Wat is een bonusaandeel?

Een nieuw aandeel dat door een onderneming wordt uitgegeven aan haar leden aandeelhouders bij wijze van participatie in de winst, zonder dat men hier voor hoeft te betalen.

Wanneer wordt een bonusaandeel uitgekeerd?

Een bonusaandeel wordt vaak uitgekeerd in plaats van dividend. De reden waarom is nogal verschillend maar in de meeste gevallen is het om het totaal aantal uitstaande aandelen te vergroten. Doordat u een bonusaandeel krijgt wil dit niet zeggen dat u ook daadwerkelijk meer waarde krijgt. Iedereen krijgt bonusaandelen namelijk naar verhouding uitgekeerd.

  • Waarom een bonusaandeel en geen dividend?

    Een bonusaandeel geeft u voor de toekomst een groter aandeel in het bedrijf maar kost het bedrijf nu niet direct geld. Bij dividend gaat er wel direct cash uit het bedrijf. Daarnaast komt het veel voor dat de waarde van het bedrijf iets stijgt bij uitgifte van bonusaandelen.

  • Belasting en bonusaandelen

    Afhankelijk van de manier van uitkeren van de bonusaandelen kan het zijn dat u belasting moet betalen. Als de bonusaandelen ten laste van de algemene reserve dan betaalt u hierover belasting.

    Worden de bonusaandelen op basis van het agioreserve uitgekeerd (het deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari, dus boven de 100% van de nominale waarde), dan is de uitgifte belastingvrij.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België