Wat is MiFID II?

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) - richtlijn betreffende markten voor financiële instrumentenEr komen wijzigingen in een belangrijke Europese wet die ervoor bedoeld is om u te beschermen als u financiële producten koopt of hierin belegd. De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) wordt op enkele belangrijke punten bijgewerkt en versterkt en wordt voortaan MiFID II genoemd.

MiFID neemt een centrale plaats in bij de regulering van financiële markten in de Europese Unie. De richtlijn regelt de dienstverlening door banken en beleggingsfirma's voor het beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, derivaten en uiteenlopende gestructureerde producten) en het functioneren van conventionele aandelenbeurzen en andere handelsplatforms. Een van de hoofddoelstellingen is het garanderen van een hoge mate van geharmoniseerde bescherming voor beleggers in financiële instrumenten.

Wanneer treden MiFID ii en MiFIR in werking?

MiFID II/MiFIR is van toepassing vanaf 3 januari 2018. Dit nieuwe wetgevingskader versterkt de bescherming van beleggers en verbetert het functioneren van de financiële markten door ze efficiënter, veerkrachtiger en transparanter te maken.

Wat betekent dit voor beleggers?

Beleggers worden beter beschermd door de invoering van nieuwe voorschriften voor productgovernance (de ontwikkeling van beleggingsproducten) en onafhankelijk beleggingsadvies. Ook zijn er verbeterde voorschriften ingevoerd inzake onder meer de verantwoordelijkheid van leidinggevende organen, inducements (aansporingen), informatie en rapportage aan klanten, beloning van personeel en best execution (optimale uitvoering).

Wat dit in de praktijk betekent

Klanten zullen vernieuwingen opmerken in de handelsplatforms die ze gebruiken, de rapporten die ze ontvangen en in de bekendmaking van kosten, risico's en rendementen die verbonden zijn aan de door hen gekozen beleggingsproducten.

Wat betekent dit voor de marktstructuur?

MiFID II is een complex regelgevingskader dat voor de meeste marktdeelnemers en voor meerdere beleggingscategorieën invloed zal hebben op vele onderdelen van beleggingsfirma's.

MiFID II en MiFIR vergroten de billijkheid, veiligheid en efficiëntie van markten en maken meer transparantie voor alle marktdeelnemers mogelijk. Nieuwe vereisten voor rapportage en tests zorgen ervoor dat er meer informatie beschikbaar komt en dat het gebruik van dark pools en OTC-handel zal afnemen. Er komen strenge organisatorische voorschriften voor beleggingsfirma's en handelsplatformen op het gebied van high frequency trading. Bepalingen inzake de niet-discriminerende toegang tot centrale tegenpartijen (CCP’s), handelsplatformen en benchmarks zijn ontworpen om de concurrentie te bevorderen.

Wat betekent dit voor de beleggingsfirma?

Transparantie - De vereisten voor transparantie voor en na de handel gelden niet meer alleen voor aandelen, maar ook voor andere instrumenten die worden verhandeld op een handelsplatform, zoals ETF's, derivaten en obligaties.

Handelsverplichtingen - Voor aandelen die tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, moeten MiFID-beleggingsfirma's ervoor zorgen dat transacties plaatsvinden op een gereglementeerde markt (RM), een multilaterale handelsfaciliteit (MTF), een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF), een systeem voor systematische interne afhandeling (SI) of een gelijkwaardig handelsplatform in een derde land, op enkele beperkte uitzonderingen na.

Voor derivaten die geacht worden onderworpen te zijn aan clearingverplichtingen op grond van EMIR wordt op den duur beoordeeld of dergelijke instrumenten ook verplicht uitsluitend op handelsplatformen verhandelbaar moeten zijn.

Kwaliteit van de uitvoering - MiFID-beleggingsfirma's zijn nu verplicht om ieder jaar de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering (in termen van handelsvolume) waar ze tijdens het voorgaande jaar orders hebben uitgevoerd openbaar te maken. Daarbij dient ook het aandeel van de uitgevoerde agressieve, passieve en gestuurde orders voor iedere categorie financiële instrumenten te worden vermeld. Daarnaast moeten er ieder kwartaal voor iedere plaats van uitvoering en per instrument gegevens over de kwaliteit van de uitvoering worden gepubliceerd.

Transactierapportage - Veranderingen in het systeem voor transactierapportage, waaronder een uitbreiding van de product-, klant- en transactiegegevensvelden (bijv. identificators van juridische entiteit) en nieuwe voorschriften inzake de meldingsverplichting. Inleiding tot rapportage en positielimieten voor grondstoffen naar aanleiding van Amerikaanse voorschriften toegepast door de CFTC.

Er is in de branche discussie gaande over veel technische aspecten van de implementatie van de vereiste maatregelen. Tevens dient te worden opgemerkt dat de verschillende nationale bevoegde autoriteiten de omzetting van MiFID II mogelijk anders aanpakken.

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.