Wat betekent yield?

Yield is de Engelse term voor het ‘vaste’ rendement (zoals dividend of rente) uitgedrukt als een percentage.

  • Waarvoor gebruikt u de yield?

    Het woord yield wordt veel gebruikt bij obligaties om aan te geven wat een belegger kan verwachten van het rendement maar ook het bijpassende risico. Bij een ‘High Yield Obligatie’ is er vaak een hoog rendement maar ook een hoog risico. Deze obligaties hebben over het algemeen een lage rating wat men probeert te compenseren door een hoog rendement aan te bieden.

  • Hoe bereken ik mijn yield?

    Als u de yield wilt berekenen, moet het ontvangen rendement worden gedeeld door de initiële investering.

    Stel, u heeft voor € 5000 aandelen gekocht en na een jaar wordt een netto dividend van € 200 uitgekeerd. Dan is de Yield in dit voorbeeld 4%. De € 200 is 4% van de aankoop prijs (€ 5000).

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland