Wat zijn activa?

Activa zijn alle bezittingen en schuldvorderingen die een bedrijf bezit. Dit kunnen bijvoorbeeld de gebouwen zijn, maar het kan ook gaan om machines of openstaande rekeningen die nog moeten worden voldaan door een andere partij. 

Welke soorten activa zijn er?

Er zijn twee soorten activa. Vlottende activa en vaste activa. Simpel gezegd zijn vlottende activa voorraden en onderdelen die nodig zijn voor het economische proces van de onderneming. Vaste activa zijn onderdelen die in bezit zijn voor een langere periode.

  • Vlottende activa

    Vlottende activa zijn bijvoorbeeld de voorraden van grondstoffen die nodig zijn om een product te ontwikkelen. Ook kunnen financiële inkomsten onder de vlottende activa vallen. Hierbij kan je denken aan openstaande rekeningen. Dit zijn vaak eenmalige onderdelen die een snelle omloop hebben.

  • Vaste activa

    Vaste activa zijn bijvoorbeeld gebouwen of gespecialiseerde machines die nodig zijn voor het bedrijfsproces. Ook kunnen financiële inkomsten onder de vaste activa vallen. Zoals bijvoorbeeld rente-inkomsten of dividend op aandelen van andere bedrijven.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland