MiFID II bij Saxo Bank

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) – richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ESMA (Europese Autoriteit voor effecten en markten)

Wat MiFID II voor u betekent

Saxo Bank gaat altijd uit van eerlijkheid en transparantie, en bij alles wat wij doen stellen wij de belangen van de klant voorop. Wij spreken nu graag onze steun uit voor MiFID II. De krachtige regelgevingsvereisten in deze EU-richtlijn komen immers overeen met onze eigen beginselen. 

Wij twijfelen er niet aan dat u MiFID II en de nieuwe beschermings- en transparantieniveaus die daardoor worden geboden, zult verwelkomen. Met name vanwege de gedetailleerdere en overzichtelijke handelskosten, de uitsplitsing van kosten in rapportages en de bescherming die wordt geboden door de doelgroepbeoordeling en door de omschrijvingen van vervaardigde producten in Eid’s (essentiële-informatiedocumenten) voor PRIIP’s (verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten). 

In het onderstaande gaan we in op MiFID II en een aantal kenmerken die we voor uw bescherming introduceren.

Wat zijn MiFID en MiFID II?

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) is wetgeving van de Europese Unie voor ondernemingen die klanten diensten aanbieden op het gebied van “financiële instrumenten” (aandelen, obligaties, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging en derivaten) en de kanalen waarlangs deze instrumenten worden verhandeld.

Met ingang van 3 januari 2018 wordt de nieuwe wetgeving in de vorm van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II) van kracht. De wetgeving bevat een aantal initiatieven om beleggers beter te beschermen en de transparantie en verslaggeving te verbeteren.

Om aan deze initiatieven te voldoen heeft Saxo Bank een aantal voorzieningen geïntroduceerd.

Meer over MiFID II

Beoordeling doelgroep/geschiktheidstoets

Op grond van MiFID II moet er onderscheid worden gemaakt tussen complexe en niet-complexe producten. Voor complexe producten zijn we verplicht om niet-zakelijke klanten een doelgroepbeoordeling en een geschiktheidstoets te bieden, aangevuld met bijbehorende rapportages en risicowaarschuwingen.

Meer informatie over de nieuwe doelgroepbeoordeling en geschiktheidstoets

Openbaarmaking van kosten en lasten

MiFID II vereist dat wij alle kosten en lasten aan de klant bekendmaken, zowel voorafgaand als na de transactie.

Bekendmaking kosten vooraf

Ten behoeve van de bekendmaking van de kosten vooraf introduceren we een nieuw onderdeel met handelsvoorwaarden op de platforms. Hierin vindt u de gedetailleerde handels- en holdingkosten voor de handel in het instrument. De handelsvoorwaarden voor het desbetreffende instrument zijn nauw geïntegreerd met en eenvoudig raad te plegen vanaf alle handelsmodules en handelssecties op het platform.

Lees meer over de nieuwe handelsvoorwaarden

Bekendmaking kosten achteraf

Ten behoeve van de bekendmaking van de kosten achteraf bieden we een nieuw portefeuilleoverzicht, waarin de kosten en lasten zijn opgenomen voor de producten en instrumenten waarin u hebt gehandeld. Het portefeuilleoverzicht is beschikbaar in het rekeningonderdeel op de platforms.

Bekendmaking kosten achteraf

Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor PRIIP’s

Essentiële-informatiedocumenten voor PRIIP’s
Behalve MiFID II wordt er per 1 januari 2018 ook een verordening over verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) van kracht. Deze verordening vereist dat “aanbieders” van financiële producten voor de door hen aangeboden producten een document met essentiële informatie opstellen, waarin de voornaamste kenmerken, kosten, risico’s en rendementen worden beschreven.

De Eid’s voor PRIIP’s van Saxo Bank vindt u hier:

  • FX
  • FX-opties
  • CFD-aandelen en ETP’s
  • CFD-indices
  • CFD-futures

Voor niet-PRIIP-producten (beursverhandelde en beheerde beleggingsfondsen) zijn de Eid’s van producenten beschikbaar via de platforms waar de desbetreffende producten worden aangeboden.

Beleid inzake beste uitvoering

Saxo Bank heeft de plicht om eerlijk, redelijk, professioneel en in het beste belang van de klant te handelen. Voor wat betreft de uitvoering van orders is Saxo Bank verplicht alle toereikende stappen te nemen om de best mogelijke resultaten voor onze klanten te behalen, of dat nu is bij het uitvoeren van de klantorders dan wel het plaatsen van orders bij of het ter uitvoering doorsturen van orders aan derden. 

Ons volledige beleid inzake de uitvoering van orders overeenkomstig MiFID II vindt u hier.

Berichten inzake waardedaling

MiFID II vereist dat wij het aan onze klanten melden als de waarde van hun’ posities in transacties in “voorwaardelijke verplichtingen” (transacties in producten op basis van een marge) daalt met 10%, en evenzo als de waarde verder daalt met elke volgende stap van 10%.

Voor klanten met beheerde rekeningen (bijvoorbeeld Saxo Select-rekeningen) zijn wij verplicht onze klanten in kennis te stellen van waardedalingen van hun’ beheerde rekening met 10% gedurende een periode, en evenzo als de waarde verder daalt met elke volgende stap van 10%.

Om aan deze vereisten te voldoen verzenden wij via de platforms en per e-mail kennisgevingen inzake posities en waardedalingen van rekeningen.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.