NLNL-IEX-PostNL-M NLNL-IEX-PostNL-M NLNL-IEX-PostNL-M

PostNL: Hold | Koers: €1,42 | Koersdoel: €1,50 | Upside: 6%

IEX Analysis
IEX.nl

Samenvatting:  Dat PostNL met een nieuwe winstwaarschuwing op de proppen moest komen mag na het uiterst beroerd verlopen derde kwartaal geen verrassing heten. Dat het bedrijf dit toch heeft laten gebeuren, is misschien nog wel een van de grootste zorgen van beleggers. Het management van PostNL communiceert slecht met de markt. Een analyse van Peter Schutte van IEX.nl.


Level: Starter


Deze content wordt u aangeboden door IEX.nl. Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.

Let op: Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.In het kort

  • Verwachte genormaliseerde Ebit 2023 circa €92 miljoen
  • Prognose lag op onderkant range €100-€130 miljoen
  • Vrije kasstroom wel sterk
  • Leverage ratio circa 1,7 geeft ruimte voor slotdividend
     


Slotkwartaal niet top

Na een goed verlopen tweede kwartaal 2023, waarin de pakketvolumes voor het eerst sinds de coronapiek weer in de lift zaten, hing PostNL de vlag uit. Het concern verhoogde destijds de prognose voor het onderliggende Ebit van €70-€100 miljoen naar €100-€130 miljoen. Het derde kwartaal liet echter weer een terugloop van de pakketvolumes zien, waarop PostNL waarschuwde dat het jaarresultaat aan de onderkant van de verhoogde range zou uitkomen.

Zelfs dat leek een vrijwel onmogelijke opgave, want bezien over de eerste drie kwartalen stond een onderliggende Ebit van slechts €14 miljoen in de boeken. Het slotkwartaal zou daarmee een resultaat van minstens €86 miljoen hebben moeten opleveren, tegen nog €60 miljoen over dezelfde periode van 2022.

Dat is dan ook niet gelukt. Het onderliggende Ebit over het vierde kwartaal 2023 is uitgekomen op circa €77 miljoen. Over het gehele jaar zal het onderliggende Ebit circa €92 miljoen bedragen. Nu wordt dit gezien als een tegenvaller, maar had PostNL eind tweede kwartaal gewoon zijn mond gehouden, dan had de markt dit wellicht wel als een goede prestatie gezien. Mooi aan de bovenkant van de aanvankelijke range.


Lichte groei in pakketvolumes

PostNL spreekt over een volatiel verlopen vierde kwartaal 2023, met alle feestdagen veruit de belangrijkste periode voor het bedrijf. De pakketvolumes stegen wel weer, maar beperkt, met 0,9% en minder dan waar PostNL op had voorgesorteerd. Alle kosten om op maximale capaciteit te draaien had het al gemaakt, een tegenslag derhalve. De pijn zit vooral in de binnenlandse pakketzendingen.

De mailvolumes bleven wel redelijk overeind. De daling bleef hier beperkt tot 1,9%, waar we krimppercentages in de dubbele cijfers gewend zijn. PostNL werd flink geholpen door de verkiezingspost en ook veel kerstwensen. Maar zowel bij mail als bij de pakketten was sprake van een minder gunstige mix. Daarbij bleef PostNL last houden van een hoog ziekteverzuim, wat tot inefficiënties leidt en de kosten stuwt, bijvoorbeeld door de noodzakelijke inhuur van flexkrachten. PostNL moest tevens een voorziening treffen van €6 miljoen voor vergoedingen aan werknemers die meer dan 2 jaar ziek zijn. 

NLNL-IEX-PostNL-screenshot
Bron: PostNL Q3 presentatie

Kasstroom wel sterk

Voor beleggers wel fijn om te constateren is dat de vrije kasstroom zich veel beter heeft ontwikkeld dat voorzien. Het slotkwartaal leverde een vrije kasstroom op van liefst €143 miljoen, tegen nog €79 het jaar ervoor. Na de negatieve kasstroom van €91 miljoen over de eerste drie kwartalen rest over geheel het jaar een positief cijfer van €52 miljoen. En dat is zelfs nog ruim boven de aanvankelijk utopische range van €10-€40 miljoen.

PostNL schrijft de sterke vrije kasstroom toe aan een sterke nadruk op kapitaalinvesteringen (capex) en strikt werkkapitaalbeheer, met name debiteuren. Zo kwam in het slotkwartaal de eerste €5 miljoen aan jaarlijkse besparingen binnen van de in totaal beoogde €25 miljoen in geheel 2024 uit hoofde van de grootscheepse reorganisatie waarbij 200-300 FTE's zijn afgevloeid. Bij Mail NL werden €10 miljoen aan besparingen gerealiseerd. 

Het concern denkt dat door de gunstige kasstroom de leverage ratio, NetDebt/Ebitda eindejaar rond de 1,7 zal uitkomen. Dat is gunstig, want zou deze ratio boven de 2 hebben gelegen dat zou het dividend in het geding zijn gekomen. 


Ruimte voor dividend

Het management van PostNL spreekt wederom over een solide financiële positie, maar met een solvabiliteit van nog geen 8% eind derde kwartaal denken wij en de markt daar toch anders over. Toch zegt het concern dat er een goede basis is voor de uitkering van dividend. PostNL keert in de regel 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat uit. Dat bedraagt zo rond de €52 miljoen. Er staan 494 miljoen aandelen uit, waarmee het dividend zo tussen de €0,075 en €0,095 zou kunnen bedragen. Er zal waarschijnlijk weer sprake zijn van een keuzedividend.

PostNL heeft medio vorig jaar al een interim-dividend van €0,06 uitbetaald. Het slotdividend zou dan rond de €0,03 per aandeel kunnen komen te liggen. Dit is uiteraard een doekje voor het bloeden. De koers van het aandeel heeft alleen al de afgelopen 12 maanden een kwart prijsgegeven.


Taxaties

De feitelijke cijfers van PostNL over 2023 zijn lager uitgekomen dan verwacht. Wij nemen alle cijfers over 2023 nog op als schattingen tot de definitieve cijfers op 26 februari 2024 worden gepubliceerd. De Bloomberg ramingen zoals opgenomen in onderstaande tabel voor 2024 en 2025 lijken ons te positief. 

PostNL2021A2022A2023E2024E2025E
Omzet (€ mrd)3,53,143,173,263,35
Ebit (€ mln,normalized)3088492135148
Nettowinst (€ mln,normalized)258665290,5100,5
Winst per aandeel (€)0,510,130,110,180,20
K/w verhouding3,812,212,97,97,1
Dividend per aandeel (€)0,420,160,090,140,16
Dividendrendement- 10,0%6,3% 9,9% 11,3%

Tabel 1: Kerncijfers PostNL, taxaties Bloomberg consensus


Advies

Nauwelijks volumegroei bij pakketten, flink stijgende kosten, een ongunstige mix en een hoog ziekteverzuim, het zit PostNL niet mee. Toch blijft het bedrijf geloof houden in de eigen strategie en het groeipotentieel van de e-commercemarkt. Dat laatste mag zo zijn, maar het blijft sterk de vraag in welke mate PostNL daar zelf van zal profiteren. De concurrentie neemt alleen maar toe en de (loon)kosten eveneens.

Wij blijven zeer terughoudend ten aanzien van het aandeel, mede vanwege het toch wel matige management dat ook de communicatie met de markt niet goed op orde heeft. Wij volstaan met een Hold bij een verlaagd koersdoel van €1,50 (was €1,75). Het dividendrendement van 6,3% en verder oplopende tot boven de 10% lijkt aantrekkelijk, maar de balans van PostNL is zeer zwak wat de winstuitkering in de toekomst onzeker maakt.

Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.


Disclaimer IEX

Schutte heeft geen posities in PostNL.

Koersdoel en advies hebben betrekking op een periode van 12-18 maanden. Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar beleggersdesk@iexgroup.nl.

Deze content is afkomstig van IEX.nl. Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland