Wat zijn activa?

Activa zijn alle bezittingen en schuldvorderingen die een bedrijf bezit. Dit kunnen bijvoorbeeld de gebouwen zijn, maar het kan ook gaan om machines of openstaande rekeningen die nog moeten worden voldaan door een andere partij. 

Welke soorten activa zijn er?

Er zijn twee soorten activa. Je hebt vlottende activa en vaste activa. Simpel gezegd zijn vlottende activa voorraden en onderdelen die nodig zijn voor het economische proces van de onderneming. Vaste activa zijn juist onderdelen die vaak een bezit zijn voor een langere periode.

  • Vlottende activa

    Vlottende activa zijn bijvoorbeeld de voorraad van grondstoffen die nodig zijn een product te ontwikkelen. Ook kunnen financiële inkomsten onder de vlottende activa vatten. Hierbij kan je denken aan openstaande rekeningen. Dit zijn vaak eenmalige onderdelen die een snelle omloop hebben.

  • Vaste activa

    Vaste activa zijn juist tegenovergesteld. Dit zijn vaak gebouwen of gespecialiseerde machines die nodig zijn voor het bedrijfsproces. Ook zijn er mogelijk financiële inkomsten die onder de vaste activa vallen. Dit zijn vaak rente-inkomsten of dividend op aandelen van andere bedrijven.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België