Wat houdt management fee in?

Management fee wordt ook wel beheervergoeding of beheerskosten genoemd. Dit is een vergoeding voor het beheer van het fonds, die door de fondsbeheerder als kosten in rekening worden door. 

Hoe wordt de management fee betaald?

De kosten van de management fee worden niet afzonderlijk afgerekend. De kosten worden in mindering gebracht op de waarde van het fonds of de ETF. De kosten zijn overal anders en zijn een belangrijk onderdeel in de keuze voor een fonds of ETF. Als een bepaald fonds bijvoorbeeld een rendement heeft van 4% maar een management fee van 1%  heeft u een daadwerkelijk rendement van 3%. Dit heeft dus een aanzienlijke impact op het rendement.

  • Voor wie is de management fee?

    De management fee is voor de fondsbeheerder. Hij of zij is namelijk altijd bezig het fonds te optimaliseren en een doel na te streven. Dit kan een zo hoog mogelijk rendement zijn maar het kan ook het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een index met een ETF zijn.

  • Hoeveel bedraagt de management fee?

    Dit is afhankelijk van het fonds of de ETF. Daarnaast is het ook afhankelijk van waarin wordt belegd. Voor een ETF is de managementfee in het algemeen lager dan voor een actief beheerd fonds.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland