Iron Butterfly 1200x160 Iron Butterfly 1200x160 Iron Butterfly 1200x160

De butterfly als portefeuillebescherming

Thought Starters 4 minuten leestijd
Peter Siks

Samenvatting:  Een van de mogelijkheden schetsen om risico te reduceren is het kopen van een butterfly op de AEX-index. Wellicht helpt deze constructie ook om meer ontspannen op vakantie te gaan.


Level: Ervaren


Iedere belegger is op zoek rendement en de slimme belegger verliest daarbij het risico niet uit het oog. Helaas staat tegenover minder risico in de regel ook minder rendement. Een belegger die veel risico neemt kan mogelijk een fantastisch rendement realiseren (of een verschrikkelijk verlies), terwijl de meer risicomijdende belegger meestal een meer gematigd rendement (of verlies) kan verwachten.

De kans is groot dat u op zoek bent naar een mooie balans tussen rendement en een aanvaardbaar risico. In dit artikel wil ik een van de mogelijkheden schetsen om risico te reduceren: het kopen van een butterfly op de AEX-index. Wellicht helpt deze constructie ook om meer ontspannen op vakantie te gaan

Let wel: in dit artikel bespreken we op opties. Opties zijn risicovolle en complexe instrumenten die niet voor elke belegger geschikt zijn en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. Heeft u wel basiskennis van opties, maar wilt u zich eerst verder verdiepen in dit product? Kijk dan het webinar Beginnen met opties terug.


Wat is een long butterfly?

Een butterfly is een vaststaande optiecombinatie die zowel opgezet kan worden met calls als puts. De verhouding in de standaard butterfly is 1:2:1. De looptijd van de opties is gelijk en de verschillen tussen de uitoefenprijzen zijn steeds even groot. De middelste uitoefenprijs wordt (2 x) geschreven waarbij de andere uitoefenprijzen eenmaal gekocht worden.

Een voorbeeld van een (put) butterfly op de AEX-index:

Stand AEX-index per 13 juli 220665  
KoopP AEX aug ‘22 6201x€ 9,70
SchrijfP AEX aug ‘22 5802x€ 3,90 (€ 7,80
KoopP AEX aug ‘22 5401x€ 1,65
Investering  € 3,55

Dit alles kunt u allemaal heel goed terugzien in het onderstaande ‘Optie Strategie-orderticket’. U geeft zelf aan welke uitoefenprijzen u koopt, de expiratiemaand, calls of puts en in welke verhouding. Het prettige is dat deze order – die uit 3 legs bestaat – in één keer kan worden ingelegd. In onderstaand voorbeeld zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een biedprijs in de gehele combinatie van € 3,30. De kans is groot dat u zakendoet op deze prijs.

NLNL-buttefly-orderticket
Voorbeeld butterfly orderticket (peildatum: 13 juli)

In ditzelfde orderticket kunt u ook de grafische weergave van de combinatie vinden. U ziet dan waar u winst en verlies maakt op expiratie.

NLNL-buttefly-grafisch-orderticket
Voorbeeld grafisch orderticket

De investering van € 3,30 is uw maximale risico. De maximale waarde (€ 40) wordt bereikt bij een expiratie exact op de geschreven uitoefenprijs van 580 punten. De gekochte put 620 is dan € 40 waard en zowel de 580 als 540 put lopen waardeloos af.

En dit is ook het eerste toepassingsgebied van butterflies: met beperkte investering inspelen op een verwacht expiratieniveau. Dit is een manier van toepassen die ervaren (optie-)beleggers regelmatig gebruiken. Maar u kunt butterflies dus ook zien als bescherming onder de aandelenportefeuille.

In bovenstaand voorbeeld begint de bescherming te werken met een expiratie onder de 616,70 punten. Maximale winst wordt behaald bij een expiratie op exact 580 punten. Als de markt lager expireert dan 543,30 punten, dan werkt de butterfly niet meer. Kortom, tussen de 616,70 en 543,30 op expiratie verdient u geld met deze constructie, waarbij de maximale waarde € 40 is als de expiratie exact op 580 punten is.

Verder is het goed dat u zich realiseert dat deze constructie weliswaar een ‘dichte’ positie is, maar toch margin vraagt. Dit heeft te maken met de interpretatie van deze combinatie door het risk managementsysteem.


Het kiezen van de juiste range

Als u de augustus 620 put ‘sec’ zou kopen, betaalt u daar € 9,70 voor. Dat is fors meer dan de € 3,30 voor de butterfly. Maar het opwaarts potentieel is uiteraard vele male groter voor de gekochte put. Bij het opzetten van de butterfly als bescherming is het daarom van belang dat u een inschatting maakt van waar de markt – volgens u - zou kunnen staan op expiratie. In bovenstaand voorbeeld is dat zo’n 13% lager dan de huidige koers. (Dit is dan ook meteen de uitoefenprijs van de twee geschreven puts omdat daar maximale winst behaald wordt).

Als u zich (gedeeltelijk) wilt beschermen tegen een grotere daling dan 13%, dan kiest u voor lagere uitoefenprijzen. Als u denkt dat de daling eerder zo’n 5% - 6% zal zijn, kiest u voor hogere uitoefenprijzen. Let wel, een butterfly wordt duurder naarmate de uitoefenprijzen dichter bij de huidige koers liggen.


De invloed van looptijd

Bij het kopen van een butterfly moet u per saldo betalen. Als de markt zijwaarts beweegt of stijgt is het verstrijken van de looptijd negatief voor deze put butterfly. U zult dan zien dat de butterfly iedere dag iets goedkoper wordt.

Als de markt echter daalt zal de waarde van de butterfly iets toenemen. Dit is ook wel logisch want de kans dat de gekochte put met de hoogste uitoefenprijs in the money zal expireren neemt toe. Maar de twee geschreven puts nemen ook in waarde toe en dit heeft een dempend effect op de waarde van de gehele butterfly. U dient zich goed te realiseren dat de butterfly door dit effect niet direct ‘gaat werken.

Het wordt uiteraard pas echt interessant als de markt in bovenstaand voorbeeld door de 620 zakt want dan begint de 620 put intrinsieke waarde te krijgen. En om op dit moment iets te kunnen zeggen over de waarde van de butterfly als geheel is de looptijd cruciaal. Hieronder een voorbeeld waarin de AEX-index een stand heeft van 600 punten. Met nog een twee weken looptijd zullen de prijzen ongeveer als volgt zijn:

Looptijd14 dagen Theoretische waarde
AEX-index600  
KoopP AEX aug ‘22 6201x€ 24,50
SchrijfP AEX aug ‘22 5802x€ 5,70 (€ 11,40)
KoopP AEX aug ‘22 5401x€ 0,90
Waarde butterfly
 € 14 

U ziet, de butterfly is ‘in the money’ en de waarde is hoger geworden. Als de looptijd korter wordt, dan neemt de waarde verder toe. Bij 7 dagen looptijd zijn de prijzen ongeveer als volgt:

Stand AEX-index per 13 juli 220665  
KoopP AEX aug ‘22 6201x€ 9,70
SchrijfP AEX aug ‘22 5802x€ 3,90 (€ 7,80
KoopP AEX aug ‘22 5401x€ 1,65
Investering  € 3,55

 

Looptijd7 dagen Theoretische waarde
AEX-index600  
KoopP AEX aug ‘22 6201x€ 22
SchrijfP AEX aug ‘22 5802x€ 2,70 (€ 5,40)
KoopP AEX aug ‘22 5401x€ 0,12
Waarde butterfly  € 16,72

U ziet, de waarde is toegenomen naar € 16,72. De maximale waarde van deze butterfly bij een indexstand van 600 is € 20. Rekent u maar even mee: de 620 put is dan op expiratie € 20 waard en de geschreven 580 puts en de gekochte 540 put expireren waardeloos. De laatste 7 dagen aanhouden ja of nee hangt van uw inschatting van de markt af.

Wat is de ‘take away’ van de looptijd? Kies de looptijd van een butterfly niet te ver in de toekomst omdat er heel lang vrij weinig gebeurt voordat de waarde van de butterfly echt toe gaat nemen. Uiteraard neemt de waarde alleen toe als de markt de juiste richting op beweegt, maar zelfs dan zijn de laatste dagen essentieel in de waardeontwikkeling.


Conclusie

U kunt de (put) butterfly gebruiken om in te spelen op een verwacht expiratieniveau. Daarnaast kunt u de put butterfly (op de AEX-index) gebruiken als (gedeeltelijke) bescherming voor de portefeuille. U dient zich echter wel te realiseren dat de bescherming niet volledig is en dat deze betrekking heeft op een bepaalde index-range op expiratiedatum.

Wilt u zich verder verdiepen in opties bij Saxo? Dan kunt u dit webinar terugkijken waarin ik uitleg hoe u eenvoudig optiestrategieën kunt inleggen binnen het Saxo-platform. Ook kunt u het webinar ‘Opties in de praktijk’ van collega Hans Oudshoorn terugkijken via deze link. Of lees mijn artikel over andere manieren die kunnen helpen uw portefeuille voor te bereiden op een ontspannen vakantie.  


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland