nieuwjaarsgroet-2024-saxo-academy-19-thumbnail
Thought Starters

Klaar voor een nieuw beleggingsjaar?

Saxo

Samenvatting:  Ook in 2024 staan we voor u klaar. Een eindejaarsgroet van de SaxoAcademy!

Geachte klant,

Ook 2024 belooft weer een uitdagend beursjaar te worden. Er lijken renteverlagingen in de lucht te hangen, er is rumoer rondom een mogelijke (Amerikaanse) recessie, en ook op geopolitiek gebied zijn er spanningen. En hoe zit het met de winstgevendheid van de bedrijven?
Ongetwijfeld zullen er ook verrassingen zijn waar we nu niet eens aan kúnnen denken. Risico komt immers vaak uit onverwachte hoek.

Wat ons betreft is de beurs nog altijd een waardevolle plek om uw geld bij een beheersbaar risico voor u te laten werken. Ook in 2024. Gelukkig staat u er niet alleen voor: in het nieuwe jaar staat de Saxo Academy namelijk weer voor u klaar. Met artikelen, video’s én webinars. Educatie en inspiratie zijn daarbij onze twee speerpunten. Of het nu gaat over het inrichten of juist het managen van de portefeuille, het beter begrijpen van de verschillende instrumenten, beleggen voor een passief inkomen of actief traden op de beurs. We zijn er voor beleggers op alle niveaus, zowel beginnend als ervaren.

We hopen u het aankomende seizoen weer te mogen verwelkomen. Zo zullen we in januari op het nieuwe jaar vooruitkijken met Nico Inberg, een blik werpen op het eerste kwartaal met Steen Jakobsen en zal Hans verder bespreken hoe u kunt 'oogsten met obligaties'. Peter duikt in de Amerikaanse optiemarkt. En uiteraard vindt u binnenkort nog veel meer webinars op de agenda.

Rest ons u een voorspoedig 2024, in goede gezondheid en dito rendementen, te wensen!

Met vriendelijke groet namens het SaxoAcademy team!

Arjan Markerink
George van Oostrom
Hans Oudshoorn
Peter Siks

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland