Wat is een fondsbeheerder?

Een fondsbeheerder is verantwoordelijk voor een of meerdere beleggingsfondsen. Hij of zij is daarmee verantwoordelijk voor de prestatie van het fonds.

  • Wat doet een fondsbeheerder?

    Fondsbeheerders hebben als doel om de benchmark te verslaan en hun fonds beter te laten presteren dan de markt. Dit is wel afhankelijk van het fonds. Een indexfonds heeft dit namelijk niet. Hierbij is het doel juist om een bepaalde index te volgen. Mochten de verhouding van een index veranderen, dan verandert ook het fonds. De fondsbeheerder is dan verantwoordelijk voor het volgen van de index.

  • Kan een fondsbeheerder dan alles beslissen?

    Meestal heeft een fonds wel een bepaald doel. Bijvoorbeeld het volgen van een index, of alleen investeren in opkomende landen. Dan zal een fondsbeheerder hierop moeten inspelen. Natuurlijk kan dit op vele manieren. Zo kan een fondsbeheerder er voor kiezen alleen te werken met aandelen of obligaties. Ook kan een fondsbeheerder er voor kiezen meerdere beleggingsinstrumenten te gebruiken. Dan spreekt men over een gemend fonds.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.