Wat is rente?

Rente of spaarrente is een vergoeding welke wordt uitgekeerd over geld dat u uitleent, aan bijvoorbeeld een bank. Ook kan het zijn dat u zelf rente moet betalen over geld dat u leent. In deze situatie is het dus omgedraaid en betaalt u een bedrag een vergoeding.

Waarom rente?

Er zijn 3 verschillende redenen voor het bestaan van rente. Als eerste is het een vergoeding voor het gebruiken van het geld. Dit kunt u zien als huur die u betaalt voor een appartement of auto. De tweede reden is dat door inflatie geld minder waard wordt. Door de rente die u krijgt over uw geld is dit gedeeltelijk gedekt of gecompenseerd. Als laatste zorgt de rente ervoor dat leningen sneller worden terugbetaald. Over de rente kan namelijk ook weer rente worden gerekend als er niet wordt terugbetaald.

  • Opbouw spaarrente

    De opbouw van rente en dan voornamelijk spaarrente gaat op basis van de Euribor. Euribor is de rente die banken onderling gebruiken om geld te lenen. Een bank gebruikt dus vaak het Euribor tarief als basis voor hun rentetarieven. Binnen de Euribor zijn wel verschillende tarieven, afhankelijk van de looptijd. Voor deposito's van 1 jaar wordt dan ook de 1-jarige Euribor gehanteerd.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België