Koufront dient zich aan op de beurs

Koufront dient zich aan op de beurs


Saxo Nederland

Samenvatting:  In de vooruitzichten voor het vierde kwartaal van 2022 stelt ons moederbedrijf Saxo Bank A/S dat er zich zowel letterlijk als figuurlijk een koude periode aandient. Europa en het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder moeten zich schrap zetten voor de gevolgen van een winterseizoen dat waarschijnlijk ook een economische winter met zich meebrengt. De stroom- en gascrisis bereikt in die spreekwoordelijke winter een prijspiek door de toegenomen vraag tijdens het stookseizoen, ook al zijn de prijzen aanzienlijk gedaald.

Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten van de Q4 Outlook van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S die is gepubliceerd op 4 oktober 2022. In deze outlook benoemen de SaxoStrats, het expert-team van Saxo, handelsideeën voor aandelen, FX, valuta, grondstoffen en obligaties, evenals een reeks centrale macro-thema's die van invloed zijn op beleggers en markten. Voor de uitgebreide outlook, gaat u naar de internationale website van Saxo. Ook de links naar de artikelen leiden naar de Engelstalige artikelen op die website.

Weet wel: het gaat hier niet om een beleggingsadviezen, maar slechts om mogelijke scenario's. Ook de SaxoStrats hebben natuurlijk geen glazen bol om in de toekomst te kijken. Doet u dus zelf ook altijd onderzoek voordat u handelt. Beleggen kent immers risico's en uw inleg kan minder waard worden.


Transformatie

Saxo's macrostrateeg Christopher Dembik gaat na hoe Europa de enorme tegenwind van de energiecrisis kan opvangen zonder het licht helemaal uit te doen, nu waarnemers te pessimistisch zijn over de Europese vooruitzichten. Dit omvat een vermindering van de vraag door meer efficiëntie, langetermijninvesteringen in kernenergie en een betere aanleg van de nodige infrastructuur voor de groene transformatie.

Lees hier zijn artikel: “European energy crisis: it will get worse before it gets better


Recessie breidt uit

De koers van het monetaire beleid is de belangrijkste drijfveer voor de waardering van activa sinds de dramatische ommezwaai van de Fed in november vorig jaar. Het komende kwartaal en het eerste deel van de winter zullen waarschijnlijk brengen wat Saxo's CIO Steen Jakobsen "peak tightness" noemt. De markt gaat leren waar de piek van de Fed-rente begin volgend jaar zal liggen, nadat ze het zo mis had hopende op een verandering van het beleid naar een afnemende verkrappingsdruk in het derde kwartaal. Die beleidsverkrapping zal op haar beurt leiden tot een recessie, die in Europa al aan de gang is maar zich volgend jaar ook elders zal uitbreiden, uiteindelijk zelfs naar de Verenigde Staten, waar de economie veel veerkrachtiger is gebleken dan verwacht.

Lees hier zijn artikel: “Winter is coming”.


EU economie gaat innoveren

Bij aandelen ligt de nadruk van Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo A/S, op hoe de komende winter onvermijdelijk zal leiden tot recessierisico's, zoals nu al blijkt uit de druk op consumenten- en discretionaire aandelen. Hij gaat ook na hoe de buitengewone druk op Europa de noodzakelijke innovatie kan aanwakkeren, waardoor het continent een veel concurrerendere economie kan worden. Een overheersend risico voor groei- en aandelenwaarderingen zijn echter de kosten van de deglobalisering, die veel van de trends in aandelen en de toeleveringsketens die bedrijven de afgelopen twaalf jaar hebben gehyperfectioneerd, op z’n retour sturen.

Lees hier zijn artikel: “The bright side: crises drive innovation”.


Oliereserves aanspreken

Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie, ziet minder dramatische veranderingen voor zich voor grondstoffen dan de intense volatiliteit in de maanden na de Russische inval in Oekraïne, nu de aanhoudende bezorgdheid over het aanbod de strijd aanbindt met de bezorgdheid over de krimpende vraag. Een interessante wending in het vierde kwartaal zal zijn hoe de markt voor ruwe olie een stopzetting van de vrijgave van de Amerikaanse strategische reserves door de regering-Biden opvangt, als die volgens plan verloopt in oktober.

Lees hier zijn artikel: “A difficult and volatile quarter awaits”.


Tegendraads China

Saxo's marktstrateeg Redmond Wong merkt op dat de aandacht voor hernieuwbare energiebronnen in China veel minder groot is. China heeft zich de laatste kwartalen ingespannen om de steenkoolbevoorrading veilig te stellen te midden van de stijging van de olie- en vooral LNG-prijzen. Ook geeft China er de voorkeur aan kolengestookte basislastcapaciteit efficiënter te gebruiken en de meest agressieve kerncentrales van alle grote economieën te vergroten.

Lees hier het artikel: “Green transformation in China: renewable energy and beyond”.
En wilt u meer weten over beleggen in China? Binnenkort is Redmond te gast in ons webinar 'Beleggen in China'.


Japanse interesse voor kernenergie groeit

Voor de rest van ontwikkeld en opkomend Azië merkt marktstrateeg Charu Chanana op dat de stijgende prijzen voor LNG de energiezekerheid voor de regio hebben veranderd, ten nadele van de zwakkere economieën. De reactie zal in verschillende vormen komen, van de hernieuwde belangstelling van Japan voor kernenergie, ondanks de ramp in Fukushima in 2011, tot het intrigerende vooruitzicht dat energie steeds meer in niet-Amerikaanse dollarvaluta's wordt verhandeld, zoals India al heeft gezien bij de aankoop van Russische ruwe olie in roebels.

Lees hier het artikel: “Asia: intermittent solutions, but a faster renewable adoption curve”.


Beleggen in kernenergie?

Saxo's Australische marktstrateeg Jessica Amir concentreert zich op de factoren die een wedergeboorte van de belangstelling voor kernenergie stimuleren. Ook bekijkt ze waar de bedrijven en ETF's te vinden zijn in een nogal moeilijk te navigeren ruimte voor beleggingen in kernenergie.

Lees hier het artikel: The next stock market sector to watch, with stocks going nuclear”.


Meer outlook

Deze outlook bevat ook het gebruikelijke overzicht van de technische vooruitzichten op langere termijn voor kritieke activa, waarbij opnieuw is gekeken naar de kritieke grafiek van de US 10-years treasury yield, de S&P 500 index en waar de uiteindelijke diepte van deze bear market kan liggen. Ook is gekeken naar de euro en dollar-wisselkoers nadat het symbolische pariteitsniveau werd bereikt – en werd gepasseerd- aan de onderkant in het derde kwartaal. U leest de rest van de Outlook op de (Engelstalige) internationale website van Saxo.


Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland