Wat is een bonusaandeel?

Een bonusaandeel is een dividenduitkering waarbij u aandelen uit de reserves van de onderneming ontvangt, in plaats van in contant geld.

Wanneer wordt een bonusaandeel uitgekeerd?

Een bonusaandeel wordt vaak uitgekeerd in plaats van dividend. De reden waarom is nogal verschillend maar in de meeste gevallen is het om het totaal aantal uitstaande aandelen te vergroten. Bestaande aandeelhouders krijgen Iedereen krijgt bonusaandelen naar verhouding uitgekeerd.

  • Waarom een bonusaandeel en geen dividend?

    Een bonusaandeel geeft u voor de toekomst een groter belang in het bedrijf maar kost het bedrijf nu niet direct geld. Bij dividend gaat er wel direct cash uit het bedrijf.

  • Belasting en bonusaandelen

    Afhankelijk van de manier van uitkeren van de bonusaandelen kan het zijn dat u belasting moet betalen. Als de bonusaandelen ten laste van de algemene reserve zijn dan betaalt u hierover belasting.

    Worden de bonusaandelen vanuit de agioreserve uitgekeerd (het deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari, dus boven de 100% van de nominale waarde), dan is de uitgifte belastingvrij.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland