Wat betekent modified duration?

De modified duration is een stapje verder dan de ‘gewone’ duration. Hoe hoger de waarde van de duration, hoe groter de waardeverandering als de rente wijzigt. Modified duration wordt berekend door de duration te delen door 1 + het effectief rendement.

Hoe werkt modified duration

Modified duration geeft aan hoeveel de koers kan wijzigen als de rente verandert. Dit geldt voor zowel een stijgende als een dalende rente.

Een voorbeeld: stel dat (de fictieve) obligatie ABC een huidige couponrente heeft van 5% en dat de ‘gewone’ rente op dat moment gelijk is. Stel nu dat de gewone rente stijgt naar 8%. Dan zal men het minder aantrekkelijk vinden om deze obligatie aan te houden met een couponrente van 5%. Dit is namelijk 3% minder dan men anders kan ontvangen. Andersom geldt dit ook. Zou de rente dalen naar 2% dan wil men juist graag de Obligatie ABC hebben met de 5%. Hierdoor veranderd de waarde van een obligatie.

  • Berekening modified duration

    Als men de modified duration wil berekenen gaat dat als volgt: eerst wordt de duration berekend die vervolgens door 1 + het effectief rendement wordt gedeeld. Hoe hoger de duration, hoe groter het effect zal zijn.

  • Voorbeeldberekening modified duration

    Stel dat (de fictieve) Obligatie ABC (looptijd 10 jaar) een couponrente heeft van 5%. De duration van de obligatie is momenteel 4,2 en de rente stijgt van 4% naar 5%. Dan is de modified duration 4.2/(1 + 0,7) = 2,47%.

    Als de koers van de Obligatie ABC voorafgaand op 101% stond zou die bij bovenstaande rentewijziging dalen met 2,47% naar 98,53%. Dit kan natuurlijk ook andersom waardoor de waarde stijgt.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland