Wat is rente?

Rente of spaarrente is een vergoeding welke wordt uitgekeerd over geld dat u uitleent, aan bijvoorbeeld een bank. Ook kan het zijn dat u zelf rente moet betalen over geld dat u leent. In deze situatie is het dus omgedraaid en betaalt u een vergoeding.

Waarom rente?

Er zijn verschillende redenen voor het bestaan van rente. Als eerste is het een vergoeding voor het gebruiken van het geld. Dit kunt u zien als huur die u betaalt voor een appartement of auto. De tweede reden is dat door inflatie geld minder waard wordt. Door de rente die u krijgt over uw geld is dit gedeeltelijk gedekt of gecompenseerd. Tevens zorgt de rente ervoor dat leningen sneller worden terugbetaald. 

  • Spaarrente

    De hoogte van rente en dan voornamelijk spaarrente wordt meestal bepaald op basis van de Euribor. Euribor is de rente die banken onderling gebruiken om geld te lenen. Binnen de Euribor bestaan verschillende tarieven, afhankelijk van de looptijd. Voor deposito's van 1 jaar wordt dan ook de 1-jarige Euribor gehanteerd.

  • Wetgeving met betrekking tot rente

    In Nederland zijn er verschillende wetten met betrekking tot rente. Een recente en belangrijke is: de Wet op het consumentenkrediet. Deze wet is in het leven geroepen om extreem hoge rentes op leningen tegen te gaan. Deze is als volgt: De kredietvergoeding (rente) is voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld). (Bron: AFM). Dit heeft geen invloed op de spaarrente die u kunt ontvangen, dit is puur voor rente op leningen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland