Oversikt over lovmeny

Informasjon om Saxo Bank Groups retningslinjer for godtgjørelse

Det er viktig for Saxo Bank Group at medarbeidere som jobber i forretningsområder som omfattes av Saxo Bank Groups retningslinjer knyttet til bærekraftsrelatert risiko, overholder de relevante retningslinjene.

I henhold til Saxo Bank Groups retningslinjer for godtgjørelse er det derfor et krav at et av resultatkriteriene som gjelder bonusordningen for medarbeidere som jobber med diskresjonær porteføljeforvaltning, må være et kriterium knyttet til overholdelse av gjeldende regler om bærekraftsrisiko, som medarbeidere må følge for å kunne utføre arbeidet sitt på riktig måte.

Når det gjelder Saxo Bank Groups avgjørelse om å gi en medarbeider bonus i samsvar med bonusordningen, er det også et krav at en medarbeiders manglende overholdelse av reglene går forut for gode økonomiske resultater oppnådd av Saxo Bank Group, forretningsenheten der medarbeideren er ansatt, og medarbeideren.


Sist oppdatert: 10. mars 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.