Terugblik op januari: het afwachten is begonnen Terugblik op januari: het afwachten is begonnen Terugblik op januari: het afwachten is begonnen

Terugblik op januari: het afwachten is begonnen

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Terwijl sommige economen nog hopen op een zachte landing wijzen de marktprestaties in erop dat de markten de kat uit de boom kijken. Een terugblik op januari 2024.


Level: Starter


Komt er een recessie? Zullen er geopolitieke spanningen ontstaan? Zullen we renteverlagingen zien? Hoe zullen de Amerikaanse fiscale uitgaven zich ontwikkelen? Komt de inflatie terug? Vragen die de markt kunnen vertellen of het vanaf hier omhoog of omlaag gaat. Maar tot er een duidelijkere richting is – wachten we af.


Wereldwijde aandelen

Gekeken op het hoogste niveaukenden wereldwijde aandelen in januari een relatief gematigde ontwikkeling, met een positief resultaat van net boven de 1%. Dit ondersteunt het algemene verhaal dat, ondanks een verscheidenheid aan onzekerheden en zorgen zowel op macro- als op kleinschaliger niveau, de groei min of meer intact lijkt en de hoop toeneemt op een zachte landing, dat wil zeggen een harde recessie vermijden. Zorgen over geopolitieke spanningen, een inflatoire comeback en Amerikaanse fiscale uitgaven behoren tot de risico's die de markten in bedwang houden.

NL Web 1200x500 Global equity performance 20240102 (1)

Aandelen per regio

Regionaal verschillen de prestaties flink. De VS en Europa boekten respectievelijk rendementen van 1,6% en 1,5% in de afgelopen maand.

De Aziatische regio en opkomende markten (EM) zijn beide gedaald. Azië zakte met 1,7%, terwijl de EM-index met 4,7% daalde. Hoewel er een behoorlijk verschil is tussen deze cijfers, is een van de redenen achter de dalingen dezelfde: China trekt beide regio's naar beneden. Het verschil is te verklaren doordat een groot deel van de Aziatische index bestaat uit Japanse aandelen, die een goede maand hadden;Japan maakt geen deel uit van de EM-index, waarvan China juist weer een relatief groter deel uitmaakt.

De Chinese economie wordt geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen, die de Chinese aandelenmarkt naar beneden hebben gedreven.

NL Web 1200x500 Regional performance 20240201

Aandelen per sector

De Communicatiedienstensector was de best presterende tijdens een resultatenrijke januari. Binnen deze sector is het misschien de moeite waard om een bedrijf als Netflix te benadrukken, dat eind van de maand positieve resultaten presenteerde. Ook de op een na best presterende sector, Informatietechnologie, leek positief beïnvloed te zijn door de resultaten, aangezien bedrijven als Microsoft goede resultaten publiceerden.

Materialen en nutsvoorzieningen staan onderaan de grafiek met dalingen van respectievelijk 4,7 en 3,4%. Hoewel er verschillende redenen voor zouden kunnen zijn, zou de ontwikkeling van de twee sector een uiting kunnen zijn van enige zorg over de stabiliteit van de economie ondanks de positieve resultaten in andere sectoren, evenals obligatierentes die enigszins aantrekkelijk blijven in vergelijking met vooral nutsvoorzieningen, die door sommigen kunnen worden geïnvesteerd voor het dividend.

NL Web 1200x500 Sector performance 20240102 (1)

Wereldwijde obligaties hadden een relatief rustige maand en eindigden in een klein minpuntje. Deze activaklasse komt mogelijk later dit jaar in de schijnwerpers te staan, wanneer de grote centrale banken geleidelijk dichter bij het indrukken van de renteverlagingsknop komen.

(Kijkt u ook het webinar Oogsten met Obligaties terug om u verder in deze klasse te verdiepen.)

NL Web 1200x500 Global bond performance 20240201

In onderstaande (Engelstalige) infographic vindt u alle cijfers van januari 2024 op een rijtje.

Verantwoording

*Houd er rekening mee dat de sectorgrafiek deze keer de vastgoedsector weglaat. Dit komt omdat Bloomberg sinds 31 oktober geen prijzen meer heeft gepubliceerd voor de MSCI World Real Estate (MXWO0RE), die als proxy voor die sector is gebruikt.

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland