SAXOWEALTHCARE

Risicobeheersing die bij u past

Wilt u niet wakker liggen van een koersdaling? Of voor een deel van uw vermogen minder risico lopen? Maak kennis met de Vermogensbewaker en risicoafbouw.

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Vermogensbewaker-M

Gesimuleerde prestatie van een SaxoWealthCare portefeuille, met en zonder Vermogensbewaker, sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Portefeuillewaarden in EUR.

Backtested performance van Vermogensbewaker, gebaseerd op een beleggingsdrempel van 90% en een tolerantieniveau van 10%, van 31 december 2007 tot 30 september 2008. Prestaties uit het verleden zijn nooit een indicatie voor toekomstige resultaten. Lees ook over de risico's van actief beheer

Aandelenrendementen berekend op basis van MSCI Europe Ex UK (70%) en S&P (30%). 
Obligatieblootstelling berekend op basis van Bloomberg Barclays Aggregate Eur Hedged index. Getoonde rendementen zijn na aftrek van vergoedingen, waaronder 0,65% beheervergoeding, 0,24% vergoeding aandelenproduct en 0,17% vergoeding obligatieproduct.

Vermogensbewaker

Bekijk hoe het werkt

De Vermogensbewaker is ontworpen om een deel van uw vermogen te beschermen in tijden van marktturbulentie. Het doet dit door de beleggingsmix in uw portefeuille aan te passen.

Stijgen de beurzen dan beleggen we meer in aandelen-ETF's. Bij dalende beurzen zoeken we het meer in de relatieve veiligheid van obligatie-ETF's. Er zijn echter geen garanties, het blijft tenslotte beleggen. 

Hieronder ziet u hoe de Vermogensbewaker zou hebben gepresteerd tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008.

Vermogensbewaker-D

Gesimuleerde prestatie van een SaxoWealthCare portefeuille, met en zonder Vermogensbewaker, sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. Portefeuillewaarden in EUR.

Backtested performance van Vermogensbewaker, gebaseerd op een beleggingsdrempel van 90% en een tolerantieniveau van 10%, van 31 december 2007 tot 30 september 2008. Prestaties uit het verleden zijn nooit een indicatie voor toekomstige resultaten. Lees ook over de risico's van actief beheer

Aandelenrendementen berekend op basis van MSCI Europe Ex UK (70%) en S&P (30%).
Obligatieblootstelling berekend op basis van Bloomberg Barclays Aggregate Eur Hedged index. Getoonde rendementen zijn na aftrek van vergoedingen, waaronder 0,65% beheervergoeding, 0,24% vergoeding aandelenproduct en 0,17% vergoeding obligatieproduct.

Risicoafbouw

Risicoafbouw

SaxoWealthCare spreidt uw geld over aandelen-ETF's en obligatie-ETF's. De balans van de beleggingsmix is afhankelijk van uw looptijd, persoonlijke voorkeuren en hoeveel risico u kunt en wilt lopen.

Risicoafbouw past uw portefeuille aan naarmate de einddatum van uw doel(en) nadert, door geleidelijk over te stappen van aandelen- naar obligatie-ETF's. Zo minimaliseren we de impact van marktdalingen en verkleinen we het risico op onaangename verrassingen kort voor de finish.

 • Klaar om te beginnen met het opbouwen van vermogen?

  Laat de experts voor uw portefeuille zorgen. Instappen is eenvoudig en kan geheel online. Nu verlaagde instapdrempel van € 10.000 naar € 5.000 geldig tot eind januari 2024.

 • Starten al vanaf € 5.000

  Eenmalig inleggen of slim periodiek bijstorten.


  U zit nergens aan vast

  Uw geld altijd opvraagbaar

 • Altijd inzicht in rendement 

  met een overzichtelijk
  dashboard


  95+ mld

  EUR geadministreerd
  vermogen

Veelgestelde vragen

Nee. De Vermogensbewaker is uitsluitend voor klanten met een lage risicobereidheid, die meer pijn voelen van een verlies van€100 dan plezier van een winst van €100. We bepalen uw verliesaversie tijdens het vaststellen van uw risicoprofiel (stap 2). Als u geen verliesaversie heeft, zullen we de Vermogensbewaker niet aanraden voor uw beleggingsplan.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden. Wat u moet weten:

Geen vermogensbescherming
SaxoWealthCare biedt geen vermogensbescherming of garanties. Het kan voorkomen dat de waarde van uw portefeuille daalt tot onder het verwachte niveau of onder het deel van uw belegd vermogen wat u wilt laten bewaken (als u de Vermogensbewaker heeft geactiveerd). U kunt dus geld verliezen.

Risico van actief beheer
Wanneer u de Vermogensbewaker heeft geactiveerd, kunt u uw opwaarts potentieel beperken. Wanneer aandelen bijvoorbeeld sterk herstellen na een stevige daling, zal de waarde van uw portefeuille waarschijnlijk achterblijven. Dit risico waarbij u niet of minder profiteert van een gunstige ontwikkeling op de beurs, neemt ook toe naarmate uw doelen binnen handbereik komen en de automatische risicoafbouw in werking treedt.

Soms volledig belegd in obligaties
Onder bepaalde marktomstandigheden, kan uw vermogen volledig belegd worden in obligaties. Daardoor kan SaxoWealthCare gedurende een langere tijd een beperkt (of zelfs negatief) rendement hebben. Neem het voorbeeld van de Vermogensbewaker. Wanneer aandelenmarkten sterk dalen, kan uw portefeuille volledig in obligaties belegd worden om het deel van uw belegd vermogen te beschermen wat u wilt laten bewaken. Hetzelfde geldt als uw doelen binnen handbereik komen en de automatische risicoafbouw in werking treedt.

Daling van de waarde van de portefeuille
SaxoWealthCare belegt in zowel aandelen als obligaties ETF’s, die zich meestal gedragen als communicerende vaten. Het is echter mogelijk dat het positieve rendement van het ene vat het negatieve rendement van het andere vat niet compenseert.

Tijdens het aanmaken van uw SaxoWealthCare plan, kunt u uw financiële doelen aangeven. Als een doel meer dan 50% van uw stortingen vertegenwoordigt, beschouwen we het doel als cruciaal en activeren we de risicoafbouw. Met ingeschakelde risicoafbouw bent u beschermd tegen overmatige blootstelling aan volatiele activa, zoals aandelen, wanneer de einddatum van het doel nadert. Dit zorgt ervoor dat grotere doelen, zoals de aankoop van een huis, niet in gevaar komen door onverwachte dalingen van de markt. Naarmate de einddatum van uw doel dichterbij komt, is er een gestage verschuiving naar obligatie-ETF's, die vaak als stabieler worden beschouwd dan aandelen.
Nee. Met SaxoWealthCare kiest u ervoor het beheer van uw vermogen aan ons over te laten. Saxo beheert de beleggingen en beslist welke obligatie-ETF's passen bij de marktvooruitzichten en uw beleggingsplan. Voor de selectie van obligatie-ETF's werken we samen met Amundi, een wereldwijd erkende specialist in vastrentende waarden.
Er is helaas geen garantie dat uw plan niet verliesgevend wordt of dat u uw doelen op het laatste moment niet haalt. Het blijft tenslotte beleggen. SaxoWealthCare biedt deze risico beperkende opties om uw vermogen te behouden echter op momenten dat dat het hartst nodig is.

Begin vandaag met investeren

Instappen kan geheel online en u zit nergens aan vast. Minimale storting € 5.000

Andere opties om te beleggen

 • Zelf beleggen

  U kiest zelf waarin u belegt en welk risico u wilt lopen

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland