De sluipmoordenaar van cash spaargeld is terug De sluipmoordenaar van cash spaargeld is terug De sluipmoordenaar van cash spaargeld is terug

De sluipmoordenaar van cash spaargeld is terug

Starten met beleggen
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Inflatie - de dood van cash - is weer helemaal terug, en hoe. Dit kan een directe invloed hebben op uw spaargeld, maar het maakt ook plaats voor enkele interessante beleggingskansen.


De wereldwijde aandelenmarkten hebben het historisch goed gedaan sinds de financiële crisis, maar zijn onlangs tot stilstand gebracht door de sluipmoordenaar van cash spaargeld – inflatie. Terwijl de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, gelooft dat de stijging in prijzen "tijdelijk" is, geloven wij dat het een tendens op langer termijn zou kunnen zijn. "Op basis van de componenten van de huidige inflatie geloven wij dat het een structurele inflatie is, wat betekent dat we er niet zomaar van af kunnen geraken, en dat het niet zomaar een tijdelijk probleem is. Dit is een belangrijke onderscheiding wanneer men de aandelenmarkten waardeert." aldus Peter Garnry, Hoofd Equity Strategy.

Garnry vermeldt verder ook dat deze erg agressieve inflatie waarschijnlijk slecht nieuws is voor aandelen: "Een bepaald niveau van inflatie is goed nieuws voor aandelen, maar de hoge rente die we nu zien verplicht de centrale banken te reageren en de financiële omstandigheden te verkrappen. Dit is slecht nieuws voor aandelen, vooral de aandelen die de voorbije paar jaar sterk zijn gegroeid, omdat het de disconteringsvoet op vrije kasstromen verhoogt, wat op zijn beurt de waardering van aandelen verlaagt," zegt hij.

De sluipmoordenaar van cash spaargeld is terug

Bovenstaande afbeelding toont dat de inflatie in de VS eind 2021 drastisch is gestegen, maar de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, moet het zogenaamde streefpercentage nog steeds aanpassen. Als de inflatie hoog blijft, zal de Fed het moeten verhogen, wat een uitdaging zal zijn voor aandelen.

Het lastigste financiële parket
Wanneer we inflatie de sluipmoordenaar van cash noemen, overdrijven we niet. Inflatie is de stijging van de prijzen in de maatschappij na verloop van tijd, en is een belangrijke maatstaf van hoe een maatschappij – financieel – evolueert. 
Ook al wordt het gezien als een belangrijk en positief deel van de huidige globale financiële infrastructuur, is het minder positief voor grote kasreserves en spaargeld. Want wanneer de prijzen stijgen kan men minder kopen met ons spaargeld. Laten we kijken naar het volgend voorbeeld – u heeft € 10.000 gespaard voor een nieuwe auto. De auto die u wilt kost € 10.000, maar u beslist nog een jaar te wachten zodat u een buffer heeft. Het volgende jaar – wanneer inflatie twee procent is – zal de auto € 10.200 kosten. Als u dus ondertussen niet nog € 200 heeft gespaard, kunt u zich de auto niet meer veroorloven. 200 euro lijkt niet veel in vergelijking met een budget van € 10.000, maar de samengestelde prijs kan na verloop van tijd significant stijgen. Dit is de reden waarom banken over het algemeen aanraden om uw geld te beleggen, omdat het potentieel positief rendement dat u na verloop van tijd kunt krijgen u koopkracht zal kunnen helpen behouden.

Maar wat moet u doen wanneer uw cash spaargeld krimpt door inflatie, en de aandelenmarkt tegelijkertijd een neerwaartse trend vertoont? "Het is dan waarschijnlijk tijd om uw assetallocatie te heroverwegen. Dit betekent dat een deel geld van uw mix van beleggingsactiva, zoals aandelen, obligaties, enz. misschien beter verplaatst wordt van aandelen naar andere instrumenten," aldus Garnry. 
 


Heeft u een lange tijdshorizon en denkt u dat aandelen voor u toch de beste keuze zijn? Sommige sectoren lijken beter bestand tegen hogere rente en onzekerheid in het financiële landschap dan andere.

Garnry kijkt naar zijn eigen aandelenmandje en ziet enkele grote discrepanties: "Wat u moet doen wanneer u in tijden als deze aandelen beoordeelt, is kijken of de waardering niet te hoog lijkt. Het is mijn overtuiging dat 'growth pockets', zoals e-commerce en zeepbelaandelen, hieronder zullen blijven lijden, net als de techsectoren door een voortdurend tekort aan halfgeleiders. Ik geloof echter dat crypto, logistiek en halfgeleiders wel zullen groeien. Los daarvan presteren erg grote kwaliteitsbedrijven in dergelijke situaties meestal beter dan kleinere bedrijven,"zegt hij.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België