Terugblik op december: Sterke finish van 2023 Terugblik op december: Sterke finish van 2023 Terugblik op december: Sterke finish van 2023

Terugblik op december: Sterke finish van 2023

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Bij het afsluiten van 2023 eindigden vooral de aandelen- en obligatiemarkten sterk. Olie, grondstoffen en de US-dollar drukken de algehele feeststemming.


Wereldwijde aandelen stegen in december met bijna vijf procent. Hoewel onzekerheid heerst voor 2024 zorgde de hoop op een zachte landing en versoepeling van de financiële omstandigheden ervoor dat de markten positief bleven tijdens de feestmaand.

NL Web 1200x500 Global equity performance 20240102

De verwachting dat de financiële omstandigheden zullen versoepelen, droeg bij aan de wereldwijde prestaties. Alle regio's stegen tussen de 3,6 en 4,4 procent, waarbij de VS en Azië de grootste stijgers waren. Europa stond onderaan .

NL Web 1200x500 Regional performance 20240102

Gekeken per sector presteerden de industriële en grondstoffensector het best, maar eigenlijk lieten alle sectoren, met uitzondering van energie, sterke stijgingen zien van tussen de 2,4 en 7,5 procent. De breed gedragen positieve prestaties zijn een indicatie van het positieve sentiment in de markt gedurende december.

NL Web 1200x500 Sector performance 20240102

Hetzelfde positieve sentiment werkte door in obligaties. Zowel staats- en bedrijfsobligaties lieten groene resultaten zien. De staatsobligaties bleef met een rendement van 2,94% iets achter op de bedrijfsobligaties, die een rendement van 3,81% lieten optekenen.

(Overigens geeft beleggerstrainer Hans Oudshoorn u een nieuwe inkijk in de obligatiemarkt tijdens het webinar op 24 januari. U kunt zich nog aanmelden.)

NL Web 1200x500 Global bond performance 20240102

In onderstaande (Engelstalige) infographic vindt u alle cijfers van december 2023 op een rijtje.

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand december 2023.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland