022, vergeleken met $16,7 miljard in het voorgaande jaar. Dit trok de aandacht van beleggers naar Nvidia.

Eind 2022 vond een ander belangrijk evenement plaats dat het bedrijf vandaag definieert. OpenAI lanceerde ChatGPT op 30 november 2022, wat resulteerde in een aanzienlijke groei van de omzet van Nvidia tot $60,8 miljard in het boekjaar 2024, vergeleken met $27 miljard het jaar ervoor. In 15 jaar tijd heeft Nvidia zijn omzet zien stijgen van $3,4 miljard naar $60,9 miljard. De verwachting is dat de omzet in het boekjaar 2025 zal stijgen naar $113,8 miljard en vervolgens naar $143,2 miljard in het boekjaar 2026.

Als we kijken naar een kwaliteitsaandeel, is de ROIC (Return on Invested Capital) een belangrijke maatstaf. Na het boekjaar 2016 begonnen de langdurige en intensieve R&D-uitgaven van Nvidia hun vruchten af te werpen, met de ROIC die snel steeg van net iets boven de 10%, wat redelijk gemiddeld is, naar het bereik van 30-40%, wat uitstekend is. In het laatste boekjaar steeg de ROIC zelfs tot een verbazingwekkende 82%, ver boven de kapitaalkosten voor Nvidia. Dit is een belangrijke factor voor de sterke prestaties van de aandelenkoers. De hoge ROIC en de lage behoefte aan kapitaalinvesteringen (CAPEX) zijn cruciaal voor sterke aandelenrendementen. In de afgelopen 15 jaar heeft Nvidia slechts $8,2 miljard geïnvesteerd in CAPEX, exclusief de cumulatieve R&D-uitgaven van $42,5 miljard. Met deze investeringen heeft het bedrijf een omzetniveau bereikt van meer dan $100 miljard per jaar en wordt er naar schatting dit jaar $57 miljard aan vrije kasstroom naar aandeelhouders gegenereerd.

De sleutel tot het succes van Nvidia en de aandelenkoers

Een belangrijk element is de lage behoefte aan kapitaalinvesteringen (CAPEX) van Nvidia, waardoor het bedrijf minder kapitaal hoeft te herinvesteren. Nvidia ontwerpt en ontwikkelt de intellectuele eigendom (IP) voor zijn geavanceerde AI-chips, terwijl TSMC de productie van de GPU's verzorgt. Dit betekent dat Nvidia het kapitaalintensieve aspect van de business heeft uitbesteed aan een toonaangevende halfgeleiderfabrikant.
Een ander cruciaal element is de software die Nvidia heeft ontwikkeld om onderzoek en ontwikkeling van toepassingen met behulp van zijn GPU's te versnellen, met het CUDA Toolkit-platform als een belangrijke troef. Dit vormt de kern van het concurrentievoordeel van Nvidia en is wat de industrie wil veranderen door gezamenlijk alternatieven te ontwikkelen, aldus Sam Altman.

Een bedrijf kan een hoge ROIC hebben, wat leidt tot sterke aandeelhoudersrendementen, maar actief zijn in een industrie met een lage groei. Een voorbeeld hiervan is Walmart, dat een ROIC van ongeveer 12% heeft, maar slechts bescheiden omzetgroei boven het Amerikaanse inflatieniveau realiseert. In het geval van Nvidia groeit de omzet echter snel, wat zich vertaalt in het geïnvesteerde kapitaal van het bedrijf, dat bijna $50 miljard bereikte in het recente boekjaar. Dit vormt de ultieme drijvende kracht achter sterke aandeelhoudersrendementen, waarbij een uitbreiding van de ROIC in combinatie met hoge of zelfs toenemende groeicijfers van cruciaal belang is.

NL NVIDIA 3
NL NVIDIA 4

De prestatie van de aandelenkoers is de ultieme maatstaf voor het succes van Nvidia. Het totaalrendement van Nvidia bedroeg 35,6% geannualiseerd sinds december 2003, vergeleken met 7,9% voor de MSCI World over dezelfde periode. In dezelfde periode heeft halfgeleider sector zelf een gemiddeld jaarlijks rendement van 13% behaald.  Nvidia overtreft dit dus. Het verleden is echter geen garantie voor toekomstige prestaties.

De belangrijkste vraag voor beleggers is of Nvidia een blijvend bedrijf zal blijken te zijn dat jarenlang de concurrentie kan weerstaan en net zo krachtig kan worden als Apple en Microsoft. De tijd zal het leren, en zoals de geschiedenis ons leert, blijft geen enkel bedrijf voor altijd aan de top. Uiteindelijk zal concurrentie of technologische verandering invloed hebben op alle bedrijven.

Uitdagingen en concurrentie

Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, wordt geciteerd voor het zeggen dat "uw marge mijn kans is", wat op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd. In de detailhandel kan het betekenen dat men een laag in het distributienetwerk wegsnijdt In de technologie kan het ook betekenen dat er veel geld kan worden bespaard door het vinden van een goedkoper alternatief als een belangrijke leverancier hoge marges hanteert. Dit scenario zou zich kunnen ontwikkelen in de GPU-industrie.

Het is geen geheim dat veel Amerikaanse technologiebedrijven hun eigen op maat gemaakte AI-chips ontwikkelen, net zoals Apple hun eigen M1-chip heeft ontwikkeld. Als je het ontwerp en de intellectuele eigendom voor de AI-chip kunt ontwikkelen, kun je TSMC de AI-chip laten produceren. Maar zoals we in het begin hebben beschreven, gaat het in de AI-industrie niet alleen om hardware, maar ook om de software. Nvidia's CUDA Toolkit is een ontwikkelomgeving voor het maken van hoogwaardige GPU-versnelde toepassingen. Zelfs als je dus al een alternatieve AI-chip vindt, heb je gespecialiseerde software nodig om je toepassingen te maken.

Zoals de FT schrijft, komt de concurrentie in de AI-ontwikkelomgeving voor Nvidia's lunch, omdat Meta, Microsoft en Google samenwerken aan de ontwikkeling van Triton, dat op een breed scala van AI-chips kan draaien. Of deze Amerikaanse technologiebedrijven een goed genoeg alternatief kunnen ontwikkelen, zal de tijd uitwijzen, want Nvidia heeft in de loop der jaren miljarden geïnvesteerd in mooi geïntegreerde software. Dus hoewel de concurrentie voor Nvidia komt, kan het zijn dat de gracht van Nvidia te diep is om te overwinnen en dat Nvidia gewoon de volgende nieuwe natuurlijke "monopolie" is, zoals Microsoft en Apple.Investeerders die overwegen om in Nvidia te investeren of hun huidige positie te behouden, dienen zich bewust te zijn van de drie belangrijkste risico's die de toekomst van het bedrijf kunnen beïnvloeden:

  • Verstoringen in de toeleveringsketen: Nvidia's GPU-productie is afhankelijk van een ingewikkelde wereldwijde toeleveringsketen. Grote verstoringen, veroorzaakt door geopolitieke conflicten, natuurrampen of pandemieën, kunnen leiden tot tekorten aan essentiële componenten en vertragingen in de productie, wat resulteert in hogere kosten

  • Marktconcurrentie en technologische innovatie: De markt voor halfgeleiders en GPU's is uiterst competitief. Belangrijke concurrenten zoals AMD en Intel, evenals nieuwkomers, innoveren voortdurend. Als Nvidia niet in staat is om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen of markttrends, kan dit resulteren in een verlies van marktaandeel. Verder kunnen nieuwe disruptieve technologieën Nvidia's huidige productaanbod achterhaald maken.
  • Regelgevende en juridische uitdagingen: GPU's spelen een cruciale rol in de technologische competitie tussen de VS en China. Amerikaanse exportbeperkingen kunnen de groeimogelijkheden van Nvidia in China beperken. Ook kan Nvidia in de toekomst te maken krijgen met antitrustregelgeving, wat innovatie en concurrentie kan hinderen.

Wat maakt een bedrijf van hoge kwaliteit?

Er zijn verschillende manieren om een kwaliteitsbedrijf te definiëren. MSCI, 's werelds grootste aanbieder van aandelengegevens, hanteert drie kernvariabelen: rendement op eigen vermogen, schuld ten opzichte van eigen vermogen en winstvariabiliteit. Deze criteria zijn universeel toepasbaar en leggen de nadruk op winstgevendheid, financiële stabiliteit en voorspelbaarheid van inkomsten.

In ons eerdere artikel, zoals "De kunst van het selecteren van kwaliteitsaandelen", richten zich op ROIC ten opzichte van WACC (Weighted Average Cost of Capital, ofwel de gewogen gemiddelde kapitaalkosten) als primaire indicator van kwaliteit. Echter, ongeveer de helft van de bedrijven met een hoge ROIC zal deze positie binnen drie jaar verliezen door concurrentie of technologische veranderingen. Dit onderstreept het belang voor beleggers om te zoeken naar duurzame kwaliteit. Het "7 Powers" framework biedt een handvat om te bepalen of een bedrijf blijvende concurrentievoordelen heeft. Een stabiele ROIC, zelfs als deze niet tot de absolute top behoort, kan nog steeds een uitstekend aandeel zijn, mits het bedrijf aanzienlijk kan blijven investeren. Walmart is een historisch voorbeeld van zo'n bedrijf.Het analyseren van kwaliteitsbedrijven gaat verder dan formules; het vereist een grondige beoordeling van het bedrijf, zijn producten, strategie en de dynamiek van de industrie.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland