Wat houdt management fee in?

Management fee wordt ook wel beheervergoeding of beheerskosten genoemd. Dit is een vergoeding voor het beheer van het fonds, die door de fondsbeheerder als kosten in rekening wordt gebracht.

Hoe wordt de management fee betaald?

De kosten van de management fee worden niet afzonderlijk afgerekend. De kosten worden in mindering gebracht op de waarde van het fonds of de ETF. De kosten zijn overal anders en zijn een belangrijk onderdeel in de keuze voor een fonds of ETF. Als een bepaald fonds bijvoorbeeld een rendement heeft van 4% maar een management fee van 1%  heeft u een daadwerkelijk rendement van 3%. Dit heeft dus een aanzienlijke impact op het rendement.

  • Voor wie is de management fee?

    De management fee is voor de fondsbeheerder. Hij of zij is namelijk altijd bezig het fonds te optimaliseren en een doel na te streven. Dit kan een zo hoog mogelijk rendement zijn maar het kan ook het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een index met een ETF zijn.

  • Hoeveel bedraagt de management fee?

    Dit is natuurlijk afhankelijk van het fonds of de ETF die men wilt volgen. Daarnaast is het ook afhankelijk waarin wordt belegd. Maar als basis kan men ervan uit gaan dat een management fee voor een aandelenfonds rond 1% ligt en bij een obligatiefonds meestal rond de 0.65%.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo België alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo België niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo België is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België